Wielkanoc. Błogosławionej Paschy 2023!

Andrei Rublow - Pusty grób (fragment)

Андрей Рублев, Жены-мироносицы у Гроба Господня

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

Na Święta Wielkiej Nocy Wszystkim, w tym naszym chrześcijańskim członkom i przyjaciołom składamy Życzenia Świąteczne. Życzymy również wyzwolenia od słabości w nazywaniu i mierzeniu się ze złem, którego straszliwym ucieleśnieniem jest wciąż ta wojna - zbrodnicza napaść i ludobójcza praktyka wojska rosyjskiego w Ukrainie.

Gdy u części chrześcijan teraz: Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Rezurekcja w obrządkach zachodnich, a w obrządkach wschodnich tydzień później i Wielkanoc, Великдень, Воскресіння 16 kwietnia, Żydzi obchodzą Pesach: od wieczora 5 do wieczora 13 kwietnia. Nasze życzenie kierujemy do jednych i drugich. Błogosławionej Paschy! Благословенна Пасха! Hag Pesach Sameach!

Błogosławionej Paschy

Wielkanoc 9 kwietnia 2023 - w obrządkach zachodnich

Zmartwychwstanie.jpg
Андрей Рублев,
Жены-мироносицы у Гроба Господня

Papieskie orędzie „Urbi et orbi” | 9 kwietnia 2023

Z liturgii wielkanocnej Kościoła rzymskokatolickiego

Dziś w liturgii (Niedziela Palmowa 2023) padają słowa z Ewangelii św. Mateusza "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", które przez wieki służyły jako argument w walce z Żydami.
Soborowa deklaracja Nostra Aetate stawia sprawę jasno:
"A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego. Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym."

On krzyczy swoim Zmartwychwstaniem

 • Wielkanocne kroki w ciszy - Ks. Andrzej Draguła
  Bóg mówi do nas również wtedy, kiedy milczy. Pośród wielkiej ciszy, która zdaje się ogarniać ziemię, krzyczy On swoim Zmartwychwstaniem.
  Zupełnie niespodziewanie życie pomaga nam w zrozumieniu sytuacji ewangelicznej. Najpierw trzy kobiety, a potem dwóch uczniów. W sumie pięcioro ich było przy grobie, a Maria Magdalena pierwsza. Nasze polskie, tłumne rezurekcje, z trzykrotnym obchodzeniem kościoła, baldachimem, z biciem dzwonów, całym korteżem chorągwi, figur i feretronów zapewne nie oddają ciszy poranka Zmartwychwstania. Maria Magdalena udała się przecież do grobu „wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno” (J 20, 1). Poszła tam cichcem, pod osłoną nocy, nikt o tym nie wiedział. Także Łukasz mówi o kobietach, że poszły do grobu „skoro świt” (Łk 24, 1). Dopiero później zaalarmowały Piotra i Jana, a potem „oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym” (Łk 24, 9). Aż chciałoby się zapytać: było ich może chociaż z pięćdziesięciu?
  Cisza początku i końca
  Kiedy kobiety przybyły do grobu było już po wszystkim. Po Zmartwychwstaniu. Św. Hieronim przekonuje, że „według tradycji żydowskiej Mesjasz przyjdzie o północy”. Od północy minęło już dobrych parę godzin. Dookoła panowała cisza, chciałoby się powiedzieć – grobowa cisza. Ale nie była to cisza otaczająca umarłego, cisza martwoty i śmierci. Była to cisza pustki, cisza nieobecności. „Nie ma Go tu” (Łk 24, 5).
  Śmierci Chrystusa towarzyszyły znaki: trzęsienie ziemi, nagłe ciemności, zaćmienie słońca, odgłos rozdzierającej się zasłony przybytku. Nic nie wiemy o burzy, ale kto wie, czy grzmoty nie towarzyszyły umierającemu Chrystusowi. Zdarzało się już przecież, że Pan mówił „wśród grzmotów” (Wj 19, 19). Zmartwychwstanie dokonało się – jak i Narodzenie – „wśród nocnej ciszy”.
  Ciąg dalszy:

Pamiętne orędzia i życzenia z lat poprzednich:

Wielkanoc u progu pandemii 2020
Nie możemy dalej być tak skłóceni i podzieleni

Potrzeba nam dziś Zmartwychwstałego, abyśmy nie tylko narzekali, że nie możemy dalej być tak skłóceni i podzieleni, ale żebyśmy rzeczywiście zaczęli odbudowywać wspólnotę – mówił podczas Mszy rezurekcyjnej 2019 prymas Polski abp Wojciech Polak.

16 kwietnia 2023 Wielkanoc w obrządkach wschodnich.

Uroczystości paschalne

Wielkanoc. Błogosławionej Paschy 2023!

Źródło: dubicze.com

Uroczyste paschalne nabożeństwo zwane Jutrznią paschalną odprawiane jest w nocy, z Wielkiej Soboty na Niedzielę wielkanocną. Po trzykrotnym okrążeniu cerkwi przez duchownych i wiernych, kapłan uderza trzykrotnie krzyżem w drzwi cerkwi - symbolizuje to odwalenie kamienia od grobu zmartwychwstałego Chrystusa.

Ubrany w odświętne szaty liturgiczne koloru białego, kapłan intonuje trzykrotnie Orędzie Paschalne, wielkanocny troparion „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał” (Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert popraw', i suszczim wo grobiech żiwot darowaw).

Potem kapłan śpiewa na przemian z wiernymi, przeplatany stichami troparion paschalny. Okadza ikonostas, cerkiew i wiernych; w trakcie śpiewu kapłan wielokrotnie wychodzi przed ikonostas (co symbolizuje ukazywanie się Zmartwychwstałego Pana uczniom) i wznosi okrzyk „Chrystus zmartwychwstał!” (Christos woskresie), na co wierni odpowiadają „Prawdziwie zmartwychwstał!” (woistinu woskresie).

Jutrznia kończy się uroczystym rozesłaniem wiernych i trzykrotnym śpiewem troparionu paschalnego.

W czasie Liturgii Ewangelia - pierwszy rozdział ze świętego Jana - śpiewana jest w wielu językach (najczęściej w greckim, cerkiewnosłowiańskim i łacińskim) na znak uniwersalnego i kosmicznego triumfu wiary.

Na zakończenie ma miejsce obrzęd myronowania - namaszczenia wiernych świętym olejem. Po liturgii kapłan święci artos - chleb, przeznaczony do rozdania wiernym.

Więcej:

The Origins of Anti-Jewish Rhetoric in the Hymns of Good Friday, 01/04/2023.
The oldest-surviving Christian hymns designed exclusively for Holy Week are a set known as the Idiomele. In the modern Orthodox Church, they are sung during the Royal Hours service of Good Friday morning (the final hymn is sung during two additional services). Apart from their antiquity, the most noteworthy feature of these hymns is that they were the first to blame “the Jews” for the death of Christ.