Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Formuła spotkań w latach 2013 - 2017

Spotkania miały charakter "gazety mówionej" - zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Formuła spotkań od roku 2018 - wokół Psalmów

W nowej serii Bliskich Spotkań chcemy spotykać się - jako Żydzi i chrześcijanie - wokół Psalmów, czyli tej modlitwy, która najgłębiej nas łączy, bo bez żadnego wahania możemy odmawiać ją wspólnie. Te same słowa są przecież częścią duchowej tradycji i żydowskiej, i chrześcijańskiej.

Od wielu lat spotkania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów rozpoczynają się od lektury Psalmów po hebrajsku i po polsku, po czym następują osobiste refleksje uczestników. Wspólna modlitwa Psalmami łączy nas na poziomie najgłębszym, duchowym. Pozwala dostrzec bogactwo duchowe drugiej tradycji religijnej, a zarazem umocnić się w swojej tożsamości. Tego typu spotkań bardzo nam potrzeba w trudnych dzisiejszych czasach, gdy tak łatwo stać się zgnębionym na duchu.

Podczas każdego Bliskiego Spotkania chcemy - na przemian w synagodze i w kościele - czytać słowa wybranego psalmu, wsłuchiwać się w nie, modlić się nimi, śpiewać je, słuchać komentarzy teologicznych i dzielić się owocami własnej lektury duchowej.

Kalendarium

Spotkania według nowej formuły - wokół Psalmów, od roku 2018

 • 27 II 2018. 18:00. Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów. Spotkanie Wokół Psalmu 145 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145,14) Synagoga Ec Chaim Warszawa, Aleje Jerozolimskie 53, IV piętro W programie spotkania wokół Psalmu 145:
 • nauka pieśni chrześcijańskiej ze słowami z Psalmu 145: "Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła", muz. Paweł Bębenek (schola dominikańska ze Służewa)
 • responsoryjne, polsko-hebrajskie odczytanie psalmu
 • wspólna modlitwa
 • komentarz żydowski do Psalmu 145: Piotr Łukasz, członek warszawskiej gminy żydowskiej, absolwent Hochschule für Jüdische Studien w Heidelbergu
 • komentarz chrześcijański do Psalmu 145: Zuzanna Radzik, katoliczka, teolożka, publicystka "Tygodnika Powszechnego", autorka książki "Kościół kobiet"
 • osobiste refleksje uczestników. Organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów Patronat medialny: "Więź". Zaposzenie:
 • 4 XII 2018. Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów. Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30. 18:00-19:30 "Wysławiać będę Ciebie, Panie, żeś podniósł mnie, a nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną" (Ps 30, tłum. Czesław Miłosz). W trzecim dniu żydowskiego święta Chanuki Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na kolejne Bliskie Spotkanie wokół Psalmów - tym razem wokół Psalmu 30. W programie: modlitwa, śpiew, komentarz żydowski Konstantego Geberta, komentarz chrześcijański s. dr. Judyty Pudełko, wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej z komentarzem autorki. Fotorelacja:

Spotkania według formuły z lat 2013 - 2017

 • 18 IX 2016. Ksiądz Jan Zieja In memoriam. Muzeum POLIN, godz. 18:30. Spotkanie w ramach cyklu "Bliskie spotkania Chrześcijan i Żydów" organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów upamiętni osobę ks. Jana Ziei. Był on działaczem społecznym, wybitnym kaznodzieją, tłumaczem, pisarzem religijnym, żołnierzem wojny roku 1920, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939., kapelanem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem powstania warszawskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", przyjacielem Żydów. Poprowadzenie Bogdan Białek. Udział wezmą: Stanisław Krajewski, Jacek Moskwa, Henryk Wujec, Seweryn Blumsztajn, Józef Duriasz, ks. Grzegorz Michalczyk. Rabin Michael Schudrich odczyta psalm i podzieli się refleksją teologiczną. Kazania księdza Jana, czyta Józef Duriasz. Zapis dźwiękowy Spotkania. Więcej: Ewangelia Jana Ziei - Ryszard Bosakowski /Fronda oraz Karta (58 / 2008) fragmenty listów, kazań i pism rozsianych księdza Jana Ziei (strony 98 - 133). Kwartalnik "Przeszedł blisko nas" pod redakcją Tadeusza Rogowskiego. Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.
 • 17.I.2016 Dzień Judaizmu, obchody w Warszawie, w tym Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Relacja:
 • W Warszawie 18.I.2015. , Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół środowisk twórczych, plac Teatralny godz 18 00. Program: Więcej: Relacja: Bogdan Białek - podsumowanie. Relacja fotograficzna:
 • 3 marca 2015 , godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate". Program:
 • VI Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów, dedykowane abp. Henrykowi J. Muszyńskiemu, prymasowi seniorowi, autorowi książki "Początek wspólnej drogi" (Stanisław Krajewski - uwagi).
 • Wręczenie dyplomu "Człowiek Pojednania" siostrze Mary O'Sullivan RSM Laudacja: Współorganizatorem jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
 • 27 maja 2014 czwarte Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów, Warszawa, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Gościem specjalnym będzie Pan Wiesław Myśliwski. Oprawa artystyczna - wybitny jazzman Włodzimierz Kinior Kiniorski. Ponadto: Anna Connoly i Anna Chipczyńska. Program: i relacja filmowa.
 • 5 maja 2014 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów w Krakowie. Kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty) godz 18 30. Debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: "Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata“. Wezmą udział także: dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51); Agnieszka Kowalczyk - śpiew, oraz Witold Góral - gitara (część artystyczna). Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Relacja:
 • 18 marca 2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - Spotkanie III organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współorganizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Archidiecezji Warszawskiej, Synagoga Ec Chaim przy Gminie, Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Uroczystość wręczenia) tytułu Człowiek Pojednania za rok 2013 Rabinowi Boazowi Pash z Jerozolimy. Wystąpienie laureata: "Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go..." (Bereszit 5:1) "I inną księgę otwarto, która jest księgą życia..." (objawienie Jana 20:12). Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny, Warszawa, wtorek, godzina szósta trzydzieści po południu. Program:
 • 14.01.2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - spotkanie II, XVII Dzień Judaizmu. Wzajemna wdzięczność chrześcijan i Żydów była głównym tematem Spotkania. Organizatorem - Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Na nasze zaproszenie w synagodze wystąpił chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach pod batutą Rafała Bazanka. Relacja KAI. Relacja fotograficzna. Pełny zapis:
 • 19.11.2013. Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Podczas inauguracyjnego spotkania rabin Joel Chaim Nowicki mówił o stosunku judaizmu do kontrowersyjnych procedur medycznych. Ks. Włodzimierz Misijuk, wykładowca prawosławnego seminarium, opowie o związkach liturgii prawosławnej z liturgią żydowską.

Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wyjaśniała, co dzisiaj oznacza dziedzictwo żydowskie. Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o polityce rządu polskiego wobec diaspory żydowskiej. Gościem specjalnym była Julia Hartwig, która przeczytała i zinterpretowała swoje ostatnie wiersze.

W części artystycznej wystąpił chóru Szir Awiw.

Następne spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku, w synagodze Ec Chaim i poświęcone będzie głównie problematyce związanej z chrześcijaństwem i chrześcijańskim punktem widzenia. Konferencje podczas rekolekcji mają temat: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!" (Iz. 63,19) oraz "Wtedy zawołasz, a Pan odpowie" (Iz. 58,9).