XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Główne obchody na terenie diecezji bielsko-żywieckiej

"Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,15)

Zaproszenie

Wypowiedzi i materiały:

Publikacje:

 • abp Stanisław Gądecki. "Dzieci jednego Boga", w Poznaniu ukazała się książka zawierająca przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. "Pomiędzy monoteizmem hebrajskim i chrześcijańskim istnieje ciągłość, a nie zerwanie; pogłębienie, a nie odejście. Chrześcijanie i Hebrajczycy wielbią tego samego Boga".
 • 14 stycznia 2015., Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, promocja książki abp. Henryka Muszyńskiego "Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994" w przededniu Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu rozpoczynającego się 15.I.2015 r. wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów w miejscu zagłady. Zaproszenie i relacja:

Obchody.

Główne obchody - na terenie diecezji bielsko-żywieckiej 18.I.2015.

 • 14.30 modlitwa na cmentarzu Żydowskim w Żywcu (ul. Stolarska), której przewodniczyli: ks. bp. Piotr Greger, ks. bp Paweł Anweiler i Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, Dorota Wiewióra.

  "Uważam, że to miejsce powinno nas wszystkich uczyć wzajemnego szacunku i tolerancji” – powiedział podczas uroczystości na cmentarzu burmistrz Żywca, Antoni Szlagor"

 • 15.30 Żywiec Zabłocie: nabożeństwo ekumeniczne w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana. Przewodniczył J.E. ks. bp Piotr Greger, wikariusz generalny Diecezji Bielsko-Żywieckie. Kazanie wygłosi J.E. ks. bp Paweł Anweiler, biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mówił o potrzebie przekraczania barier dzielących ludzi wpisanej w założenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

  "Tak jest między chrześcijanami różnych wyznań jak i chrześcijanami i Żydami. Dni, które za nami - w Oświęcimiu, Bielsku-Białej, Cieszynie i ten czas w Żywcu - uczą nas nowego spoglądania na siebie. Chciałoby się powiedzieć, że nie jesteśmy już obok siebie, ale dla siebie po to, by składać wyraźne świadectwo miłości Boga do człowieka - mówił przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej."

 • Żydzi Bielska i Białej - historia wspólnoty żydowskiej. Bielsko-Biała: ekumeniczny imiędzyreligijny maraton biblijny:
 • Żywiec - "Nie jesteśmy już obok siebie, ale dla siebie po to, by składać wyraŸne świadectwo miłości Boga do człowieka" - mówił 18 stycznia podczas nabożeństwa ekumenicznego w katolickiej świątyni w Żywcu zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła-augsburskiego bp Paweł Anweiler.
 • Cieszyn - relacja zdjeciowa

Obchody w innych diecezjach

W Warszawie 18.I.2015.

Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych, plac Teatralny godz 18 00. Więcej. Program:

W Poznaniu:

Komunikat KAI:. Fotoreportaż: Komunikat KEP

W Lublinie:

Organizują dominikanie, gość specjalny rabin Boaz Pash z Jerozolimy, Laureat tytułu Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów 2014. Komunikat KAI. Komunikat Archidiecezji lubelska

W Chmielniku: Więcej:
W Gnieźnie:
We Wrocławiu: - 13 - 15 stycznia 2015
W Elblągu:
W Sieradzu:
W Szczecinie:
W Płocku:
W Kielcach:
 • Historia żydowskiej dziewczynki zainaugurowała spotkania chrześcijan i Żydów.
 • Nabożeństwo biblijne, podczas którego zebrani modlili się w intencji dzieci zamordowanych przez Niemców w 1943.
W Krakowie:
 • 12 stycznia 2015 (poniedziałek) 16.30 wykład Jakie owoce może przynieść mowa? (naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary) - budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 40, parter. Więcej:
 • 17 stycznia 2015 (sobota) 18.00 HAWDALA - spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan w synagodze Tempel przy ul. Miodowej 24. Udział wezmą: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący Gminy Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Modlitwę poprowadzi naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary, śpiew: rabin Jicchak Horowitz. "Bracia, którzy niedawno się odnaleźli. To jest sytuacja, w której dzięki Bożemu miłosierdziu znajdują się dziś chrześcijanie i Żydzi” – powiedział podczas Hawdali, z okazji 18. Dnia Judaizmu kard. Stanisław Dziwisz. /eKAI.pl/
 • 22.I.2015. KIK, JCC, CKŻ , 22.I.2015. Icc Kraków oraz 23.I.2015. u Dominikanów . Więcej:

Apel biskupów o upamiętnienie Żydów

Z okazji Dnia Judaizmu episkopat prosi wiernych o pamięć o Żydach

Polska przez niemal 1000 lat była ziemią gościnną dla Żydów, usuwanych z wielu krajów europejskich. Mogli oni tu znaleźć nie tylko azyl i opiekę władzy królewskiej, ale i warunki do praktykowania własnej religii, rozwijania kultury, nauki i obyczajów. Historia Żydów polskich jest nieodłączną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem dla przedstawicieli różnych wyznań, religii i narodów. Przez wiele stuleci poprzedzających Szoa (Zagładę) jej tereny były najważniejszym ośrodkiem życia Żydów na świecie, jak i dynamicznym ośrodkiem żydowskiej twórczości duchowej i teologicznej. Tworzyli tu znamienite dzieła, a judaizm rozwijał się w sposób wolny. Istotnym elementem pejzażu polskich miast - obok katedr, uniwersytetów i klasztorów - były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. W polskim wojsku posługę duszpasterską pełnili także rabini. Wielu Żydów - obywateli Rzeczypospolitej oddało życie w obronie wspólnej ojczyzny. Współistnienie Polaków i Żydów nie zawsze było łatwe, bywało naznaczone nieufnością, oskarżeniami i konfliktami, ale tworzyło niepowtarzalną kulturę i duchowy klimat tej części Europy.

Tragiczne wydarzenia historii sprawiły, że przestrzeń żydowska w Polsce niemal już nie istnieje. Mimo, że uległa Zagładzie podczas II wojny światowej, to jest ważnym składnikiem i żydowskiej i polskiej pamięci. Ta wspólna pamięć niechaj będzie wezwaniem do troski o zapomniane ślady polsko-żydowskiej przeszłości. Niech ich upamiętnienie stanie się pokłosiem tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym bardziej, że jego obchody rozpoczęła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów, dzieci jednego Boga, w miejscu największej zagłady Żydów w historii, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.

Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, sąsiedzi i współobywatele. Dobrze oddaje to otwarta niedawno stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polski. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o nich i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.

Apelujemy do kapłanów o wyjście z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej w tych miejscowościach, gdzie ona zamieszkiwała, a do wiernych i władz lokalnych o pomoc w tym dziele. Nie wzruszajmy obojętnie ramionami mówiąc: "To nie nasza sprawa". Jest to obowiązek sumienia! Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w niepamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej. Będzie to także istotny gest wobec współczesnej społeczności żydowskiej, która choć niewielka, to w Polsce dynamicznie się rozwija jako część pluralistycznego społeczeństwa.

Odważmy się podjąć tę szlachetną inicjatywę, a pomocą niech będzie hasło tegorocznego XVIII Dnia Judaizmu: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,5). Podejmijmy ją w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży wraz ze świętym Janem Pawłem II, który od początku swego pontyfikatu wskazywał na wzajemną modlitwę i wzajemną troskę chrześcijan i Żydów jako na właściwe sposoby odbudowywania zapomnianego braterstwa.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski