Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Linki Lektura
 
 
 

Dzień Judaizmu - obchody w roku bieżącym oraz archiwum od 1998:
XX Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce.
Kielce 2017.


"Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść" (Jr 20,7).

XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim 2017. pod hasłem Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7).

Bogdan Białek, Wstęp
ABC Dnia Judaizmu
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Z deklaracji Nostra aetate
Z wypowiedzi Stolicy Apostolskiej
Świadectwo Jana Pawła II
Świadectwo Benedykta XVI
Świadectwo Franciszka

Głosy Z Polski:
Apel o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów
Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów
List do Rabinów Polskich

Głosy żydowskie:
Dabru emet - mówcie prawdę! żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone 10 września 2000 roku)
Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: w stronę partnerstwa pomiędzy Żydami a chrześcijanami
Odpowiedź Agudat Rabanei Polin na List pasterski Episkopatu Polski

17 I 2017. 9 30. Centralne obchody organizuje Diecezja Kielecka. Program: Fotorelacja: Więcej:

Nabożeństwo biblijne. Znak Pokoju.


16-17 I 2017. Dzień Judaizmu w Poznaniu. 16 stycznia - spotkanie w Pałacu Działyńskich z abpem Gądeckim i prof Janem Grosfeldem wokół jego książki "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" wydanej przez poznańskie Wydawnictwo Św. Wojciecha ks Jerzego Stranza laureata nagrody im ks Indrzejczyka

"Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."
17 stycznia - nabożeństwo Słowa w kościele, śpiewał Symcha Keller.
/Idziemy.pl/

21 I 2017. Obchody w Krakowie: spotkanie modlitwne. chrześcijan i Żydów na zakończenie szabatu - hawdala.

Synagoga Tempel, ul. Miodowa 24. Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i bp Grzegorz Ryś zapraszają: Program: Fotorelacja:

22 I 2017. Warszawskie obchody w kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym: godz,17.00. Msza św.

Po niej o godz. 18.00 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów i panel na temat hasła Dnia "Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść" z udziałem Jana Grosfelda, Krzysztofa Dorosza, Tomasza Krakowskiego, Pawła Śpiewaka; z wprowadzeniem ks. bpa Rafała Markowskiego. Psalmy czytają i komentują ksiądz Grzegorz Michalczyk i rabin Stanisław Wojciechowicz, prowadzenie Bogdan Białek. Fotorelacja:

Jeśli ogólnopolskie i regionalne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce pozostawiły w kimś poczucie niedosytu bądź otworzyły przed nim nowe perspektywy i zrodziły ważne pytania, to być może warto pomyśleć o studiach podyplomowych "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" - właśnie ruszyły zapisy na kolejny rok. Kraków zaprasza. 

Apel biskupów o upamiętnienie Żydów /XVIII Dzień Judaizmu 2015./

Z okazji Dnia Judaizmu episkopat prosi wiernych o pamięć o Żydach

Polska przez niemal 1000 lat była ziemią gościnną dla Żydów, usuwanych z wielu krajów europejskich. Mogli oni tu znaleźć nie tylko azyl i opiekę władzy królewskiej, ale i warunki do praktykowania własnej religii, rozwijania kultury, nauki i obyczajów. Historia Żydów polskich jest nieodłączną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem dla przedstawicieli różnych wyznań, religii i narodów. Przez wiele stuleci poprzedzających Szoa (Zagładę) jej tereny były najważniejszym ośrodkiem życia Żydów na świecie, jak i dynamicznym ośrodkiem żydowskiej twórczości duchowej i teologicznej. Tworzyli tu znamienite dzieła, a judaizm rozwijał się w sposób wolny. Istotnym elementem pejzażu polskich miast - obok katedr, uniwersytetów i klasztorów - były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. W polskim wojsku posługę duszpasterską pełnili także rabini. Wielu Żydów - obywateli Rzeczypospolitej oddało życie w obronie wspólnej ojczyzny. Współistnienie Polaków i Żydów nie zawsze było łatwe, bywało naznaczone nieufnością, oskarżeniami i konfliktami, ale tworzyło niepowtarzalną kulturę i duchowy klimat tej części Europy.

Tragiczne wydarzenia historii sprawiły, że przestrzeń żydowska w Polsce niemal już nie istnieje. Mimo, że uległa Zagładzie podczas II wojny światowej, to jest ważnym składnikiem i żydowskiej i polskiej pamięci. Ta wspólna pamięć niechaj będzie wezwaniem do troski o zapomniane ślady polsko-żydowskiej przeszłości. Niech ich upamiętnienie stanie się pokłosiem tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym bardziej, że jego obchody rozpoczęła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów, dzieci jednego Boga, w miejscu największej zagłady Żydów w historii, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.

Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, sąsiedzi i współobywatele. Dobrze oddaje to otwarta niedawno stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polski. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o nich i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.

Apelujemy do kapłanów o wyjście z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej w tych miejscowościach, gdzie ona zamieszkiwała, a do wiernych i władz lokalnych o pomoc w tym dziele. Nie wzruszajmy obojętnie ramionami mówiąc: "To nie nasza sprawa". Jest to obowiązek sumienia! Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w niepamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej. Będzie to także istotny gest wobec współczesnej społeczności żydowskiej, która choć niewielka, to w Polsce dynamicznie się rozwija jako część pluralistycznego społeczeństwa.

Odważmy się podjąć tę szlachetną inicjatywę, a pomocą niech będzie hasło tegorocznego XVIII Dnia Judaizmu: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,5). Podejmijmy ją w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży wraz ze świętym Janem Pawłem II, który od początku swego pontyfikatu wskazywał na wzajemną modlitwę i wzajemną troskę chrześcijan i Żydów jako na właściwe sposoby odbudowywania zapomnianego braterstwa.Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa,15 stycznia 2015 roku