Nie wystarczy znać zasady swojego Kościoła

Abp Grzegorz Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego 24 stycznia 2021 r. w Łodzi. Fot. Archidiecezja Łódzka

Abp Grzegorz Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego 24 stycznia 2021 r. w Łodzi. Fot. Archidiecezja Łódzka

Wstęp Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia wygłoszony podczas Centralnego Nabożeństwa Ekumenicznego, które odbyło się w Archikatedrze Łódzkiej.

Źródło Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego: Nie wystarczy znać zasady swojego Kościoła

Źródło: "Więź" 25 stycznia 2021

Bóg wzywa nas do przekraczania granic, które po ludzku wydają się nieprzekraczalne – mówi abp Grzegorz Ryś.

Drugie i ostatnie w tym roku nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się wczoraj wieczorem w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi. Liturgii przewodniczył ks. Michał Makula – proboszcz parafii luterańskiej, kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

– Każdy z naszych Kościołów ma swoje zasady i ważne jest, aby je znać i traktować je w sposób właściwy, poważnie i w posłuszeństwie. Tylko że to jest dopiero punkt wyjścia. Nie wystarczy żyć według swoich zasad, nie wystarczy je znać i według nich pieczołowicie postępować. Pan cię może poprowadzić poza to. Wiara jest poddaniem się Duchowi Świętemu, który jest Duchem każdej zasady, każdego prawa, i który prowadzi w sposób suwerenny – mówił na początku liturgii abp Ryś.

Czasem ekumenizm rozumiemy jako sprowadzenie błądzących na właściwe ścieżki. W tym myśleniu jesteśmy bardzo ekumeniczni, ono towarzyszy wszystkim Kościołom

ks. Michał Makula, proboszcz parafii luterańskiej w Łodzi

Z kolei ks. Makula stwierdził: – Po co nam ten ekumenizm? Pewnie każdy z nas chce dążyć do czegoś innego w dialogu ekumenicznym. Czasem zdarza się, że ekumenizm rozumiemy jako sprowadzenie błądzących na właściwe ścieżki. Zapewniam was – w tym myśleniu także jesteśmy bardzo ekumeniczni, bo ono towarzyszy wszystkim Kościołom i wszystkim wspólnotom.

– Tego, jak ekumenizm ma wyglądać w praktyce, uczymy się przede wszystkim od rodzin mieszanych wyznaniowo, które każdego dnia podejmą ważne tematy na ważne kwestie. To od was tego ekumenizmu chcemy się uczyć – zaznaczył we wprowadzeniu do nabożeństwa proboszcz parafii ewangelickiej.

Teksty biblijne czytały trzy kobiety z trzech różnych Kościołów: prawosławnego, rzymskokatolickiego i ewangelickiego. Ich mężowie należą do wspólnoty ewangelickiej.

W homilii abp Ryś mówił o granicach postawionych przez Boga Narodowi Wybranemu i o ich przekraczaniu. – Słowo wzywa nas bardzo zdecydowanie do przekraczania granic, które po ludzku wydają się nieprzekraczalne. Rut ma przekroczyć granicę niewyobrażalną dla niej, jak i dla jej teściowej. Marzenie Rut mogło się spełnić po 300 latach, ale ona ma w sobie to pragnienie – twój ród będzie moim rodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Bóg te pragnienie spełnił – zauważył.

Zwrócił uwagę, że Ewangelia pokazuje Jezusa, który chce przekroczyć granicę niewyobrażalną – pragnie iść do domu rzymskiego oficera, dowódcy okupacyjnej armii, wejść do domu poganina, choć wie, że jako Żyd może się skalać.

– W liście do Rzymian widzimy z kolei Pawła, który – możemy powiedzieć – jest wcielonym mostem: Żyd z urodzenia, Rzymianin z obywatelstwa, Grek z wykształcenia, a do tego pisze w swoim liście, że ma w sobie pragnienie głoszenia Ewangelii barbarzyńcom. Paweł jest gotów przekraczać granice, które są granicami kultury – podkreślił metropolita łódzki.

– To są granice ustanowione przez Boga i zapisane w Jego przykazaniach i w Jego prawie. Jeśli Bóg nas wzywa do przekraczania prawa, które sam nam dał, sam ustanowił, to nie wzywa do tego ludzi, którzy sobie prawo Boga lekceważą, albo interpretują je tak, jak im wygodnie. Do przekroczenia granic Bóg wzywa tych, dla których to prawo jest cenne – tłumaczył.

Nabożeństwo zakończyły wspólnie odmówiona Modlitwa Pańska oraz błogosławieństwo, którego udzielili: bp Włodzimierz Jaworski z Kościoła starokatolickiego mariawitów oraz abp Grzegorz Ryś i bp Marek Marczak z Kościoła rzymskokatolickiego.

Nabożeństwo Słowa Bożego przeplatane było śpiewami ekumenicznej wspólnoty Taizé przygotowanymi przez scholę dominikańską z Łodzi.

Na terenie Archidiecezji Łódzkiej zlokalizowane są świątynie należące do kilku Kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, wśród nich: cerkiew autokefalicznego Kościoła prawosławnego – z biskupem Atanazym, ordynariuszem diecezji łódzko-poznańskiej; Kościół ewangelicko-augsburski – z biskupem Janem Cieślarem, ordynariuszem diecezji warszawskiej; Kościół ewangelicko-reformowany – z biskupem naczelnym Kościoła, Markiem Izdebskim; Kościół ewangelicko-metodystyczny; zbór chrześcijan baptystów; Kościół starokatolicki mariawitów – z biskupem Włodzimierzem Jaworskim, ordynariuszem diecezji śląsko-łódzkiej; oraz Kościół polskokatolicki.

KAI, DJ