Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Kontrowersje wokół dialogu
chrześcijańsko - żydowskiego
na świecie:
Dyskusje u Żydów o możliwości i zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i ogólnie międzyreligijnego.


 1. Polska Rada Chrześcijan i Żydów - kim jesteśmy:

 2. 27.O8.2014. Maciej Pawlik OSB w odpowiedzi na ostatni tekst Ojca Leona na temat Żydów i Holokaustu. Centrum Duchowości Benedyktyńskiej/judaizm:

 3. 6.O9.2013. "Rabin z polskim krzyżem" , Z. Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. (Rzeczpospolita Plus Minus)

 4. 7-8.09.2013. "Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski, który w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem ochoczo potwierdził tezę o jednostronności i "jednoskrętności" Rady. Profesor UKSW uznał też, że w istocie "mamy do czynienia z jedną talią kart, którą tworzy środowisko" (już nawet nie środowiska w liczbie mnogiej, lecz środowisko!) "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." ("Rabin z polskim krzyżem", Rzeczpospolita PlusMinus) - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada na teksty Tomasza P. Terlikowskiego "Rada na manowcach" (str.1 i str.2) oraz ks. Waldemara Chrostowskiego "Rada jednostronna i jednoskrętna". Wiecej: Magdalena Czyż "Dialog na manowcach"

 5. Marek Nowak OP - "Starsi bracia" czyli trwanie przymierza. Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."

 6. Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. — Benedykt XVI w Izraelu Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.

 7. Polemika ("Idziemy" nr 44, 2009):Zbigniewa Nosowskiego zastępcy przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, redaktora naczelnego "Więzi" oraz ks.dr hab. Alfreda Wierzbickiego prof. KUL, dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, członka Komitetu Episkopatu Polski d.s. dialogu z judaizmem. z tezami wywiadu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w nr 43 "Idziemy" z 25.10.2009, na temat określenia Jana Pawła II "nasi starsi bracia" w stosunku do Żydów.
  Odpowiedz ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, "Idziemy" 46.

 8. Stanisław Obirek, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

 9. Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów Święty obowiązek o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu - Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku) 1. Ks. prof. Chrostowski: Żydzi od zawsze zwalczają Chrześcijaństwo - "Prawda Chrystus Judaizm" /YouTube 13 IV 2018/

 2. Ks. prof. Chrostowski - Żydzi, judaizm, patologia filosemityzmu /YouTube 12 IV 2018, wolnosc24.pl / nczas.com/

 3. Waldemar Chrostowski o dialogu z Żydami /YouTube 24 VI 2017/

 4. Konferencje biblijne księdza profesora Waldemara Chrostowskiego

 5. ks. prof. Waldemar Chrostowski "Prawda. Chrystus. Judaizm." Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy.
  ".... wywiad-rzeka poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła."

 6. Spotkanie z ks. prof. dr. hab. Waldemarem Chrostowskim i Pawłem Lisickim. 22 marca 2018 r. Urząd Dzielnicy Bemowo.

 7. Ks. prof. Waldemar Chrostowski. "Biblia a kryzys naszych czasów"

 8. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Brak owoców dialogu z Żydami

 9. Ks. Waldemar Chrostowski szczerze i politycznie niepoprawnie o Żydach

 10. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Geneza, powstanie i natura Biblii hebrajskiej", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 11. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg autorem Pisma Świętego", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 12. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Od objawienia kosmicznego do pierwszych ksiąg świętych", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 13. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg przemówił po grecku", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 14. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Cztery poziomy językowe w Piśmie Świętym", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 15. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Jezus Chrystus - ostateczny etap objawiania się ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 16. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Maryja mówi Bogu "Tak!"", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 17. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Człowiek odpowiada Bogu - Księga Psalmów", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 18. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Dialog teologiczny Kościoła z judaizmem ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 V 2015.

 19. 3-4.08.2013. "Model dialogu, jaki proponuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów, wyczerpuje się. A i sam mityczny dialog dawno stał się monologiem, w którym Rada coraz częściej jest reprezentantem interesów tylko jednej strony." pisze Tomasz P. Terlikowski ( "Rada na manowcach" (str.1 i str.2), Rzeczpospolita PlusMinus).

 20. 6 10 2013, Rzeczpospolita PlusMinus, "Katolicy w jarmułkach?" - odpowiedź ks. W Chrostowskiego na tekst "Rabin z polskim krzyżem" Z Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
  ks. W Chrostowski pisze - "Rachunek sumienia Kościoła i katolików byłby głębszy, pełniejszy i bardziej wiarygodny, gdyby szedł w parze z analogicznym wysiłkiem po stronie żydowskiej ..." [...] "Zasadnicza różnica między nami polega również na tym, że red. Nosowski jest publicystą, a ja teologiem-biblistą. Dla niego wypowiedzi Magisterium Kościoła, bądź ich fragmenty, stanowią punkt dojścia, natomiast dla mnie są one punktem wyjścia wszechstronnej refleksji na ich temat. Na tym polega istota teologii i właśnie to zabezpiecza wiarę w Boga przed naciskami rozmaitych doktrynerów i ideologów." [...] "To nieprawda, że zabrakło mi cierpliwości do prowadzenia dialogu. Gdyby tak było, już dawno dałbym sobie spokój z zajmowaniem się tą problematyką i sprawami, które rodzą wiele przeciwności. Prawdą jest natomiast, że nie biorę udziału w wydarzeniach, które - powtarzam raz jeszcze - postrzegam jako polityczne mityngi." [...]  "...mnożenie inicjatyw, w których zdecydowanie dominują racje i wrażliwość tylko jednej strony, czyli strony żydowskiej, w gruncie rzeczy utrudnia rzeczywiste zbliżenie między katolikami i wyznawcami judaizmu."

 21. ks. Waldemara Chrostowski "Rada jednostronna i jednoskrętna".

 22. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Starsi bracia - dylematy żydowsko - chrześcijańskie", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 IV 2011. Całość:

 23. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Chrześcijaństwo - a judaizm!. XVII Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Akademia Liderów Opinii, które współorganizuje Gliwicki Klub FRONDY.

 24. ks. Waldemar Chrostowski, Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012

 25. Ks. prof. Chrostowski: Obecni żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierze. "Idziemy" nr 43/2009

 26. S. Karczewski, Drogi i bezdroża dialogu, "Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

 27. ks.dr Jacek Stefański - Hebrajski szum na drodze dialogu: przemyślenia na Dzień Judaizmu. /Radio Maryja 2012./

 28. "Żydzi i chrześcijanie: zbratani i zwaśnieni zarazem." - Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Justyna Wiszniewska. /Radio Maryja 2009./

 29. Waldemar Chrostowski, "Kościół, Żydzi, Polska", Fronda, 2009.

 30. ks. Waldemar Chrostowski - O dialogu Dialog to nie przykrywka dla hipokryzji /RadioMaryja.pl 2008./

 31. ks. Waldemar Chrostowski, O dialogu - Prelekcja na temat dialogu z Żydami, wygłoszona dla kapelanów wojskowych na Jasnej Górze.

 32. prof. Jerzy Robert Nowak - "Żydzi w obronie Kościoła katolickiego" /Radio Maryja, 2007./

 33. ks. Waldemar Chrostowski, Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej. ("Biuletyn Prasowy KAI" 1998, nr 86, s. 15-26.)

 34. ks. Waldemar Chrostowski, "Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego". Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.