Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Filozofia i logika dialogu


   Czy pojednanie po Auschwitz jest możliwe?

   "Auschwitz to jedno z najtragiczniejszych miejsc w historii ludzkości. Obóz koncentracyjny, w którym niemieccy naziści zgotowali "piekło za ziemi", uśmiercając przeszło milion ludzi. O tym jak można w Auschwitz mówić dziś o przebaczeniu i pojednaniu, opowiada niemiecki kapłan - ks. dr Manfred Deselaers"
   Proces pojednania rozpoczyna się od słuchania drugiego człowieka i otwarcia przed nim serca. O tym czym jest pojednanie i jako możemy do niego dojść, mówi szerzej ks. Deselaers:
 1. Martin Buber, Ja i Ty, tłum. Jan Doktór, PAX, Warszawa

 2. Franz Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. Tadeusz Gadacz, Znak, Kraków 1998

 3. Józef Tischner, Filozofia dramatu, Znak, Kraków, 2006

 4. Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. Małgorzata Kowalska, PWN, Warszawa, 2002

 5. Bogdan Baran (wybór, opr. i wstęp), Filozofia dialogu, Znak, Kraków 1991

 6. Pojęcie "dialog" w "Nie, dla misji wobec Żydów — Tak, dla dialogu między Żydami i chrześcijanami" - dokument Grupy Dyskusyjnej "Żydzi i Chrześcijanie", Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, 09 marca 2009

 7. Przedmowa do publikacji Polskiej Rady Chreścijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

 8. ks. W. Chrostowski, Dlaczego współczesny Kościół przywiązuje wagę do dialogu z Żydami? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chreścijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09. 9. Ecumenical considerations for dialogue and relations with people of other religions World Council of Churches. Taking stock of 30 years of dialogue and revisiting the 1979 Guidelines.

 10. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r. dla rozmów chrześcijańsko-żydowskich.

 11. Stanisław Krajewski - "Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijanstwu", "What I owe to interreligious dialogue and Christianity." the 2014 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture. The Hudaica Fundation Center for Jewish Culture Cracow 2017.

 12. Nowa wyobraźnia dialogu.
  ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski.

 13. Minimum warunków dialogu w:

  "Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami", Zbigniew Paszta

 14. Marek Nowak OP - Poznańskie spotkania dotyczące filozofii dialogu. "Artykuł opublikowany w wersji angielskiej w: "Dialogue and Universalism" 2007, nr 7-8. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologicznym UAM zorganizował konferencję "Człowiek przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu", która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2001 r. Prof. Józef Baniak, główny organizator konferencji, rozesłał do przyszłych uczestników list, w którym tak scharakteryzował profil oczekiwanych referatów: "Organizatorzy [...] pragną rozpocząć szeroką dyskusję oraz pogłębioną refleksję nad problemami skupionymi wokół dwóch zasadniczych pytań: jaki jest naprawdę współczesny człowiek jako "byt pojedyńczy" i "byt zbiorowy" [...] widziany w perspektywie głębokiej refleksji [...] w filozofii spotkania i dialogu? [...] Czy i jak reaguje filozofia dialogu na problemy nurtujące człowieka żyjącego na pograniczu XX i XXI wieku? Jaka będzie dialogika w nowym wieku? Do dyskusji na ten temat zapraszamy filozofów, teologów, socjologów, psychologów, pedagogów, religiologów i specjalistów z innych dyscyplin, którym są znane problemy egzystencjalne człowieka przełomu wieków"."

 15. Marek Nowak OP, "Społeczny i kulturowy wymiar dialogu" Referat wygłoszony na piątej Ogólnopolskej Konferencji Naukowej Społeczny i kulturowy wymiar dialogu, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 28-29 VI 2006 r.

 16. Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny jako problem filozoficzny. Opublikowano w: Filozofia dialogu, t. I: Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, UAM, Poznań 2003, s. 159-166.

 17. Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Opublikowano w: "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. — Rozmawia Lidia Molak

 18. Stanisław Krajewski, Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 19. Benedykt XVI - papież dialogu? Dyskutują prof. Stanisław Krajewski, prof. Selim Chazbijewicz, ks. Wojciech Pracki, ks. prof Henryk Paprocki i Cezary Łasiczka.
  /radio TOK FM Konfrontacje/


 20. John Connelly, Duma i uprzedzenie. Kilka uwag o książce Pawła Lisickiego Kto zabił Jezusa?, ZNAK. 2013. nr 701. "Lisicki nie ogranicza się do stwierdzenia, że według ksiąg Pisma Żydzi w przeszłości zabili Chrystusa. Idzie dalej i przekonuje czytelników, że wydarzenie z przeszłości ma wpływać na to, jak patrzymy na Żydów żyjących dziś. Odczytanie Lisickiego jest sprzeczne z coraz szerszym konsensusem wśród teologów, jak również z nauką Kościoła katolickiego".

 21. Dominika Kozłowska, Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701 "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."

 22. "Wiara w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy", Z abp. Henrykiem Muszyńskim o religijnym dialogu chrześcijan i Żydów rozmawiają Dominika Kozłowska i Janusz Poniewierski, ZNAK, X.2013. nr 701.
  "Szkoda, że ci, którzy twierdzą, iż dialog chrześcijańsko żydowski stanął w miejscu, nie byli w czerwcu tego roku w Brzezince i nie widzieli ludzi modlących się - nie wspólnie, ale jednak razem... To dowód na to, jak daleko zaszliśmy."

 23. Wywiad współprzewodniczącego PRChiŻ Bogdana Białka udzielony 2.IV.2014. Katolickiej Agencji Informacyjnej:

 24. Emily Soloff, Dialog to nie rozmowa przy herbacie, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 25. Więcej do przeczytania