Rok 2017 - wydarzenia najważniejsze (Rok Reformacji)

Uwaga - strona archiwalna. Część linków zdezaktualizowana.

Rok 2017 - wydarzenia najważniejsze (Rok Reformacji)

"Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji "Nostra aetate", której czwarty rozdział stanowi dla nas "wielką kartę" dialogu ze światem żydowskim. Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie. Deklaracja "Nostra aetate" ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z boską tajemnicą zbawienia, w patriarchach, Mojżeszu i prorokach,... " - powiedział Ojciec Święty, "Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu". "Wasz dokument zwraca się do katolików, nazywając ich 'partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do lepszego świata, cieszącego się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem'" – podkreślał papież, Lisa Palmieri-Billig "Judaizm ortodoksyjny i Kościół katolicki celebrują nowy kamień milowy w relacjach chrześcijańsko-żydowskich" Więcej

  • 30 VII 2017. 70. rocznica konferencji w Seelisbergu. Więcej:

  • 2-5 VII 2017. Bonn. - Doroczna konferencja ICCJ "Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity." Więcej:

  • 17 I 2017. XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim** pod hasłem Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7).

  • 7 I 2017. "The Church lives not for herself. She offers herself for the whole of humanity in order to raise up and renew the world into a new heaven and a new earth." - We, Bartholomew, Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch, and Justin, Archbishop of Canterbury and Primate of All England, co-sponsored a special international Forum on Modern Slavery titled "Sins Before Our Eyes" ... "Modern Slavery - A Joint Declaration"