Podcasty - GEOP "What’s New, What’s Next? Jewish Studies in the time of pandemic"

GEOP "What’s New, What’s Next? Jewish Studies in the time of pandemic"

Źródło: POLIN

Ruszamy z nowym projektem! Zapraszamy do słuchania podcastów w serii GEOP "What’s New, What’s Next? Jewish Studies in the time of pandemic".

Z powodu pandemii, przenosimy naszą konferencję o rok, na październik: 3-7.10.2021. Ale nie próżnujemy! W najbliższych miesiącach zapraszamy do słuchania wykładów, do których zaprosiliśmy wybitnych badaczy i badaczki.

Nasi goście przybliżą temat konferencji w kontekście najbardziej bieżącym – trwającej pandemii. Ich wykłady będą dotyczyły żydowskich odpowiedzi na epidemie w ujęciu historycznym i współczesnym i będą nawiązywać do głównych tematów konferencji - nowych źródeł, metodologii badawczych i zmian paradygmatów w studiach żydowskich. Mamy nadzieję, że poprzez naszą serię oddamy głos środowisku i zajmiemy stanowisko, wobec tego, jak humanistyka może odpowiedzieć na niezwykłą sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy.

Seria podcastów poprzedzi konferencję i może posłużyć panelistom jako przykład wystąpień, które chcielibyśmy usłyszeć na konferencji.

Każdy paneli tematycznych będzie zawierał dwa wykłady: wykład na temat poruszanego zagadnienia i prezentację źródła.

 1. Wprowadzenie
 2. Epidemie w Biblii i Talmudzie
 3. Epidemia w żydowskiej medycynie ludowej:
 4. Historia żydowskich odpowiedzi na epidemię w okresie współczesnym
 5. Epidemia w literaturze jidysz
 6. Epidemia w getcie warszawskim
 7. Prof. Havi Dreyfus i prof. Marcin Wodziński poszukają odpowiedzi na pytania o przyszłość w kontekście prowadzenia badań online i kondycji studiów żydowskich.

Nasza serię zakończymy wykładami, które zmierzą się z pytaniem o przyszłość. Jak zmienią się studia żydowskie? Czy nastąpi zwrot ku nowym metodom? Czy stajemy przed kolejną zmianą paradygmatu w studiach żydowskich?

Wykłady w języku angielskim będą pojawiać się cyklicznie na naszej stronie internetowej, Spotify oraz Spreaker. Nie przegap żadnej informacji! Zapisz się do newslettera GEOP!

Słuchaj także na Spotify >>

Międzynarodowa konferencja naukowa "What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies" odbędzie się w Muzeum POLIN w Warszawie w październiku 2021. Kontakt: whatsnewconference@polin.pl

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Nabór propozycji paneli i sesji posterowych na konferencję przedłużony do 30 kwietnia 2021

2021-01-04-what-Is-new-keygraphic.jpg

Do 30 kwietnia 2021 zapraszamy naukowców zajmujących się studiami żydowskimi do zgłaszania propozycji paneli z referatami oraz doktorantów do aplikowania o uczestnictwo w sesji posterowej w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej prowadzonej online: "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

Nowy termin konferencji: 3-7 października 2021

Celem konferencji jest dyskusja nad nowymi kierunkami w interdyscyplinarnych badaniach skupionych na tematyce Żydów z Europy Wschodniej i Środkowej.

Centralnym punktem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest multimedialna wystawa narracyjna, czerpiąca z najlepszych i najnowszych badań naukowych. Jej powstanie to wynik współpracy badaczy z Polski, Izraela i Ameryki Północnej, którzy pod przewodnictwem prof. Barbary Kirshenblett-Gimblett stworzyli otwartą narrację historyczną, rozpoczynającą się w X wieku i rozwijającą opowieść aż do współczesności.

Wystawa dotyka wielu zagadnień metodologicznych i teoretycznych, które są kluczowe dla studiów żydowskich. Stanowi ona inspirację dla konferencji "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. następujące pytania: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne? Jaki jest wpływ badań nad życiem Żydów w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rozumienie historii w ogóle?

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji >>

Zapraszamy do nadsyłania: Propozycji paneli na konferencję, SPRAWDŹ WYTYCZNE>>

 • Przyjmujemy tylko zgłoszenia całych paneli, złożonych z trzech wystąpień; na jedno wystąpienie planujemy 20 minut.
 • Komitet naukowy konferencji dobierze komentatorów i prowadzących panele.
 • Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt panelu (150 słów), imię, nazwisko i afiliację panelistów i tytuły oraz abstrakty każdego wystąpienia (150 słów)
 • Panele muszą być spójne tematycznie.
 • Zgłoszenia przyjmujemy jedynie w języku angielskim; konferencja odbędzie się tylko po angielsku.
 • Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję poprzez formularz konferencyjny do 30 kwietnia 2021.
 • Informacja o wyborze paneli będzie ogłoszona 30 czerwca 2021.

Propozycji posterów na sesję dla doktorantów, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>

 • Jeden zgłaszający może zgłosić jeden poster.
 • Poster może mieć tylko jednego autora.
 • Doktoranci, których postery zostaną zakwalifikowane na konferencję będą prezentować je online na specjalnych sesjach. Z posterami będą mogli się zapoznać tylko zarejestrowani uczestnicy konferencji.
 • Organizatorzy zapewniają doktorantom wstęp na wszystkie części konferencji.
 • Poster musi dotyczyć zagadnień metodologicznych, teoretycznych lub związanych ze źródłami w przygotowywanej przez doktoranta rozprawie doktorskiej.
 • Poster musi być w języku angielskim.
 • Propozycja postera powinna zostać nadesłana w formacie pdf.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2021

Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o konferencji, w tym szczegółowy zakres tematyczny, informacja o prelegentach, partnerach i sponsorach >>

Konferencja jest organizowana przez Muzeum POLIN