Czas okupacji i zniewolenia. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów

ipn tv

Źródło: IPN

Czas okupacji i zniewolenia. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów

🎤 Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Wierzbicki – IPN/Katolicki Uniwersytet Lubelski

🗣️ DYSKUSJA Z UDZIAŁEM:

 • ▪ prof. Andrzej Żbikowski – Uniwersytet Warszawski/Żydowski Instytut Historyczny;
 • ▪ prof. Dariusz Stola – Polska Akademia Nauk;
 • ▪ dr hab. inż. Witold Mędykowski – Archiwum Instytutu Yad Vashem;
 • ▪ dr Krzysztof Persak – Polska Akademia Nauk;
 • ▪ Paweł Kornacki – IPN

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

➡ Problematyka szeroko rozumianych stosunków polsko-żydowskich w dobie nowożytnej i najnowszej budzi już od dawna niesłabnące zainteresowanie zarówno zawodowych historyków, jak i osób pasjonujących się przeszłością naszego kraju. Publikacjom opracowań naukowych, artykułów i edycjom źródeł o najróżniejszym charakterze, towarzyszą – często nacechowane silnymi emocjami - dyskusje, toczone nie tylko w uniwersyteckich aulach, ale także za pośrednictwem prasy, telewizji i Internetu. Szczególne miejsce w nich zajmują dwa tragiczne wydarzenia – masowy mord na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego w 1941 r. i pogrom kielecki w roku 1946.

➡ Właśnie one stały się dla organizatorów i uczestników konferencji osnową, wokół której skupiają się tematy referatów i dyskusji panelowych. Wybitni specjaliści przedstawią swe ustalenia i opinie na temat losów polskich Żydów w pierwszych miesiącach po ataku Niemiec na Związek Sowiecki i w pierwszych latach rządów komunistów w powojennej Polsce. Wystąpienia dotyczyć będą zarówno obecnego stanu badań, jak i perspektyw związanych z możliwością przeprowadzenia kwerend w niewykorzystywanych dotychczas źródłach.

📺 Playlista paneli konferencji

Referaty wprowadzające. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów 1939-56. Konferencja naukowa–panel 1

📺 OBEJRZYJ i dowiedz się ▶ Jak wyglądała liczebność Żydów w międzywojennej Polsce i ich rozmieszczenie na terenie kraju❓ Jak przedstawiało się zróżnicowanie społeczne ludności żydowskiej❓ Jaka była polityka #IIRP wobec Żydów❓ Jakie zmiany dla ludności przyniosły realia okupacji❓

🎤 Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Wierzbicki – IPN / Katolicki Uniwersytet Lubelski

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Obraz społeczno - demograficzny ludności żydowskiej w Polsce w przeddzień drugiej wojny światowej” – prof. Konrad Zieliński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej / Muzeum Getta Warszawskiego.
 • ▪ „Antysemityzm a piłsudczycy w II RP (1926-1935)”, dr Alicja Gontarek – IPN / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
 • ▪ „Przetrwać. Polacy, Żydzi, okupacje: 1939-1945”, dr Maciej Korkuć – IPN/ Akademia Ignatianum.

🗣️ Dyskusja.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Relacje polsko-żydowskie w latach 1939-1947. Przegląd i kierunki badań [referaty] – panel 2

▶ Jak przedstawia się stan badań nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie międzywojennym, latach wojny i okupacji i pierwszych latach powojennych❓ Jakie zagadnienia wymagają jak najszybszego przebadania❓ ZOBACZ konferencję naukową i dowiedz się❗

🎤 Prowadzenie: dr. hab. Sebastian Piątkowski – IPN

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Stan Badań nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, dr hab. Edyta Majcher-Ociesa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • ▪ „Kluczowe tendencje w badaniach polskich nad ratowaniem Żydów w czasie II wojny światowej”, prof. Elżbieta Rączy – IPN/Uniwersytet Rzeszowski.
 • ▪ „Stan badań nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941”, prof. dr hab. Marek Wierzbicki – IPN/Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • ▪ „Stan badań nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie pierwszych lat powojennych”, prof. Andrzej Żbikowski – Uniwersytet Warszawski/Żydowski Instytut Historyczny
 • ▪ „Baza źródłowa do badań nad relacjami polsko-żydowskimi na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Wybrane problemy”, dr Tomasz Domański – IPN.

🗣️ Dyskusja.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

W cieniu okupacji. Polacy i Żydzi na północno-wschodnich obszarach Polski [referaty] – panel 3

📺 DOWIEDZ się ▶ Jak wyglądała realizacja niemieckiej polityki eksterminacji Żydów na Kresach wschodnich latem 1941 r.❓ Jakie mechanizmy działania zastosowali okupanci i jakie cele zamierzali osiągnąć❓ Jak przedstawiał się udział Polaków w akcjach wymierzonych w Żydów❓ Czy istnieją perspektywy przewartościowania dotychczasowych ustaleń o mordzie na Żydach w Jedwabnem❓

🎤 Prowadzenie: prof. Andrzej Żbikowski – Uniwersytet Warszawski/Żydowski Instytut Historyczny

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Lato 1941r. - zmiana okupanta na Kresach. Mechanizmy i zjawiska”, dr hab. inż. Witold Mędykowski – Archiwum Instytutu Yad Vashem.
 • ▪ „Jedwabne a inne zajścia i prowokacje antyżydowskie w Łomżyńskim. Analiza porównawcza”, Paweł Kornacki – IPN.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Jedwabne i inne pogromy na kresach północno-wschodnich [dyskusja] – panel 4

