E - bibliografia dialogu

E

Efraim (brat),

  • Jezus Żyd praktykujący, Wyd. M, Kraków 1994.

Église Protestante Unie de Belgique

Elijah Interfaith Institut and Carnegie Foundation

Elihaj Yohanan

Emmanuel Metropolitan of France

  • So that you may know one another. (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.

Episkopat Polski

  • WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW. - List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze", a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"." /16.X.2015./

Ericksen R. P.

  • Theologians Under Hitler, New Haven 1985

Evangelical Church in Germany (EKD)| 01.03.2016

  • Martin Luther and the Jews. A necessary reminder on the occasion of the Reformation anniversary. Declaration, adopted during the 2nd session of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany(EKD), 8 to 11 November 2015, Bremen. In 2017 the EKD celebrates the 500th anniversary of the Reformation. On this occasion, we look backover our historical and theological heritage and inquire what essential insights it holds for today.Amidst all the gratitude and joy, we do not close our eyes to the mistakes made by the Reformersand Reformation churches and their involvement in guilt.

Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii

  • Odrzucenie misji wśród Żydów - "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r. - odrzucenie misji wśród Żydów - deklaracja Ewangelickiego Kościoła Krajowego Westfalii, a także biskupa Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii