C - bibliografia dialogu

C

Capková Katerina

 • Germans or Jews? German-Speaking Jews in Poland and Czechoslovakia after World War II in KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW JEWISH HISTORY QUARTERLY (do 2000 r. Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego) CZERWIEC 2013 NR 2 (246). ZOSTAĆ CZY WYJECHAĆ? ŻYDZI W EUROPIE W PIERWSZYCH LATACH P0 HOLOKAUŚCIE Materialy z konferencji naukowej (Warszawa, 5—7 grudnia 2011) TO STAY OR GO? JEWS IN EUROPE TN THE IMMEDIATE AFTERMATH OF THE HOLOCAUST Publication of papers presented at an international conference held in Warsaw, 5—7 December 2011. Warszawa 2013.

Campisi Tiziana:

Caneri Sandrine

Carlebach Elisheva , Jacob J. Schacter

 • New Perspectives on Jewish-Christian Relations, (Leiden: Brill, 2012)
  The delicate balance between toleration and repulsion of the Jews, a tiny minority living within the Christian world, stands at the center of studies of religion and society. The development of this difficult relationship on many levels, theological, institutional, and individual, is a matter of continuing relevance in religious history from ancient to contemporary contexts. This volume, written by the leading scholars of Jewish-Christian engagement, seeks to revisit the question in light of new sources and re-readings of older sources. The old view of two implacable enemies battling for their version of truth, of Jews living as insular pariahs within a hostile world, the tale of persecution by the mighty of the weak, has given way to a much more nuanced understanding of areas of congruence, of cultural, economic, and social interchange. The volume examines changes in the Christian posture toward the Jews occurring in a time and place of tremendous cultural and religious creativity in Western European society. It seeks to understand how Jews integrated elements of Christian culture into their own. The volume spans some of the key turning points in the Jewish-Christian relationship and re-examines critical texts, religious disputations, and cultural interactions

Carmichael Joel

Cassidy E.I.

Catholic Diocese of Cleveland

Cavalletti Sofia

CEC Churches in Dialogue

Sandrine Caneri

Institut de théologie orthodoxe Saint Serge à Paris, Exégèse patristique, Faculty Member /Chercheur sur la Torah orale et les écrits talmudiques en relation avec les écrits des Pères de l'Eglise et la tradition byzantine/.

Celan Paul

Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement

 • Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement, New York – The Central Conference of American Rabbis (Reform) and the Rabbinical Assembly (Conservative), representing 3,000 rabbis, wish to recognize and acknowledge the growing bonds between the Jewish and Catholic communities.
  We praise Pope John Paul II's courageous strides in working to heal the historic breach that has separated our communities. The Pope has affirmed the irrevocable nature of God's covenant with the Jewish people. He has condemned anti-Semitism as a "sin against God." He has forged diplomatic relations with Israel, recognizing the Jewish State's right to exist within secure borders.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Ceric Mustafa

Grand Mufti Emeritus of Bosnia and member of the Elijah Board of World Religious Leaders, has shared a letter of consolation of trust in God for these hard times

 • Coronaspection – Introspection II (2020-06-11) Interviews with Grand Mufti Mustafa Ceric - Bosnia, Geshe Tashi Tsering - India, Sadhvi Bhagawati Saraswati - India. "The second “introspection” in the Coronaspection series brings together three religious voices that we do not often find in conversation with one another. The present reflection draws out themes that emerge from this three-way juxtaposition. Our Hindu and Buddhist voices represent the same geo-political reality of COVID-19, India, through two individuals, Geshe Tashi Tsering (Buddhist) and Sadhvi Bhagawati (Hindu), who have oversight and leadership roles in large monastic communities. The Muslim voice comes from Bosnia, in the person of Grand Mufti Emeritus Mustafa Ceric. The common thread that ties these three presentations is the process of going inwards, under situation of lockdown, and recovering the core spiritual insight that drives the spiritual life and the life of the community... "
 • A LETTER OF CONSOLATION OF TRUST IN GOD TO MY BROTHERS & FRIENDS (28.03.2020)

Cetera Roberto

Chief Rabbinate of Israel

Chmielewska Katarzyna, Molisak Alina (redakcja)

