Krakowskie Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego serdecznie zapraszają na Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów w Krakowie. Odbędą się one 5 maja (poniedziałek) w krakowskim kościele św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty). Początek o godzinie szóstej trzydzieści po południu. Przedmiotem Spotkań będzie debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: "Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata". W Bliskich Spotkaniach Chrześcijan i Żydów w Krakowie wezmą udział także: dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51); Agnieszka Kowalczyk – śpiew, oraz Witold Góral - gitara (część artystyczna). Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

Spotkania chrześcijańsko-żydowskie od pięciu lat odbywają się w Kielcach, od ubiegłego roku w Warszawie, w maju tego roku inaugurujemy je w Krakowie, w czerwcu w Białymstoku, a w listopadzie w Sandomierzu. W każdym miejscu mają one inną formułę i częstotliwość, a także różnych partnerów organizacyjnych, choć wszędzie inicjatorami i głównymi organizatorami Spotkań pozostają Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Cel Spotkań także jest wspólny: stworzenie przestrzeni do praktykowania dialogu międzyreligijnego jako spotkania osób - oraz ich wrażliwość, doświadczenia i świadectwa. Chodzi nam - organizatorom i inicjatorom - o rozwijanie "kultury spotkania", jak to określił papież Franciszek, a zatem możliwości bycia ze sobą w pełni prawdy o sobie i w duchu szacunku i uznania dla drugiego.

Krakowskie Bliskie Spotkania będą miały charakter debat filozoficzno-teologicznych. Debatujący, po przedstawieniu swoich stanowisk, będą wzajemnie zadawali sobie pytania. Celem tej rozmowy nie jest uzgodnienie jakiegoś wspólnego stanowiska ani określenie różnic, ale wzajemne wzbogacenie siebie.

Tematem pierwszej krakowskiej debaty jest zaangażowanie w naprawę świata. Co my, Żydzi i chrześcijanie, możemy i powinniśmy robić, aby ten świat był lepszy, ażeby ograniczyć cierpienie, ból i nędzę egzystencji? Czy jesteśmy odpowiedzialni za cały świat, czy tylko za nasze najbliższe otoczenie? Czy wszyscy powinniśmy się angażować całym sobą, czy wystarczy, że niektóre jednostki, przy wsparciu pozostałych, poświęcą swoje życie dla innych? Punktem wyjścia jest następująca refleksja: Cierpienie, okrucieństwo i zło są prawdziwe, ciągle obecne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich , teraz, tutaj i tam, w życiu całej ludzkości i całego świata. Obecność zła wymaga naszej aktywne postawy. Po doświadczeniu Zagłady świat niewiele się nauczył i niewiele się zmienił. Od zakończenia II wojny światowej ciągle mamy do czynienia z ludobójstwem, nienawiścią, zbrodnią i przemocą. Ciągle znajduje się gdzieś ktoś, kto uzurpuje sobie prawo do stanowienia, kto ma żyć pełnią życia, kogo należy zmarginalizować lub wręcz unicestwić. Jesteśmy świadkami niesłychanej eskalacji wrogości między ludŸmi. I musimy sobie postawić pytanie: jakimi świadkami jesteśmy, kim jesteśmy, jakimi ludŸmi jesteśmy?

Bogdan Białek