Nagroda Międzynarodowego Stowarzyszenia B'nai B'rith dla Urszuli Antosz-Rekuckiej i dla Forum Dialogu

Wręczenie nagrody - 27 czerwca na konferencji z okazji 100-lecia powstania B'nai B'rith w Polsce.

B'nai B'rith World Center - Jerusalem

Wdzięczność-Gratitude-הכרת הטוב

Waszyngton, 15 czerwca 2023

Międzynarodowe Stowarzyszenie B'nai B'rith ogłosiło dziś laureatów nowej nagrody honorującej obywateli polskich zaangażowanych w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce i kultywowanie stosunków żydowsko-polskich. Nagroda nazywa się Wdzięczność-Gratitude-הכרת הטוב.

Laureatami są:

 • Urszula Antosz-Rekucka z Fundacji Sztetl Mszana Dolna, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów - w kategorii indywidualnej
 • Forum Dialogu kierowane przez Andrzeja Folwarcznego - w kategorii zbiorowej

Nagroda w formie statuetki autorstwa Klary Jankiewicz i dyplomu uznania zostanie wręczona 27 czerwca w godzinach 19:00-20:00 podczas obchodów z okazji 100-lecia B'nai B'rith w Polsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 6.

Członkowie jury nagrody:

 • Daniel Mariaschin, dyrektor generalny B'nai B'rith International;
 • Andrzej Friedman, przewodniczący i
 • Sergiusz Kawalski, były przewodniczący polskiego oddziału B’nai B’rith;
 • Lily Haber, przewodnicząca Stowarzyszenia Krakowian w Izraelu;
 • prof. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych Polski;
 • rabin Eric Fosfield, zastępca dyrektora Międzynarodowego Centrum Praw Człowieka i Polityki Publicznej B'nai B'rith i dyrektor ds. legislacyjnych;
 • Alan Schneider, dyrektor Światowego Centrum B'nai B'rith w Jerozolimie.

Nagroda odwołuje się do prastarej żydowskiej powinności oddawania czci Bogu i człowiekowi, wyrażonej słowami psalmu 56:13: „Na mnie, Boże, co ślubowałem Tobie. Tobie dziękczynienie składać będę" (przekład Czesława Miłosza).

Wdzięczność • Gratitude • הכרת הטוב to pierwsze – w zamierzeniu doroczne – wyróżnienie ufundowane przez światową społeczność żydowską, którą współreprezentuje B’nai B’rith International, Polakom za wkład w dialog i ochronę żydowskiego dziedzictwa.

Pani Urszula Antosz-Rakucka, założycielka Sztetl Mszana Dolna, prowadzi grupę wolontariuszy zaangażowanych w zachowanie pamięci Żydów z Maszany Dolnej i kultywowanie relacji z potomkami nielicznych, którzy przeżyli Holokaust. Dbają o miejsca pamięci i umieszczają tablice pamiątkowe w miejscach ważnych dla historii Żydów w mieście.
Urszula Antosz-Rakucka zetknęła sie z historią Żydów podczas studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Została zwolniona z pracy nauczycielki w szkole podstawowej ze względu na pełne pasji poświęcenie w zachowaniu żydowskiego dziedzictwa w mieście.

Forum Dialogu założone i prowadzone przez Andrzeja Folwarcznego skupia się na zachęcaniu i tworzeniu nowych więzi pomiędzy Żydami i Polską, walce z antysemityzmem, poznawaniu historii i kultury żydowskiej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa żydowskiego. Forum opracowało wiele działań i programów edukacyjnych mających na celu wzmocnienie relacji między Żydami a Polakami.

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie:

 • Andrzej Friedman, B’nai B’rith Polin, Warszawa andrzej.friedman@wum.edu.pl;
 • Alan Schneider, Światowe Centrum B'nai B'rith, Jerozolima +972 52 5537441.

B'nai B'rith International solidaryzuje się z Żydami na całym świecie i broni praw człowieka od 1843 roku. Rozpoznawalnym głosem wspiera jedność i trwałość społeczności żydowskiej, broni zdecydowanie państwa Izraela, wspiera niestrudzenie osoby starsze, niesie pomoc ofiarom katastrof. Dzięki obecności w licznych krajach B'nai B'rith International jest globalnym głosem społeczności żydowskiej.

Najważniejsze działania Fundacji Sztetl Mszana Dolna w ostatnim roku pod kierunkiem pani Urszuli Antosz-Rakuckiej, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której składamy serdeczne gratulacje.

