Z projektów edukacyjnych w Polsce i na świecie

 • Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
 • Yad Vashem's: International School for Holocaust Studies (ISHS). Education & E-Learning
 • Projekty edukacyjne Muzeum POLIN:
 • ŻIH: 1-3 XII 2017. Nowa odsłona seminarium Akademii Zimowej Żydowskiego Instytutu Historycznego "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu". Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.Zapisy do 6 x 2017.
 • ŻIH - portal edukacyjny DELET (hebr. "DRZWI")
 • Rabbi Sacks on the Holocaust – A project for Yom HaShoah in partnership with the Holocaust Educational Trust (2020)
 • Holocaust Educational Trust - Education
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie: projekty edukacyjne i oferta edukacyjna.
 • Świętokrzyski Sztetl Ośrodek Edukacyjno-muzealny
  W 2008 roku zapadła decyzja o odbudowie synagogi. Gmina Chmielnik, dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, odnowi zaniedbaną, zabytkową bożnicę i utworzy w niej nowoczesny, multimedialny Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Projekt opiera się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie Polaków i Żydów przed wojną, a druga cień, czyli Holocaust. W czasie spaceru po muzeum zwiedzający będą "atakowani" przez kolejne nowoczesne środki wyrazu, dzięki którym będą odtwarzane obrazy i odgłosy przedwojennego...
 • YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku - The Edward Blank YIVO Vilna Collections Project is a 7-year international project to preserve, digitize, and virtually reunite YIVO’s prewar library and archival collections located in New York City and Vilnius, Lithuania, through a dedicated web portal. The project will also digitally reconstruct the historic, private Strashun Library of Vilna, one of the great prewar libraries of Europe. The Guide to the YIVO Archives.
 • United States Holocaust Memorial Museum: Learn about the Holocaust.; Confront Genocide.; Resources for Educators..
 • Jewish Museum Berlin Programs for School Groups
 • "Korzenie" to edukacyjny projekt Laboratorium "Więzi" skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie.
  Lektura dodatkowa: "Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach" - publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • Biskup Rafał Markowski i Rabin Michael Schudrich o wartości poznawania judaizmu (filmy promujące program "Korzenie" przygotowany przez miesięcznik Wieź)
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach: Projekty edukacyjne
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego (7 X 2018) - "ABC judaizmu" to organizowane przez studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski.
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego: Philip Zimbardo - Projekt bohaterskiej wyobraźni. "Okoliczności mogą zmusić każdego do bycia naocznym świadkiem zła, ale mogą jednocześnie obudzić w nas wewnętrznego bohatera. Zeno Franco i Philip Zimbardo pokazują, jak wszyscy jesteśmy zdolni do codziennego heroizmu." Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce - Kolejny cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli.

Rzeczywistość szkolnych korytarzy to wyzwiska: "Ty dałnie!", "Ty pedale!", "Ty Żydzie!". Jak łatwo przejść od tych pełnych nienawiści słów do zamienienia czyjegoś życia w codzienny koszmar. Przemoc rówieśnicza jest zmorą naszych szkół. Najczęściej dokonywana w obecności świadków, którzy udają, że jej nie widzą albo przyłączają się do dręczycieli. Nic nowego. Podczas pogromu w Kielcach i tysięcy innych aktów przemocy było mnóstwo widzów. Groźny tłum, który dodaje siły sprawcom i odbiera nadzieję ofiarom.

A gdyby tak pozwolić każdemu z uczniów odkryć w sobie bohatera, który może swoją postawą odmienić los krzywdzonych kolegów? W taki właśnie sposób pracują trenerzy i trenerki Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, stworzonego przez prof. Philipa Zimbardo, jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych. Program ten z powodzeniem realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna także w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w kraju realizującym moduł projektu pt. "Odwrócenie uprzedzeń i dyskryminacji.

Memory plays a key part in the religious life and in the creation of religious identity but the meaning of "memory" is different in each of the six religious traditions we will examine. By analysing the similarities and differences in the way that memory is understood and used, we will come to appreciate its significance as well as the challenges that come from conflicting memories. Painful memories can impede our relationships. Conflicting memories are often the source of ongoing disagreement between religious communities.We will look for ways of healing memory and finding common ground to move forward despite our differences, indeed, honouring each other's sacred memories.

Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Więcej