SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2015

Wspolna Radość Tory

  1. 25 X 2015 - Warszawa, Wspólna Radość Tory

    • Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 20, godz. 18.00
  2. 26 X 2015 - część I. międzynarodowej konferencia naukowej "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)"

    • Warszawa - sympozjum "Czas jubileuszy - czas nowego otwarcia" - Aula PWT Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, godz. 17.30. Prelegentami będą: ze strony żydowskiej Naczelny Rabin Rzymu Riccardo di Segni, ze strony chrześcijańskiej - biskup Grzegorz Ryś. Nawiążą do soborowej deklaracji oraz 25-lecia istnienia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Relacja dzwiękowa - MP3
  3. 27 X 2015 - część II międzynarodowej konferencji naukowej "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" – pięćdziesiąt lat po (1965-2015)"