Kontekst nauczania o Holokauście

SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI „KONTEKST NAUCZANIA O HOLOKAUŚCIE” – NOWY TERMIN

Menora

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom, jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.

Od 2010 roku organizujemy seminaria dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury Żydów, antysemityzmu i Holokaustu oraz nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami zajmującymi się tą tematyką. Od 2014 roku organizujemy seminaria podstawowe oraz dla zaawansowanych. Do tej pory we wszystkich edycjach tego szkolenia wzięło udział ponad 320 nauczycieli z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz Azerbejdżanu. Dbając o wysoki poziom merytoryczny, przy organizacji seminariów współpracujemy ściśle z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto gościmy wykładowców innych polskich uczelni oraz ekspertów, edukatorów z muzeów, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego, upamiętniania i dialogu.

Program realizowany dzięki wsparciu Claims Conference.

SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI „KONTEKST NAUCZANIA O HOLOKAUŚCIE” – NOWY TERMIN

Od 2010 roku regularnie organizujemy seminaria dla nauczycieli „Kontekst nauczania o Holokauście”, które odbywają się dzięki dofinansowaniu ze strony Claims Conference, a w ostatnich latach także przy wsparciu Konsulatu USA w Krakowie. Do tej pory w programie wzięło udział niemal 500 nauczycielek i nauczycieli z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Program seminarium podstawowego to przede wszystkim wprowadzenie do tematyki judaizmu, historii Żydów w Polsce od średniowiecza do współczesności, antysemityzmu i Holokaustu. Podczas seminarium na poziomie zaawansowanym koncentrujemy się na pogłębionych analizach postaw wobec Zagłady, na następstwach Holokaustu, na dziedzictwie żydowskim i pamięci oraz na współczesnym znaczeniu edukacji o Holokauście. Programy obu seminariów obejmują także dzisiejsze problemy związane z dyskryminacją, mową nienawiści i propagandą medialną. Bardzo ważne jest to, że uczestnicy programu spędzają ten czas razem, w bezpośrednim kontakcie, w wyjątkowej przestrzeni muzeum, wśród zabytków krakowskiego Kazimierza i w miejscach pamięci.

W czasie wakacji, na przełomie lipca i sierpnia 2020, miała się odbyć jedenasta edycja seminarium podstawowego i ósma edycja seminarium na poziomie zaawansowanym. W związku z pandemią Covid-19 organizacja seminarium w tym terminie nie jest możliwa, dlatego tegoroczne seminaria przenosimy na początek 2021 roku, na czas ferii zimowych.

Dokładne daty, ramowy program seminarium „Kontekst nauczania o Holokauście” oraz informacje o naborze uczestników opublikujemy na początku roku szkolnego 2020/2021.

Pytania dotyczące seminariów „Kontekst nauczania o Holokauście” można kierować do Anny Wencel: anna.wencel@galiciajewishmuseum.org