Janusz Poniewierski: Cyryl i jego metody

Wpis: 2022-06-19 23:09:52

Stanowisko zajęte przez patriarchę Cyryla może być początkiem końca patriarchatu moskiewskiego w Ukrainie, tzn.: w sercach i umysłach tych jej mieszkańców, którzy wciąż deklarowali mu wierność, mimo iż funkcjonują tam Kościoły prawosławne w pełni ni...

Odwiedź stronę →


Janusz Poniewierski: "Sen"

Wpis: 2022-06-20 18:47:10

„Nie o to naprawdę chodzi, że zaistniała w Kościele »era konstantyńska«, tylko o to raczej, że nie znalazła już prawie dostępu do rzymskiego katolicyzmu era renesansu, i że wszystkie kolejne ery nowożytne stawały mu się coraz bardziej obce”.

Odwiedź stronę →


Janusz Poniewierski: Stańmy wreszcie przed lustrem

Wpis: 2023-06-08 09:43:54

Kiedy redakcja „Znaku” umawiała się z Pawłem Śpiewakiem na druk „tez o polskim antysemityzmie”, nikt nie przypuszczał, że staną się one czymś na kształt testamentu. Że będziemy je czytać jak zapis ostatniej woli ich autora.

Odwiedź stronę →


Testament: Stary czy Pierwszy?

Wpis: 2019-02-27 19:00:00

"Podstawy duchowości biblijnej". Wykład Janusza Poniewierskiego. Klub Inteligencji Katolickiej, Kraków, 18:00

Odwiedź stronę →


Ks. Stanisław Musiał, SJ - in Memoriam

Wpis: 2019-03-06 20:00:00

...za na spotkanie poświęcone ks. Stanisławowi Musiałowi z okazji 15. rocznicy śmierci ks. Stanisława, z udziałem red. Janusza Poniewierskiego, red. Artura Sporniaka i Katarzyny Morstin....

Odwiedź stronę →


Kalendarium wydarzeń lat 2007 - 2014

Wpis: 2019-06-09 02:41:46

Kalendarium - wydarzenia z lat 2007 - 2014 2014. 18.XII.2014. Świąteczne życzenia do wszystkich, dla których ważny jest dialog chrześcijańsko-żydowski, skierował prezydent ICCJ Philip A. Cunningham. 18.XII.2014. Muzeum Galicja...

Odwiedź stronę →


Kalendarium 2016 - 2017

Wpis: 2019-06-09 02:41:46

Kalendarium począwszy od stycznia 2015 do końca grudnia 2017 [ ] ( http://www.youtube.com/user/PRChiZ ) [ ![](/storage/app/media/images/f_logo (7).jpg) ] ( http://www.facebook.com/groups/166452233381464/422678317758853/?notif_t=group_activity )...

Odwiedź stronę →


Nie wszystko zaczęło się 13 kwietnia 1986 roku...

Wpis: 2019-06-09 02:41:46

Zapewne nie wszystko w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a zwłaszcza w takim dialogu w Polsce, zaczęło się 13 kwietnia 1986 roku... Wtedy papież Jan Paweł II odwiedził rzymską synagogę i modlił się tam w obecnosci rabina Rzymu. Ale modlitewne s...

Odwiedź stronę →


Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Wpis: 2019-06-09 02:41:46

Formuła spotkań w latach 2013 - 2017 Spotkania miały charakter "gazety mówionej" - zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio zw...

Odwiedź stronę →


Krakowskie Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Wpis: 2019-06-09 02:41:46

Cierpienie, okrucieństwo i zło są prawdziwe, ciągle obecne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich , teraz, tutaj i tam, w życiu całej ludzkości i całego świata. Obecność zła wymaga naszej aktywne postawy. Po doświadczeniu Zagłady świat niewiele...

Odwiedź stronę →