Szoa

Studia nad Szoa

 1. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, publikacje: Więcej: "Zagłada Żydów. Studia i materiały". Księgarnia.
  Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć pracę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw.

 2. Dapim: Studies on the Holocaust..
  The Journal of Holocaust Research is a peer-reviewed bilingual (English and Hebrew) scholarly journal devoted to interdisciplinary study of the Holocaust, its origins and aftermath. The journal is published four times a year through the cooperation of the Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education at the University of Haifa, the Ghetto Fighters’ House Museum, and Routledge, part of the Taylor & Francis Group.

 3. European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - Holocaust Studies: Archives, Museums .
  This guide supports teaching and researching the Holocaust. It is a gateway to primary resources, visual, textual, and oral; to secondary materials, books, journal articles; and to web sites.

 4. "Holocaust and Genocide Studies" - The major forum for scholarship on the Holocaust and other genocides, Holocaust and Genocide Studies is an international journal featuring research articles, interpretive essays, and book reviews in the social sciences and humanities. It is the principal publication to address the issue of how insights into the Holocaust apply to other genocides.

 5. Key documents from The National Archives (GB).
  We are a non-ministerial department, and the official archive and publisher for the UK Government, and for England and Wales. We are the guardians of over 1,000 years of iconic national documents.
  We are expert advisers in information and records management and are a cultural, academic and heritage institution. We fulfil a leadership role for the archive sector and work to secure the future of physical and digital records.

 6. Yad Vashem. The International Institute for Holocaust Research..
  Research and publications on the Shoah have always been high priorities of Yad Vashem since its official founding by the Knesset (the Israeli Parliament) in 1953. Due to the increase of international interest in the Shoah, the desire to encourage and support worldwide scholarly research on the Shoah and related topics, Yad Vashem established the International Institute for Holocaust Research in 1993.

 7. Zespół Badań nad Literaturą Zagłady.
  Instytutu Badań Literackich PAN.Zespół Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN powstał w 2004 roku. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Leociak, członkami: dr Dorota Krawczyńska i dr Bartłomiej Krupa.
  Działalność naukowo-badawcza Zespołu zmierza do opisu śladów, jakie Zagłada zostawiła w polskiej literaturze i kulturze. Interesuje nas sposób zapisu doświadczenia Zagłady dokonywany hic et nunc oraz post factum - w rozległych obszarach literatury dokumentu osobistego, w literaturze pięknej (proza, poezja, dramat), w historiografii, w dyskursach publicznych, w kulturze masowej.

 8. Żydowski Instytut Historyczny. EHRI.
  Żydowski Instytut Historyczny współpracuje z wieloma uznanymi i rozpoznawalnymi instytucjami na świecie. Jednym z takich przedsięwzięć jest EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), czyli Europejska Infrastuktura Badań nad Zagładą.

Publikacje powiązane, wybór.

 1. Korzenie Holokaustu: wykłady dr. Macieja Kozłowskiego 19/05/2020

 2. "Auschwitz. Grecy jako numery śmierci" Georgiosa Pilichosa, dokumentująca żydowskie ofiary niemieckich hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Grecji. Według niemieckiej katolickiej agencji KNA zebrana na 1188 stronach historia zaginięcia i zagłady ponad 90 proc. greckich Żydów pokazuje, że do tragedii doszło w skutek systematycznej "propagandy kłamstw" i "retoryki nienawiści". "Dziś jesteśmy świadkami analogicznego "prania mózgów opinii publicznej", uważa prawosławny patriarcha Konstantynopola. /Więź zima 2018/

 3. Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę - jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Warszawa, ŻIH, 2016

