Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Teologia dialogu i dialog teologiczny

 1. Ojcowie Kościoła
   Jusyn Męczennik "Dialog z Żydem Tryfonem": "I muszę przyznać, że z wielką przyjemnością wziąłem udział w tej rozmowie; i sądzę, że pozostali uczestnicy również podzielają moje zdanie. Uzyskaliśmy w niej bowiem więcej, niż się spodziewaliśmy i więcej nawet, niż mogliśmy oczekiwać. A gdybyśmy mogli częściej tak rozprawiać, otrzymalibyśmy też ogromną pomoc w przeszukiwaniu samych Pism."
   Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia.


 2. Wypowiedzi biskupów Kościoła rzymskokatolickiego:

 3. Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach".


  • Wstęp do publikacji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

  • Przedmowa do publikacji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

  • Jan Grosfeld, Kim jest dla nas Abraham? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

  • Co to znaczy, że Jezus jest Żydem? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

  • ks. Michał Czajkowski, Co nas łączy? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.


 4. Kwartalnik PRChiŻ nr 1. 2015.

 5. Laboratorium Więzi i "Więź".

 6. David Novak - "Do czego dšżyć i czego unikać w dialogu żydowsko-chrześcijańskim" , "Więź" nr 5/2001.

 7. Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 8. IMMANUEL A Journal of Religious Thought and Research in Israel

 9. Current Dialogue WCC

 10. Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodox Christianity Establishing Solidarity: Obstacles and Challenges. By Rabbi Eric J. Greenberg Presented June 6, 2013 Thessaloniki, Greece

 11. Jewish and Orthodox Christian Interfaith Leaders Strengthen Dialogue. Rabbi Eric J. Greenberg June 11, 2013. ADL Interfaith Director Rabbi Eric J. Greenberg discussed rising anti-Semitism and the state of Orthodox Christian-Jewish relations at the Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodoxy.

 12. Metropolitan Emmanuel of France "So that you may know one another." (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.

 13. On the way to a common theology of religions in Europe. Statement adopted by the CEC Churches in Dialogue Commission at its fifth meeting in Pullach/Munich, Germany (25-27 June 2008)

 14. "Tradition"  1964. Vol. 6 No. 2

 15. Lev Gillet, Communion in the Messiah, STUDIES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY WITH A FOREWORD BY THE BISHOP OF CHICHESTER, LUTTERWORTH LIBRARY, Vol. XIV Missionary Research Series, No. 3, 1942

 16. Krzysztof Śliwiński, Towards a Polish-Jewish Dialogue: The Way Forward, Polin, X,s.XVII-XXVI.

 17. Marek Nowak OP - "Dialog u podstaw". Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, "Dialogue & Universalism" no. 1-2/2001, p. 69-74

 18. Spiritual Patrimony. 50 Years after Nostra Aetate. David Sandmel Statement given at ICCJ's 2015 International Conference: "The 50th Anniversary of Nostra Aetate : The Past, Present, and Future of the Christian-Jewish Relationship". Rabbi David Fox Sandmel is Crown Ryan Professor of Jewish Studies at the Catholic Theological Union, Chicago.