(na podstawie dorocznego sprawozdania Rady za 2023):

 1. Remont pomnika na zbiorowej mogile Żydów na tzw. Pańskim oraz oddzielenie granitowymi słupkami z metalową liną miejsca rzeczywistego pochówku blisko 900 Ofiar
 2. Postawienie na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej macewy dla dotąd nieupamiętnionych kilkudziesięciu Ofiar Zagłady i oznaczenie kilku miejsc ich pochówku kamiennymi głazami z hebrajskim skrótem: Tu pochowani
 3. Skatalogowanie cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej i wydanie monografii o nim w wersji polsko-angielskiej, z hebrajskim zapisem inskrypcji. Była to część projektu grantowego, w którym ważną częścią była praca woluntariuszy na cmentarzu
 4. Zorganizowanie 2-dniowej uroczystości 80. Rocznicy Zagłady w Mszanie Dolnej w sierpniu 2022. W 1. dniu część edukacyjno-kulturalna "Utracone piękno" z warsztatami kaligrafii hebrajskiej i średniowiecznej, o świętach żydowskich, grą miejską dla młodzieży i koncertem muzyki klezmerskiej. W 2. celebracje w miejscach pamięci. Należy podkreślić udział księży proboszczów z obydwu parafii, dobrą współpracę z Burmistrz Miasta, po raz pierwszy udział delegacji władz Gminy i Powiatu, zaangażowanie harcerzy. Podczas ceremonii na cmentarzu doszło do wzruszającego gestu przytulenia (pojednania?) potomka jedynej ocalonej z jednej z rodzin żydowskich z Konsul Niemiec, Ursulą Maier. Ważna była obecność kilku rodzin potomków, które dzięki spotkaniu nawiązały kontakt z sobą i widzimy owoce tego – odwiedzają się, komunikują. Relacje na naszej stronie internetowej www.sztetlmszanadolna.com oraz kanale https://www.youtube.com/@sztetlmszanadolna
 5. Projekt edukacyjny "Opowieść o przedwojennej dwukulturowej Mszanie Dolnej", podczas którego odbyło się 12 spotkań dla mieszkańców i gości w Bibliotece Miejskiej. Tematyka dotyczyła związków chrześcijaństwa i judaizmu, historii, kultury żydowskiej, były warsztaty wycinanki, spotkania autorskie, koncerty i inne. Spotkania były transmitowane, nagrania także na naszym kanale YouTube. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku
 6. Wystawa o życiu i śmierci mszańskich Żydów w publicznej przestrzeni miasta
 7. Sadzenie z uczniami krokusów dla dzieci-Ofiar Zagłady w ramach międzynarodowego projektu "Krokus"
 8. Kolejna edycja projektu Instytutu Dialogu Międzykulturowego JPII w Krakowie, "Oblicza dialogu" z uczniami Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
 9. Trzy spotkania z uczniami w 2 szkołach podstawowych na temat historii i dialogu 10. Przyjęcie potomków 2 rodzin żydowskich z Mszany Dolnej (poza Rocznicą), spotkanie z przedstawicielami 4 innych rodzin w Izraelu
 10. Zorganizowanie w Urzędzie Miasta koncertu izraelskiego kantora, potomka mszańskiej rodziny Rebhun w lutym 2023 – zapis na https://www.youtube.com/@sztetlmszanadolna
 11. Przyjęcie w Mszanie, oprowadzenie i ugoszczenie Alana Metnicka, Stevena Reece, grupy małopolskiej Liderów Dialogu, spotkanie z nauczycielami w Muzeum Galicja w ramach międzynarodowego projektu „Hannah” oraz JCC Warszawa w ramach projektu „Jiskry” – gdzie opowiadaliśmy o działaniach dla pamięci i dialogu w Mszanie Dolnej
 12. Spotkanie zoomowe z U. Antosz-Rekucką „Judaizm w katechezie” prowadzone przez Zuzannę Radzik oraz „Zoom na Forum” o naszych działaniach w Mszanie Dolnej - XI 2022
 13. Udział w konferencji „Strategia dla relacji chrześcijańsko-żydowskich w Polsce” w Krzyczkach Szumnych we wrześniu 2022
 14. Dwie duże akcje pomocy dla Ukrainy, z osobistym dostarczeniem darów na miejsce, do Gródka Jagiellońskiego k. Lwowa – na Boże Narodzenie i Wielkanoc
 15. Podjęcie starań o renowacje cmentarza żydowskiego w Mszanie – niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie przy pierwszych 4 macewach
 16. Udział w Krakowskim Dniu Judaizmu (nasz syn zapewnił oprawę muzyczną wydarzenia w synagodze Tempel, my uczestniczyliśmy). W Mszanie z tej okazji przeprowadziliśmy warsztaty z młodzieżą szkolną. Także Dzień Pamięci w styczniu i listopadzie