H - bibliografia dialogu

H

Hackmann Jörg

 • Defending the “Good Name” of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015-2018. Doi: 10.1080/14623528.2018.1528742. Issue: 4. Volume: 20. Page Numbers: 587-606. Publication Date: 2018. Publication Name: Journal of Genocide Research. Politics of History (Geschichtspolitik) has become a major catchword in the Polish public discourse since 2000, when the debate on the wartime murder of the Jews from the town of Jedwabne began. Since then a politicized culture of remembrance has developed in Poland, which is most visible in various new and internationally proclaimed historical museums (Academia.edu).

HaCohen Kook Avraham Yitshak

 • Linevuchei Hador

Halík Tomás

Halperin Jean (1921-2012)

 • Vladimir Soloviev listens to Izrael: the christian question, (Immanuel, 1994)

Harder G.

 • Kirche und lsrael. Arbeiten zum christlich jüdischen Verhältnis, Berlin 1986

Heinz Hanspeter

 • Coming Together for the Sake of God w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Heller Michał

The Logic of God w Edukacja Filozoficzna 68/2019 - Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.

Henrix Hans Hermann

"After 40 Years, Nostra Aetate’s Christological Implications" Hans Hermann Henrix Bischöfliche Akademie des Bistums, Aachen, Germany (Studies in Christian-Jewish Relations A peer-reviewed e-journal of the Council of Centers on Jewish-Christian Relations Published by the Center for Christian-Jewish Learning at Boston College

Heschel Abraham Joshua

 • CZŁOWIEK NIE JEST SAM, ZNAK 2001, Tłum.: Katarzyna Wojtkowska-Lipska ISBN 83-240-0087-9 Wyd. 1.
  "Najważniejsze dzieło jednego z najwybitniejszych żydowskich filozofów religii XX wieku, uznawane za klasykę współczesnej żydowskiej refleksji o Bogu. Heschel ukazuje, w jaki sposób człowiek doświadcza obecności Boga i jak stara się to doświadczenie zrozumieć. Zastanawia się również, co dzieje się wówczas, gdy człowiek zaakceptuje obecność Boga, zadaje pytanie, jak wygląda ludzkie życie oparte na tym, co "niewysłowione". Szczególny urok tej książki polega na powiązaniu głębi filozoficzno-teologicznych dociekań z wrażliwością na to co ludzkie, włącznie z problemami życia codziennego."
 • Bóg szukający człowieka. Filozofia judaizmu wyd. ESPRIT 2008, Tłumaczenie: Albert Gorzkowski ISBN: 978-83-600-4025-6

von der Heydt Maria, Brandl Naida-Michal, Raggam-Blesch Michaela

 • Panel Microcosms of the Holocaust. Jewish Self-Definition and Community Life 1943-1945: Geltungsjuden, Jewish Community and non-Jewish Environment in Berlin, 1943-1945 2017, The 17th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, Israel, August 6-10, 2017 3,135 Views PaperRank: 4.5. "This paper addresses Geltungsjuden – children of a non-Jewish parent considered to be part of the Jewish community. Besides intermarried Jews, they were the second major group remaining “legally” in Germany even after June 1943, when Goebbels had declared Berlin “free of Jews.” Focusing on Berlin’s Jewish community as still the largest in Germany, I will follow those less than a thousand “last Jewish youngsters”, who – under the persisting threat of deportation – struggled for physical and spiritual survival. "

Hieronim (św.)

 • KOMENTARZ DO KSIĘGI JONASZA, wydanie pierwsze, WAM, styczeń 2007.

Himmelbauer Markus

Hirschorn Marian

Hoburg Ralf

 • Dokumenty kościołów niemieckich dotyczące Izraela od 1945 roku. Rezultaty i pytania otwarte. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 5.12.1996 (Bazylea)

Hoff Gregor Maria

 • An Impossible Place, a Necessary Languagew: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Fünfzig Jahre Nostra Aetate Versuch einer theologischen Bilanz - Prof. Dr. Gregor Maria Hoff, Salzburg

Horoszewic M.

 • Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi, Warszawa 2001.

Hryniewicz W.

 • Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata: ku teologicznej interpretacji Holocaustu", w "Hermeneutyka w dialogu", Opole 1998, rozdz. 3 , s. 59-74.

Huguet Marie-Therese o.v.

 • Izraelu, ludu mój, kim jesteś - Spojrzenie katolika, Przekład ks. Tadeusz Jania. Wyd. WAM Księża Jezuici Kraków 1994.

Hundert G. (red)