Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 

Kim jesteśmy

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).


Nasze świadectwo


Nasza historia

 

Apele i oświadczenia Rady

  20 II 2019. Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię   JPG   EN   עברית
  Jerusalem Post - Polish Council of Christians and Jews calls for 'responsible' discourse.

  13 XI 2018. List Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
  do abp dr hab. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego i
  ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  w sprawie aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu.
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyraża uznanie dla dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Jesteśmy z nim solidarni w obliczu pojawiających się wezwań do odwołania go z tej funkcji..... (z 15 III 2018.)

  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wśród sygnatariuszy "Oświadczenia organizacji i osób działających na rzecz dialogu polsko-żydowskiego" - "...nie rozdzielajcie nas."

  Oświadczenie Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z dnia 30 I 2018. w sprawie nowelizacji ustawy o IPN "Uważamy, że lepiej by było, żeby tej ustawy w proponowanym kształcie nie było"

  Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zajęcie stanowiska w sprawie narastającej fali ksenofobii i nienawiści nie tylko w stosunku do uchodźców, którzy mają znaleźć u nas schronienie, ale i wobec wszystkich, którzy są "inni", z dnia 19 XI 2015.

  Europa zdaje właśnie egzamin. Oświadczenie z 11 IX 2015. w sprawie uchodźców.

  Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów dotyczące księdza Wojciecha Lemańskiego: z 13 VII 2013.


  Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów o formowanie sumień z 4 IX 2011.

 

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:


  Wydanie w 1998 roku publikacji "Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach".

  Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie,

  Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała laureata honorowej nagrody "Człowiek Pojednania" za rok 2017. Jest nim berliński rabin i nauczyciel akademicki Walter Homolka.

  Rabin Walter Homolka (ur. 1964) jest profesorem współczesnej żydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera - pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Od wielu lat należy do grupy roboczej "Żydzi i Chrześcijanie" przy Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików i do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego.

  Nadawanie co roku honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
  Barbara Sułek - Kowalska, sekretarz redakcji tygodnika "Idziemy", jedna z założycielek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wyjaśnia, o co chodzi w dialogu chrześcijańsko - żydowskim i przybliża postać ks. Romana Indrzejczyka. (Salve TV)
  Ks. Andrzej Żuraw uhonorowany nagrodą im. ks. Indrzejczyka za rok 2018. przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Proboszcza greckokatolickiej parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy doceniono za wkład w dialog i pojednanie chrześcijańsko-żydowskie. /KAI 28 XII 2018./


  "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze. Od 2018 w nowej formule - wokół Psalmów.


  Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

  XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

  Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

  Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

  Wspólne seminaria Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:
  z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

  Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.
  oraz wspólnie z Andrzejem Saramowiczem, Założycielem Polskiej Fundacjii Sufich im. Dżealaddina Rumiego, z cyklu "Miedzy religiami" - dyskusje na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

  Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

  Coroczne modlitewne spotkania Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.
  Barbara Sułek-Kowalska: "Imię wieczyste i niezniszczalne"; "Łączy nas pamięć", Idziemy 16/2015; "Kto ratuje jedno życie", Idziemy 17/2015.

  Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

  Otwock corocznie 19. sierpnia:

  "Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

  Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

  Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..     

Nadajemy co roku tytułu CZŁOWIEK POJEDNANIA osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.


Dotychczasowi laureaci:
1992 - prof. Stephan Schreiner (Niemcy) i rabin Byron Sherwin (USA),
1993 - Sir Sigmund Sternberg (Anglia),
1994 - ks. prof. John Pawlikowski (USA),
1995 - siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria),
1996 - rabin James Rudin (USA),
1997 - siostra Marie-Therese Huguet (Francja),
1998 - rabin Michael Schudrich (USA i Polska),
1999 - pani Tova Ben Tzwi (Izrael),
2000 - ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska) Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości,
2001 - Halina Birenbaum (Izrael). 2002 - Jan Nowak-Jeziorański (USA i Polska) Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia tytułu.
2003 - Jerzy Kluger (Włochy), laudacja wygłoszona przez ks. Michała Czajkowskiego
2004 - ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy) laudacja wygłoszona przez Stanisława Krajewskiego ,
2005 - rabin Michael Signer (USA) laudacja wygłoszona przez ks. Romana Indrzejczyka,
2006 - siostra Anne-Denise Rinckwald NDS (Francja i Polska) Podziękowanie Laureatki. Laudacja - Stanisław Krajewski.
2007 - rabin Irving Greenberg (USA), "Czego nauczyłem się od chrześcijan" - wystąpienie Laureata. Laudacja - Zbigniew Nosowski.
2009 - rabin Alon Goshen-Gottstein (Izrael), Laudacja - ks Wiesław Dawidowski.
2010 - ks. prof. Tomasz Halik (Czechy), Laudacja - Stanisław Krajewski.
2011 - prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler.
  Josef Halevi Horowitz Weiler jest autorem słynnej książki "Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?" (1998). Doradca obrad Konwentu przygotowującego europejski Traktat Konstytucyjny.
  Uroczystość: uhonorowania prof. Weilera i jego wykład "Religious Freedom, National Identity and Human Rights: Europe's Sonderweg"
  Rozmowa z ks. Ireneuszem Wołoszczukiem (KAI Strasburg) "chcą, by religia była sprawą prywatną",
2012 - Ksiądz Superintendent Friedrich Magirius z Lipska. Laudacja (Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiZ)
2013 - rabin Boaz Pash
2014 - siostra Mary O'Sullivan RSM. Laudacja - Stanisław Krajewski.
2015 - rabin Abraham Skórka.
  Rabin Abraham Skórka Człowiekiem Pojednania
  Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. / "Spotkania w Dialogu"./

  "Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność przewodniczącym i wszystkim członkom Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za ten wielki zaszczyt. Kiedy napisałem o tym dziś do papieża Franciszka, odpisał, co następuje:"Odnośnie tego, co napisałeś mi dziś na temat Kielc, zawsze będę po stronie przebaczenia i pojednania. Otwarte rany to nic dobrego, i mogą prowadzić do dalszych zakażeń. Ale kiedy się zasklepią, zostają jedynie blizny, które, z czasem, stają się integralnš pozostałością w naszej historii. Dziękuję Ci za to, co robisz dla pojednania." Drodzy moi przyjaciele, Papież dziękuje Wam za wasze oddanie wartościom biblii, z przesłaniem miłości, sprawiedliwości i równości, nauczanych przez wszystkich Proroków, byście budowali nową rzeczywistość na tej ziemi."
2016 - prof. Andrea Riccardi,
2017 - rabin Walter Homolka,

 
strona główna PRChiŻ