Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2023 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, religioznawca, judaista i biblista, w latach 1995-2011 prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił wiele zaszczytnych funkcji.

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Instytut Religioznawstwa UJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2023 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, religioznawca, judaista i biblista, w latach 1995-2011 prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił wiele zaszczytnych funkcji. W latach 1995-1997 był Kierownikiem Pracowni Bibliografii i nauki o Książce Żydowskiej w Zakładzie Historii i Kultury Żydów. Później, jako pracownik Instytutu Religioznawstwa kierował Zakładem Historii Religii (od 2001 do 2005 roku) i Zakładem Historii Chrześcijaństwa (2014 do 2016 roku). Od roku 2017 był Kierownikiem Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, której powstanie zainicjował. W latach 2006-2017 pełnił także funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ do spraw studiów doktoranckich w Instytucie Religioznawstwa.

Profesor był autorem licznych prac poświęconych historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, a także dialogowi międzyreligijnemu, a zwłaszcza relacjom chrześcijańsko-żydowskim. Jego publikacje poświęcone kulturze książki żydowskiej zapewniły mu uznanie nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Ostatnio z wielką pasją oddawał się studiom nad Całunem Turyńskim.

Odszedł Uczony o ogromnej erudycji, umiejętnie łączący wiedzę z różnych dyscyplin i potrafiący inspirować studentów i studentki. Za swoją działalność badawczą był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ.

Msza Święta żałobna odbędzie się w piątek, 4 sierpnia 2023 o godzinie 10:00 w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Krakowie (ul. Henryka Sienkiewicza 19). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Elblągu, w sobotę 5 sierpnia 2023 o godzinie 14:00, na Cmentarzu Komunalnym Dębica.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrektor Instytutu Religioznawstwa wraz z Gronem Współpracowników.