„Korzenie”: dialog z judaizmem jako element formacji młodych katolików w Polsce

Ogrójec w Jerozolimie

Ogrójec w Jerozolimie

Źródło: Laboratorium "Więzi", projekt "Korzenie"

Dialog z judaizmem jako element formacji młodych katolików w Polsce

Chcemy, aby poprzez wykłady i dyskusje uczestnicy projektu „Korzenie” mogli zdobyć praktyczną wiedzę i poznać najważniejsze elementy współczesnego nauczania Kościoła w stosunku do Żydów, zwłaszcza spuściznę św. Jana Pawła II.

Dialog katolicko-żydowski, w który aktywnie zaangażowani są ludzie Kościoła, prowadzony jest w Polsce od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Powstały istotne instytucje i kanały dialogu, w tym przede wszystkim Komitet Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów. W 2018 roku obchodzić będziemy XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Rezultaty tej działalności są dobrze widoczne w dużych miastach, a także w niektórych ośrodkach lokalnych.

Jednak wciąż jeszcze w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie przed wojną polscy Żydzi stanowili większość mieszkańców, istnieją uprzedzenia i negatywne stereotypy powielane przez pokolenia. Bardzo często wynikają one z braku podstawowej wiedzy o związkach chrześcijaństwa z judaizmem. Jednocześnie w tych właśnie środowiskach księża i katecheci są szczególnie szanowani i często stają się liderami swoich społeczności. Mają rzeczywisty wpływ na kształtowanie ich postaw i zachowań.

Nasz projekt skierowany jest właśnie do nich – obecnych i przyszłych liderów duchowych lokalnych społeczności: księży, seminarzystów i katechetów. Proponujemy przeprowadzenie cyklu spotkań/warsztatów z katolickimi i żydowskimi intelektualistami zaangażowanymi w dialog obu religii. Chcemy, aby poprzez wykłady i dyskusje uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę i poznać najważniejsze elementy współczesnego nauczania Kościoła w stosunku do Żydów, zwłaszcza spuściznę św. Jana Pawła II.

Proponowany przykładowy program

Wykłady:
 • Duchowe więzi judaizmu i chrześcijaństwa (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania św. Jana Pawła II) – wykładowca katolicki.
 • Żydzi w Polsce: rozwój, koegzystencja, Holokaust (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów lokalnej społeczności żydowskiej) – wykładowca katolicki.
 • Trudny dialog: stereotypy, uprzedzenia i drogi pojednania – wykładowca katolicki.
 • Żydzi w Polsce dziś: życie religijne i społeczne – wykładowca ze strony żydowskiej.
Warsztaty:

„Po co chrześcijanom Żydzi?” (przedstawiciele obu stron, uczestnicy programu): – co katolicy powinni wiedzieć o korzeniach swojej wiary – o czym mogą i powinni rozmawiać dzisiaj polscy katolicy i polscy Żydzi.

Nasz projekt ma charakter pilotażowy. Jego formuła może być modyfikowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Koordynatorka projektu: Agnieszka Magdziak-Miszewska, korzenie@wiez.pl

Materiały i rekomendacje
 • Laboratorium Więzi, PROJEKT „KORZENIE”, teksty podstawowe
 • Z tych korzeni wyrasta Kościół Bp Rafał Markowski. "Po zapoznaniu się z projektem edukacyjnym „Korzenie” chciałbym gorąco wszystkim polecić działania prowadzone w jego ramach."
 • Otwarcie na inne religie wzmacnia własną wiarę Michael Schudrich. "Jako rabin wielu rzeczy nauczyłem się od papieża Jana Pawła II. Jedną z najważniejszych jest otwartość na inne religie.
  Chodzi mi tu o głębokie przekonanie, że jeśli człowiek wie, kim jest i w co wierzy – wówczas otwarcie się na inne religie wzmacnia jego własną wiarę; nie zagraża jej ani nie umniejsza."
  „Korzenie” to, w moim przekonaniu, kontynuacja drogi dialogu wyznaczonej przez Jana Pawła II. Niech Bóg wzmacnia i błogosławi tych, którzy tą drogą pójdą.