Czytanie tekstów chasydzkich i śpiew nigunów

Cyklu warsztatów „ABC judaizmu i kultury żydowskiej”

Więcej:

VIII Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko Żydowskie „Erec – Ziemia”

Kielce, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Zajęcia z Symchą Kellerem – kantorem, muzykiem żydowskim

Cykl pięciu zajęć z Symchą Kellerem – kantorem, muzykiem żydowskim, specjalizującym się w wiedzy o historii i tradycji chasydzkiej. Pierwsze dwa spotkania w tej serii odbędą się w tym roku, terminy zajęć w roku 2020 zostaną ustalone później.

Wykład pierwszy (24 XI):

Nauka nigunu „Złoczower nigun” autorstwa wielkiego ucznia Baal Szem Towa – Jechiela Michaela ze Złoczowa (najstarsza znana pieśń chasydzka), studia; tłumaczenie, analiza i dyskusja na temat słów Baal szem Towa oparta na ostatnim wydaniu dzieł zebranych i wydanych w Jerozolimie ” BESZT o Torze i Życiu” w jęz. hebrajskim.

Wykład drugi (8 XII):

Nauka nigunów związanych z dworem Rebego Nachmana z Bracławia, taniec oraz medytacja chasydzka w tradycji Szkoły Bracławskiej.Studia najwybitniejszego zbioru nauk Rebego Nachmana spisanych przez jego ucznia Natana z Niemirowa zatytułowanego „Likutej Macharan”.

Wykład trzeci:

Nauka nigunów związanych ze szkołą Elimelecha z Leżajska. Poznawanie kształtujących się podczas rozwoju chasydyzmu rytuałów i zmieniającej się roli Cadyka. Studia fundamentalnego dzieła Rabiego Elimelecha „Noam Elimelech”.

Wykład czwarty:

Nauka nigunów związanych z uczelnią Widzącego z Lublina, rytuały, magia dążenia do przyspieszenia „czasów” szkoły lubelskiej. Studia koronnego dzieła mistrza Jakuba Icchaka Horowica (Widzący z Lublina) -„Zichron Zot”.

Wykład piąty:

Nauka nigunów współczesnego Rebego Shlomo Carlebacha, zmarłęgo w 1994 r., autora setek pieśni śpiewanych na całym świecie nie tylko przez Żydów. Studia całkowicie unikalnego systemu chasydyzmu propagowanego przez Rabina Shlomo. Symcha Keller, jako jego uczeń, opowie o osobistych doświadczeniach, ale uczestnicy sięgną również do bardzo bogatej literatury np. do publikacji „Leman achaj wereaj”: zbioru najważniejszych myśli Rabina.