 • Pomniki pamieci. Miejsca niepamięci, Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-65573-17-9. "Książka ma definicyjnie trafny tytuł. I nie dlatego, że jest przedstawieniem dwóch polsko-niemieckich debat: 'Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej' (Hamburg 2015) oraz 'Muzea, pomniki, miejsca pamięci' (Warszawa 2016), a z nich jedna była o pomnikach, a druga o zapominaniu. Raczej dlatego, że ten tytuł opowiada o rezultacie spotkań badaczy z uniwersytetów w Hamburgu, Warszawie, Poznaniu i z PAN, podczas których uformowała się w dyskusji ważna i trudna materia, dotykająca 'historyzacji' tego, co pamiętane. A ściślej pamiętania Zagłady w dwóch, mocno splecionych rodzajach przedstawień. To znaczy w organizowanych wokół dyskursu postkatastroficznego realizacjach memorialnych; w pomnikach, muzeach, osobach-świadkach (ich 'pomnikowa' rola), również w literaturze, w plastyce, w filmie - także w swoistych derealizacjach pamięci, tzn. w memorialnych przedstawieniach, które coś ukazując, coś innego (albo to samo) zacierają, wypierają, redefiniują, reorganizują i - w istocie - dokonują zabiegu anestezji/amnezji. Uśpienia prymarnej pamięci, jej u-nieistotnienia. A definicyjnie trafny tytuł, wiążący miejsca pamięci i niepamięci (to coś innego, niż nie-miejsca Marca Augé), wskazuje na rozmaite praktyki historyczne tego pamiętania/uniepamiętniania i na całą sferę osnuwanych wokół zaburzania pamięci takich praktyk-obrządków, motywowanych różnie, psychospołecznie (wyparcie, poczucie winy) i historycznie (tzw. konkurencja pamięci), i religijnie ('rywalizacja' martyrologii), ale zawsze ważnych i zawsze też dalekich od politycznej niewinności. (z recenzji Andrzeja Zieniewicza) "

Chouraqui André

 • Les juifs : dialogue entre Jean Daniélou et André Chouraqui (1966)

Chrostowski Waldemar (ks.)

 • Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz?, Autor: Waldemar Chrostowski, Paweł Lisicki Wydawca: Fronda.
  Nota wudawcy: Niezwykła książka będąca pokłosiem wyprawy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i Pawła Lisickiego do Ziemi Świętej. Zadają ważne pytania, które od początku zawsze poruszały chrześcijan. Jak doszło do procesu Jezusa? Dlaczego tak popularny początkowo Nauczyciel z Galilei skończył ostatecznie na krzyżu? Kim byli Jego sędziowie i oskarżyciele? Do jakich frakcji religijnych należeli i czym się one od siebie różniły? Dlaczego doszło do procesu przed rzymskim prefektem? Kim był Mesjasz dla ówczesnych Żydów? Kim byli kapłani i jaką rolę odgrywali w świątyni jerozolimskiej? Jak to się stało, że Mesjasz przyszedł do swego ludu, a ten Go nie przyjął? Paweł Lisicki nakreśla w tych rozmowach tło historyczne, polityczne i społeczne, a jego rozmówca, ksiądz profesor Chrostowski, skupia się na wymiarze teologicznym i religijnym. To rozmowy spokrewnionych ze sobą w duchu, którzy wierzą, że ziemia Izraela jest „piątą Ewangelią”, że jej drzewa, drogi, jezioro, domy, zapachy, zgiełk i cisza, odsłaniają historię narodzin, życia, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.
 • Znaczenie wydarzeń z Betlejem odsłoniło się w pełni dopiero później (24/12/2021)
 • Ks. Waldemar Chrostowski - wielkie rozczarowanie dotyczy dialogu chrześcijańsko-judaistycznego. 14/07/2021
 • Ku katolickiej teologii judaizmuu. InspiracJe kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI w Studia Nauk Teologicznych (2016).
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. autor: Ks. prof. Waldemar Chrostowski Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9
 • Prawda. Chrystus. Judaizm. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy. ".... wywiad-rzeka poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła."
 • Hagada - siła opowieści. Rozmowa z Filipem Memchesem, "Nowe Media", wyd 1.
 • Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012.
 • Na drogach dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem. Pedagogia Christiana, 2/26 (2010)
 • Czy Benedykt XVI powinien przeprosić Żydów, "Rzeczpospolita", 13 V 2009.
 • Dlaczego współczesny Kościół przywiazuje wagę do dialogu z Żydami? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09
 • Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego. Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Judaizm jako religia Księgi, Życie Duchowe, Lato 51/2007, wydawca Prowinjcja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, ISSN 1232-9460;
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9
 • Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu?, "Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 11-36.
 • Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (1 Tes 2,15)? Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców, " Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 47-68.
 • Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999.
 • Kościół a Izrael, "Collectanea Theologica" 2003, nr 1, s. 73-94.
 • Kościół, Żydzi, Polska, Fronda, 2009.
 • Żydowskość Jezusa Collectanea Theologica 63/2, 45-60 1993
 • Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu 24–27 IV 1988, opracowanie i redakcja ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 1992
 • Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989), opracowanie i redakcja ks. W. Chrostowski, Warszawa 1991.
 • Nostra aetate z perspektywy ćwierćwiecza, "Przegląd Powszechny" 1990, nr 10, s. 75-92.
 • Odpowiedzialność za śmierć Jesusa Chrystusa, "Ateneum Kapłańskie" 1990, nr 2, s. 222-241.
 • Kościół a Żydzi i Judaizm. Ku nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu : X Jubileuszowe Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 14 V 1998, Collectanea Theologica 69/2, 5-1
 • Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej , "Biuletyn Prasowy KAI" 1998, nr 86, s. 15-26. .
 • Żydowskie oświadczenie "Dabru emet" na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (19 IX2000) z perspektywy katolickiej i polskiej, "Collectanea Theologica" 2002, nr 2, s. 41-58.
 • Żydzi i religia żydowska a Jezus Chrystus, "Ateneum Kapłańskie" 2000, nr 1, s. 7-21.
 • Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Grzegorz Ignatowski, Łódź 1999, recenzja.

