Wielkanoc 2024. Błogosławionej Paschy

Andrei Rublow - Pusty grób (fragment)

Андрей Рублев, Жены-мироносицы у Гроба Господня

Na Święta Wielkiej Nocy Wszystkim, w tym naszym chrześcijańskim członkom i przyjaciołom obchodzącym je teraz według obrządków zachodnich składamy Życzenia Świąteczne.

Życzymy szczególnie wyzwolenia od słabości w nazywaniu i mierzeniu się ze złem, którego straszliwym ucieleśnieniem jest wciąż ta wojna - wojna w Ziemi Świętej i w Ukrainie.

Gdy u chrześcijan obrządków zachodnich teraz: Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Rezurekcja, a w obrządkach wschodnich Wielkanoc aż 5 maja, Żydzi obchodzą Pesach od wieczora 22 do wieczora 30 kwietnia.

Noc ciemna Jezusa?

Z ks. Grzegorzem Michalczykiem rozmawia Zbigniew Nosowski
"Więź" Podkasty nieeoczywiste /Rozwijamy się dzięki wsparciu Patronek i Patronów na www.patronite.pl/wiez/

Czy Ogrójec i Golgota to noc ciemna Jezusa? Czy w Ukrzyżowaniu Bóg zwrócił się przeciwko sobie? Jak duchowo przeżywać Triduum Paschalne? Jak zmieniło się w Polsce przeżywanie tego czasu? Jak postrzegamy jego sens?


O tym w podcaście „Półprzewodnik po nocy ciemnej” Zbigniew Nosowski rozmawia z ks. Grzegorzem Michalczykiem – krajowym duszpasterzem środowisk twórczych, rektorem kościoła św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego.

Liturgia Wielkiego Tygodnia i duchowe dziedzictwo Izraela

„Liturgia Wielkiego Tygodnia może być dla chrześcijanina znakomitą okazją do przemyślenia jego stosunku do duchowego dziedzictwa Izraela, z którego wyrasta Kościół” – mówi ks. prof. Andrzej Perzyński. Teolog z UKSW w rozmowie z KAI opowiada o relacjach chrześcijańsko-żydowskich, wyjaśnia konflikt z faryzeuszami, komentuje mit o mordach rytualnych oraz omawia zmiany w teologii i liturgii po Soborze Watykańskim II.
Więcej:
Stanowisko w sprawie publikacji portalu DEON.pl /Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” 18/03/2024/

Z liturgii wielkanocnej Kościoła rzymskokatolickiego

Soborowa deklaracja Nostra Aetate:
"A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego. Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym."

Pamiętne orędzia i życzenia wielkanocne z lat poprzednich:

Wielkanoc u progu pandemii 2020

Nie możemy dalej być tak skłóceni i podzieleni