📺 OGLĄDAJ i dowiedz się ▶ Czy istnieją perspektywy przewartościowania dotychczasowych ustaleń o mordzie na Żydach w Jedwabnem❓ Jak przedstawiał się udział Polaków w akcjach wymierzonych w Żydów❓ Jak wyglądała realizacja niemieckiej polityki eksterminacji Żydów❓ Jakie mechanizmy działania zastosowali okupanci i jakie cele zamierzali osiągnąć❓

📺 OGLĄDAJ i dowiedz się ▶ Czy istnieją perspektywy przewartościowania

🎤 Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Wierzbicki – IPN/Katolicki Uniwersytet Lubelski

🗣️ DYSKUSJA Z UDZIAŁEM:

 • ▪ prof. Andrzej Żbikowski – Uniwersytet Warszawski/Żydowski Instytut Historyczny;
 • ▪ prof. Dariusz Stola – Polska Akademia Nauk;
 • ▪ dr hab. inż. Witold Mędykowski – Archiwum Instytutu Yad Vashem;
 • ▪ dr Krzysztof Persak – Polska Akademia Nauk;
 • ▪ Paweł Kornacki – IPN

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Władza i społeczeństwo w Polsce w latach 1944-1947 [referaty] – panel 5

Jak wyglądała polityka władz partyjno-państwowych wobec Żydów zaraz po #IIWŚ❓ W jaki sposób ludność żydowska próbowała odbudować swe życie w powojennej Polsce❓ Jakie determinanty miały stosunki polsko-żydowskie w tym okresie❓

📺 ZOBACZ i dowiedz się❗

🎤 Prowadzenie: dr hab. Sebastian Piątkowski – IPN

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Przejęcie władzy przez komunistów i budowa fundamentów systemu politycznego”, prof. Janusz Wrona – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
 • ▪ „Władze partyjno-państwowe wobec ruchu syjonistów-rewizjonistów”, dr Dominik Flisiak – IPN.

🗣️ Dyskusja.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Relacje polsko-żydowskie w latach 1944-1956 [dyskusja] – panel 6

▶ Jaka była polityka władz komunistycznych Polski „ludowej” wobec Żydów zaraz po #IIWŚ❓W jaki sposób ludność żydowska próbowała odbudować swe życie w powojennej Polsce❓ Jakie determinanty miały stosunki polsko-żydowskie w tym okresie❓📺

OBEJRZYJ dyskusję i dowiedz się❗

🎤 Prowadzenie: dr Aleksandra Namysło – IPN

🗣️ DYSKUSJA Z UDZIAŁEM:

 • ▪ prof. Marcin Zaremba – Polska Akademia Nauk/Uniwersytet Warszawski;
 • ▪ prof. Mirosław Szumiło – IPN/Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej;
 • ▪ dr Marcin Urynowicz – IPN;
 • ▪ dr Martyna Grądzka-Rejak – IPN/Muzeum Getta Warszawskiego.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich [dyskusja] – panel 7

▶ W jaki sposób ludność polska postrzegała obecność w społeczeństwie Żydów ocalałych z Holokaustu❓ Jak przedstawiała się geneza zajść antyżydowskich w powojennej Polsce❓ Jak przedstawia się stan badań nad genezą, przebiegiem i bilansem pogromu kieleckiego❓

📺 OBEJRZYJ dyskusję i dowiedz się❗

🎤 Prowadzenie: dr hab. Sebastian Piątkowski – IPN

🗣️ DYSKUSJA Z UDZIAŁEM:

 • ▪ dr Martyna Grądzka-Rejak – IPN/Muzeum Getta Warszawskiego;
 • ▪ dr Roman Gieroń – IPN;
 • ▪ Mateusz Lisak – IPN

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Pogrom w Kielcach i inne zajścia antyżydowskie w tuż powojennej Polsce [referaty] – panel 8

▶ W jak sposób Polacy odnosili się do Żydów ocalałych z holocaustu❓ Jak przedstawiała się geneza i przebieg zajść antyżydowskich w powojennej Polsce, w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach❓ Jaki jest stan badań nad pogromem kieleckim❓

📺 OBEJRZYJ i dowiedz się❗

🎤 Prowadzenie: prof. Grzegorz Berendt – Uniwersytet Gdański/Muzeum II Wojny Światowej

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Zajścia antyżydowskie 11-12 czerwca 1945 r. w Rzeszowie oraz 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie. Próba porównania na podstawie akt spraw karnych”, dr Roman Gieroń – IPN.
 • ▪ „Pogrom w Kielcach 4 VII 1946 r. Między portretem społecznym a dynamiką zajść”, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – IPN;

🗣️ Dyskusja.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Relacje polsko-żydowskie w latach 1947-1956 [referaty] – panel 9

📺 OBEJRZYJ i dowiedz się ▶ W jaki sposób funkcjonowały żydowskie instytucje i organizacje w powojennej Polsce❓ Jaki wpływ na życie ludności żydowskiej wywarły zmiany polityczne zachodzące w Polsce od 1947 r. ❓ Jak problematykę stosunków polsko-żydowskich po #IIWŚ przedstawia historiografia zachodnia❓

🎤 Prowadzenie: dr hab. Sebastian Piątkowski – IPN

📋 PROGRAM:

 • ▪ „Od limitowanej autonomii do nominalnej samodzielności. O żydowskich instytucjach w Polsce Ludowej w latach 1944-1956”, prof. Grzegorz Berendt – Uniwersytet Gdański/Muzeum II Wojny Światowej.
 • ▪ „Relacje polsko-żydowskie w okresie powojennym w świetle historiografii zachodniej”, Mateusz Lisak – IPN.

🗣️ Dyskusja.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.