"ALIVE AND DESTROYED: A MEDITATION ON THE HOLOCAUST IN TIME"

SPOTKANIE Z JASONEM FRANCISCO, AUTOREM KSIĄŻKI

ALIVE AND DESTROYED: A MEDITATION ON THE HOLOCAUST IN TIME

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Wydarzenie online

Prowadzenie: Tomasz Strug

Link do platformy ZOOM:

„Alive and Destroyed” to rozważania nad długotrwałymi następstwami największej zbrodni XX wieku, oparte o współczesny stan badań naukowych oraz skupione na rozproszonych i odległych miejscach w rozległej geografii Holokaustu.

Jason Francisco jest artystą i eseistą dokumentującym pamięć i nowe kierunki sztuki jako świadectwa.

W języku angielskim, wstęp wolny.