Chrostowski W. (ks.), Rubinkiewicz R. (ks.) (oprac.)

 • Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965 - 1989). Zebrali i opracowali ks. W. Chrostowski i ks. R. Rubinkiewicz SBD. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1990

św. Jan Chryzostom

 • MOWY PRZECIWKO JUDAIZANTOM I ŻYDOM. PRZECIWKO ŻYDOM I HELLENOM, Zródła Myśli Teologicznej, WAM, 2007, ISBN: 978-83-7318-910-2

Cieślik Ireneusz

 • Krótka historia pewnego pierścionka. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 2-3/2010.
 • Co ma struś do antysemityzmu. "Podczas dewastacji cmentarza żydowskiego w Olkuszu na jednej z macew wypisano skrót JP2GMD, który oznacza: „Jan Paweł II gwałcił małe dzieci”. Olkuskie władze i autorytety schowały w tej sprawie głowę w piasek." Tekst został wygłoszony w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Cisło Mieczysław (bp) Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu

Clement Olivier

Clements Jane

CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O JUDAIZMIE

Colwell Peter ks.

Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews

COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City

Complete Sea Scrolls in English,

 • Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

Connelly John

Conway John S.

University of British Columbia

Conyers A. J.

Professor of Theology at Baylor University’s George W. Truett Theological Seminary. His most recent book is The Long Truce: How Toleration Made the World Safe for Power and Profit (Spence).

 • Rescuing Tolerance Firth Things 2001. "The notion of tolerance encompasses two quite different ideas. On the one hand it can be understood as an Enlightenment concept hostile to theology. On the other hand it is an attitude with deep roots in the Christian tradition. The former wishes to neutralize the deepest forms of religious conviction, while pretending to befriend the idea of religion in general. I will call this the “Enlightenment doctrine” of toleration. The latter is not so much a doctrine as a practice, one that precedes mature doctrine."

Cornwell J.

 • Papież Hitlera. Tajemnicza historia Piusa XII, tłum. A. Grabowski, Warszawa 2000.

D’Costa Gavin

Council of Centers on Jewish-Christian Relations (CCJR)

 • A MESSAGE OF FAITH AND HOPE: Once again in our country we are in a moment of turmoil, violence and division. We feel overwhelming pain at the murder of George Floyd and so many African-Americans before him. We are deeply aware of the long history of white supremacy and violence against communities of color....

Le Sourt/Coudray/Desbois:

Craddy Kate

Cramsey Sarah A.

