Krakowski 24. Dzień Judaizmu

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15)

Krakowski 24. Dzień Judaizmu

Źródło: Rada ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej

XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przypada w niedzielę 17 stycznia i tego dnia o godz. 18.00 odbyło się spotkanie modlitewne, transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom. Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu brzmi: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15).

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Pilarczyka "Judaizm w perspektywie dialogu z Kościołem katolickim" opublikowany 17 stycznia, w Dniu Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie .

Program obchodów w Krakowie<<<