Zapowiedzi

Kronika Wydarzeń Bieżących

Judaistyka stosowana, SWPS Sopot, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń - plakat

1 października 2022 r.

Judaistyka stosowana

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy interesują się tematyką żydowską oraz problematyką wielokulturowych tradycji i pluralistycznymi wątkami kulturowymi w historii Polski.
SWPS, Sopot, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kamieniece, mienie pożydowskie

2 listopada 2022 r.

Terezín Declaration Conference in 2022

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, presents its compliments to the signatories of The Terezín Declaration and has the honor to inform about preparations of Follow-Up International Conference to be held in Prague in 2022.
Thursday September 22, 2022
Wednesday Nov 2, 2022

Pomnik Bohaterów Getta, FOT. M. JAŹWIECKI / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

23 kwietnia 2023 r.

"European Jews Facing the Imminence of the Holocaust"

Call for Papers for International Conference.
The conference’s aim is to identify and describe the Jewish experience of life amidst the imminent threat of destruction during the Holocaust. The conference marks the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.
Deadline: 27.11.2022