Wspólna Radość Tory 2003

Kościół Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu

Źródło: Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz KAI

Chrześcijanie i żydzi modlili się wspólnie z okazji święta Simchat Tora (Radość Tory) w katolickim kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie.

W modlitwie wzięli udział uczestnicy międzynarodowej sesji ekumenicznej "Człowiek wierzący wobec wyzwań współczesnego świata. Żydzi-chrześcijanie-muzułmanie w dialogu", która zakończyła się tego dnia w Laskach pod Warszawą.

Zgromadzeni śpiewali psalmy, po czym odczytano fragment Księgi Powtórzonego Prawa w języku hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim (obecni byli m.in. Francuzi, Ukraińcy i Rosjanie).

Komentarze do fragmentu Biblii wygłosili: ze strony chrześcijańskiej dominikanin o. Tomasz Dostatni OP, a ze strony żydowskiej Piotr Kowalik z Warszawskiej Gminy Żydowskiej.

Kowalik mówił o przylgnięciu żydów do Boga, który w ich tradycji jest niewyobrażalny i bezpostaciowy. - Dotknięcie Stwórcy jest dla żyda najważniejsze - podkreślił. Pobożny izraelita każdą codzienną czynność dedykuje Bogu, ponieważ "ci, którzy przylgnęli do Stwórcy, mają życie". Jednocześnie podkreślił, że przylgniecie do Boga jest przylgnięciem do Tory, czyli Żywego Słowa.

O. Tomasz Dostatni OP wyróżnił z czytanego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa cztery klucze, za których pomocą należy ją rozumieć. - Jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, i potrzebujemy, by Bóg przypominał nam o naszych powinnościach - powiedział. - A Bóg mówi do nas: Słuchaj Słowa, przylgnij do niego i je strzeż, i wypełniaj prawo, które jest Przymierzem.

Podczas spotkania Barbara Sułek-Kowalska z Rady Wspólnej Chrześcijan i Żydów przedstawiła list, który napisała Rada do Jana Pawła II z okazji jubileuszu jego pontyfikatu. Oprócz życzeń znalazły się tam także podziękowania za przykład, jaki daje Ojciec Święty całemu światu poprzez obecność w rzymskiej synagodze, a także systematyczne spotkania z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Polsce i na świecie.

Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

Radość Tory jest świętem obchodzonym 23. dnia pierwszego miesiąca żydowskiego kalendarza księżycowego - tiszri. Kończy ono inne święto żydowskie - Sukkot (Święto Namiotów lub Szałasów). Simchat Tora rozpoczyna nowy cykl całorocznych czytań Pięcioksięgu Mojżeszowego.

Po raz pierwszy obchody tego święta żydowskiego w świątyni katolickiej zorganizowała w 1992 r. powstała rok wcześniej Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Od tamtego czasu odbywa się ono regularnie w pierwszą niedzielę po święcie żydowskim w kościele pw. Dzieciątka Jezus, którego proboszcz jest członkiem Rady.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych