Najważniejsze wydarzenia i okoliczności dialogu 2015

Kalendarium

Kalendarium

 1. 12.XII.2015 - Rabbi David Rosen, called for the Orthodox Christian leaders to issue a statement on the status of the Jewish people. "A doctrinal repudiation that the Jewish people had been rejected by God could have enormous consequences," said Rosen, the international director of interreligious affairs at the American Jewish Committee. More than 4 decades on, Jewish dialogue with Orthodox Christians still fragile

 2. 10 XII 2015 - Watykan - Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10 XII 2015/

 3. 8 XII 2015 - Rozpoczyna się Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim.

  • "Miłosierdzie - napisał papież Franciszek w bulli ustanawiającej jubileusz - posiada wartość, która przekracza granice Kościoła. Pozwala nam ono wejść w relację z Judaizmem i z Islamem, które to religie uważają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów Boga" [tekst bulli papieskiej] Więcej:
  • 3.XII.2015. "Orędzie Boga miłosiernego" - kolejne spotkanie z cyklu "Dziedziniec Dialogu". Kraków, Aula Collegium Novum UJ, 18:00. Poprowadzi ks. prof. Łukasz Kamykowski, udział wezmą rabin Natan Levy (Londyn), imam Janusz Aleksandrowicz (Kruszyniany) oraz biskup Grzegorz Ryś (Kraków).
 4. 3 XII 2015 - Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa: "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians" - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami" /3 XII 2015/

 5. 12 XI 2015. Ateny. "Po 4 dekadach dialog Żydów z chrześcijanami prawosławnymi wciąż kruchy." - spotkanie 38 wiodących duchownych. "A doctrinal repudiation that the Jewish people had been rejected by God could have enormous consequences," said Rosen, the international director of interreligious affairs at the American Jewish Committee. Rosen’s request was met with silence, ..."

  • Więcej - Metropolita Pireusu Seraphim obciąża Żydów greckim problemem (JTA, 22 XII 2010.)
 6. 25 X 2015 - SIMCHAT TORA w Kościele katolickim w 2015 roku - "Wspólna Radość Tory", w tym międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)"

 7. 28 X 2015 - 50-lecie "Nostra aetate" - obchody (2015).

 8. IX 2015 - Kryzys uchodczy - "Europa zdaje właśnie egzamin"

 9. 19 IV 2015 - Doroczne modlitewne spotkanie Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania. Godz. 16. pod pomnikiem.

 10. 3 marca 2015 - Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate" i uhonorowanie siostry Mary O'Sullivan /18:30, synagoga im. Nożyków/.

 11. 18 I 2015 - Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół środowisk twórczych, plac Teatralny godz 18 00. Więcej

 12. 17 I 2015 - XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce Główne obchody na terenie diecezji bielsko-żywieckiej

Zobacz więcej w Kronice: