Zagłada Żydów na ziemiach polskich. Rozmowa z dr hab. Dariuszem Libionką.

Historia BEZ KITU. Kanał poświęcony historii najnowszej, prowadzony przez Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ohistorie

Dariusz Libionka

Żródło zdjecia: wikipedia

Dariusz Libionka

Polski historyk, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent KUL. Był pracownikiem naukowym lubelskiego oddziału IPN.

Pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Szef działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika naukowego Zagłada Żydów. Studia i Materiały, wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Publikował m.in. w czasopismach: "Dzieje Najnowsze", "Kwartalnik Historii Żydów", "Karta", "Polska 1944/1945-1989", "Yad Vashem Studies".

Zagłada Żydów na ziemiach polskich cz.1.

Dla wielu ludzi na świecie okupacja niemiecka ziem polskich kojarzy się w pierwszej kolejności z zagładą Żydów polskich. Dr hab. Dariusz Libionka pokazuje w jaki sposób radykalizował się antysemityzm władz nazistowskich, który początkowo dążył do eliminacji Żydów z życia politycznego i gospodarczego Niemiec, aby po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wejść w fazę eksterminacji całej ludności żydowskiej z ziem okupowanych przez Trzecią Rzeszę. Pierwsza część rozmowy odnosi się do okresu przedwojennego oraz pierwszej fazy Holokaustu, w której Niemcy zmusili Żydów do osiedlania się w zamkniętych gettach.

Zagłada Żydów na ziemiach polskich cz.2.

Druga część rozmowy z dr. hab. Dariuszem Libionką poświęcona jest drugiej fazie Holokaustu, kiedy to uśmiercono większość Żydów w masowych egzekucjach czy komorach gazowych. Najmniej znaną jest trzecia faza, w której naziści i ich pomocnicy starali się wyłapać tych Żydów, którzy uniknęli wywózek do obozów zagłady. Nasz rozmówca opowiada o tym, kto był bezpośrednim wykonawcą tych mordów. Pytamy też o to, jakie szanse na przeżycie miała większość prześladowanych Żydów i jakie strategie stosowali ludzie walczący o przetrwanie.