 • Jan Masaryk and the Palestinian Solution Solving the German, Jewish, and Statelessness Questions in East Central Europe in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Cuche Jacqueline

Cunningham Philip A. (ICCJ Honorary President)

 • The ICCJ has used his (Cunningham Philip A.) talents to craft several important statements, such as the 2009 Berlin Document, “A Time for Recommitment;” ”Let Us Have Mercy on Words,” a 2010 response to the Palestinian Kairos Document; the 2013 document on the Middle East conflict, called, “As long as you believe in a living God, you must have hope,” and many more. The recent book, “Enabling Dialogue on the Land,” which was published in 2020, was the product of a research project spearheaded by Phil, called “Promise, Land and Hope.”
 • Greetings. The first day of the 2015 ICCJ Conference in Rome was a remarkable blend of hospitality, gratitude and celebration. Dr Debbie Weissman, the Immediate Past President of the ICCJ, chaired the conference’s opening session, which was held at the Pontifical University “Urbaniana”. The university’s rector, Father Alberto Trevisiol, offered warm greetings to all of the conference participants, and was followed by words of welcome from ICCJ President Dr Philip A. Cunningham, and Marco Cassuto Morselli (President of the Amicizia ebraico-cristiana of Rome), on behalf of the local organizing team.
 • ICCJ Backgrounder on Paul's Letter to the Galatians by Philip A. Cunningham, Saint Joseph’s University. 27/08/2021

Cylkow Izaak (tłum.)

 • Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, tłum. Izaak Cylkow. Reprint wykonany z orginalnego egzemplarza wydanego w 1895 roku w języku polskim i hebrajskim, będącego własnością Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kraków: Austeria 2006.

Cywiński Piotr

 • Kryzys pamięci Holokaustu. "Metody dialogu będą musiały ulec zmianie"
 • „Auschwitz. Monografia człowieka”
  – Ta książka powinna się stać klasyką literatury o Auschwitz. Dyrektor Cywiński zmaga się w niej z doświadczeniami ludzi, którzy przeszli przez Auschwitz. Pokazuje wrażliwą ludzką godność, zdewastowaną twarz ludzkiego człowieczeństwa, ale również wspaniałość i zdolność do pozostania człowiekiem. Przez lata, przez dekady radzenia sobie z historią ludzkości, w szczególności historią ubiegłego stulecia, to jest jego pogląd na ludzi – podkreślił arcybiskup Schick.

Czajkowski Michał (ks.)

 • Laudacja ku czci Doktora Inżyniera Jerzego Klugera z okazji przyznania mu tytułu Człowiek Pojednania. Wygłosił ks. Michał Czajkowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 4 grudnia 2003.
 • "Niech teologowie myślą" , "TP" Nr 43 (2781), 27 października 2002;
 • Przedmowa do Chrześcijanie i antysemityzm. Między bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Yohanan Elihaj, , Wyd. Znak, Kraków 2000. (tłum. Maria Tarnowska). Fragmenty z przedmową ks.Michała Czjkowskiego
 • Lud Przymierza. Biblioteka Więzi Warszawa 1992;
 • Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich. Biblioteka Więzi Warszawa 2004;
 • Głos w dyskusji "Między antysemityzmem a Holocaustem". "Więź" 1986, z. 78, s. 43-44;
 • Wiara spotyka wiarę, Znak, styczeń 2003 nr 572
  "Abraham J. Heschel, jeden z największych myślicieli minionego wieku, pisał, że dialog międzyreligijny wtedy jest prawdziwie owocny, kiedy wiara spotyka wiarę. Czyż można znaleźć piękniejszą formułę na określenie dialogu, jaki toczy z nami, chrześcijanami, rabin Irving Yitz Greenberg?"
 • Czy jest antyżydowska Ewangelia najbardziej żydowska?, "Collectanea Theologica" 1994, nr 2, s. 43-52.
 • Dlaczego deklaracja "Dabru emet" jest potrzebna chrześcijanom, "Więź" 2001, nr 8, s. 78-86.
 • Jubileusz "Nostra aetate", "Jednota" 1995, nr 11, s. 10-11.
 • Ostatnia sesja Vaticanum II, Warszawa 1996.

Czapnin Siergiej

Czerny Michael SJ (Cardinal)

Czerska Maria

Czyż Magdalena - rozmowy

Czyż Magdalena