 4. Hannah Arendt - "Eichmann w Jerozolimie Rzecz o banalności zła" przełożył Adam Szostkiewicz

 5. Jan Karski - Raporty - Zagadnienie żydowskie w kraju. (Muzeum Historii Polski)

 6. Jan Karski about his meeting with President Franklin D. Roosevelt, 1943

 7. Stanisław Krajewski, Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 317-324

 8. Ron Kronish: "An American Muslim Looks at the Shoah" Book review: Mehnaz M. Afridi: Shoah through Muslim Eyes. Boston: Academic Studies Press, 2017.
  I just finished reading one of the most profound and important books that I have read in recentyears. Professor Mehnaz Afridi, an American Muslim woman of Pakistani origin, has written anacademic and at the same time very personal book entitled SHOAH THROUGH MUSLIM EYES, whichis as inspirational as it is informative.Professor Afridi directs the Holocaust, Genocide and Interfaith Education Center at ManhattanCollege, a Catholic College in the Bronx, in New York City. Yes, you read it correctly—an AmericanMuslim woman specializes in teaching about the Holocaust at a Christian College in the most Jewishcity in America. It is a very unusual combination, indeed

 9. Andrzej Leder, "Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa,

 10. Joanna Beata Michlic 'At the Crossroads': Jedwabne and Polish Historiography of the Holocaust (07 December 2017).
  In 2009, the eminent Polish historian Jerzy Jedlicki used the word‘powerlessness’(bezrad-ność)1to describe how difficult it is to disseminate historical accounts of the uncomforta-ble and dark aspects of Polish–Jewish relations during the Holocaust to broader segmentsof Polish society. At the same time, he viewed the process of self-critical assessment of thePolish national past on the part of public intellectuals, including professional historians, asa form of cultural renewal. The Jedwabne debate, which took place between 2000 and20022and was triggered by the publication of Jan Tomasz Gross’s bookNeighborsinMay 2000,3facilitated this renewal.
  Więcej: - Inne publikacje Joanny Beaty Michlic:

 11. Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu "Wyzwanie tamtego czasu". 1995-01-27.

 12. 1995-01-27 Przewodniczący Episkopatu niemieckiego - z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Bp Karl Lehmann dla Polskiego Radia "Nie chcemy uciec od odpowiedzialności".

 13. Timothy Snyder "Czarna ziemia Holokaust jako ostrzeżenie". "ZNAK" 2015. Recenzja pióra Jana Grabowskiego.
  Najnowszą książkę Timothy’ego Snydera pt. Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie można śmiało traktować jako rozwinięcie i kontynuację niektórych wątków poruszanych w Skrwawionych ziemiach. Przede wszystkim autor zajmuje się analizą tych samych terenów, ciężar narracji spoczywa bowiem na „skrwawionych ziemiach” – na Polsce, krajach bałtyckich, Ukrainie, Białorusi i na rubieżach Związku Sowieckiego. I tym razem geografia determinuje los ludzki: mieszkańcy opisywanych obszarów giną wraz z państwami, które mogłyby im zaofiarować jakąś, choćby niewielką, dozę bezpieczeństwa. Wątek „zniszczonych państw” jest zresztą tak zasadniczy dla toku narracji, że przyjdzie nam zająć się nim bardziej szczegółowo.

 14. Shoah nie zaczęło się w Auschwitz, lecz miało początek dużo wcześniej w głowach i sercach - napisał Bartłomiej I, prawosławny patriarcha Konstantynopola (24.01.2018). "Patriarch empört über "Rückkehr des Neonazismus".Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. hat das Erscheinen einer Dokumentation über jüdische KZ-Opfer aus Griechenland zum Anlass genommen, vor dem Aufleben neonazistischen Gedankenguts in Europa zu warnen." Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej wystosował przesłanie z okazji premiery, którą w Salonikach miała książka "Auschwitz. Grecy jako numery śmierci" Georgiosa Pilichosa, dokumentująca żydowskie ofiary niemieckich hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Grecji. Według niemieckiej katolickiej agencji KNA zebrana na 1188 stronach historia zaginięcia i zagłady ponad 90 proc. greckich Żydów pokazuje, że do tragedii doszło w skutek systematycznej "propagandy kłamstw" i "retoryki nienawiści". "Dziś jesteśmy świadkami analogicznego "prania mózgów opinii publicznej", uważa prawosławny patriarcha Konstantynopola. /Więź zima 2018/

Wykłady i panele dyskusyjne