Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu chrześcijańsko-żydowskiego - 2011

Kalendarium

Kalendarium

 • 23 grudnia 2011
  Antyżydowski plakat znalazł się w kalendarzu wydanym przez magistrat.
  Urzędnicy nie widzą w nim nic złego. Warszawski ratusz przygotował promocyjny kalendarz książkowy na 2012 rok. Zilustrował go przedwojennymi plakatami ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie. Jeden z nich reklamuje tygodnik "Rozwój". Grafika przedstawia żołnierza, który miotaczem ognia tępi szczury.
  Gryzonie mają pejsy i jarmułki ozdobione gwiazdą Dawida. Pod rysunkiem czytamy: ""Rozwój" walczy o dobrobyt Polski, propagując solidarność narodową, pracę i organizację żywiołu polskiego; broni Polski przed zalewem żydowskim; łączy wszystkich Polaków pod hasłem "swój do swego po swoje"". (...)
  Publikacjami Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy obdarowało między innymi współpracujących z nim artystów i organizacje. Na początek nowego roku planowany jest dodruk, bo wszystkie egzemplarze już się rozeszły. Jeden trafił do rąk Barbary Sułek-Kowalskiej, wykładowcy UW i członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
  - W tym kalendarzu jest tyle pięknych fotografii. Nie rozumiem, jak między nimi znalazł się ten plakat - zastanawia się Sułek-Kowalska, która wystosowała w tej sprawie list otwarty do prezydent stolicy. "Nie śmiem wierzyć, że złożyła Pani swój podpis na wydanym właśnie i wręczanym jako miły upominek Kalendarzu Warszawy 2012, nie przeglądając jego zawartości.
  Taka lekkomyślność nie przystoi ani prawnikowi, ani urzędnikowi. Nawet wysokiego szczebla" - napisała, dopytując też, jak prezydent miasta mogła wypuścić w świat publikację z reprodukcją plakatu porównującego ludzi do tępionych szczurów. /Rzeczpospolita wydanie internetowe 23.12.2011/
 • 14 grudnia 2011
  Wydawnictwo Charaktery przygotowało specjalną publikację poświęconą medytacji.
  O tym, czym jest medytacja, czym jest uważność, jakie jest miejsce medytacji w różnych religiach, a także o jej wpływie na rozwój wewnętrzny i duchowość człowieka opowiadają i piszą znawcy tego tematu m.in.: Laurence Freeman, roshi Jakusho Kwong, szajch Andrzej Saramowicz, rabin Sacha Pecaric, ojciec Jan Bereza.
  "W medytacji człowiek spotyka się z samym sobą. To doświadczenie może być trudne i bolesne, tym bardziej że jest także wezwaniem do wewnętrznej przemiany. (...) W ten sposób ścieżka medytacji pozwala nam wejść na drogę poznawania i odkrywania prawdy o sobie, a dzięki temu także o innych." /ojciec Jan Bereza MARANATHA, Przyjdź Panie/
 • 12 grudnia 2011.
  Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej Jonathana Sacksa, głównego rabina Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
  Motywy swej wizyty w Watykanie ujawnił kilka dni wcześniej na łamach L'Osservatore Romano. "Również liderzy religijni powinni ratować euro, Unię Europejską i wolny rynek. O tym będę rozmawiał z Papieżem" - zapowiedział żydowski duszpasterz.
  Podkreślił on, że gospodarka wolnorynkowa rozwinęła się dzięki wartościom judoechrześcijańskim. Dziś przeżywa kryzys, bo naruszone zostały owe wartości. Stąd niezbędna rola żydów i chrześcijan w ratowaniu europejskiego dziedzictwa, również w dziedzinie gospodarki - podkreślił rabin Jonathan Sacks.
  W Watykanie swymi spostrzeżeniami mógł się podzielić z Benedyktem XVI. Zaraz po audiencji zapytaliśmy go o pierwsze wrażenia po tym spotkaniu. /Wiara.pl/ Z tym najwyższym autorytetem duchowym tamtejszego judaizmu ortodoksyjnego Papież spotkał się już rok wcześniej, we wrześniu 2010 r., podczas swej wizyty w Anglii i Szkocji.
  Zapytany zaraz po audiencji w Watykanie o tematykę rozmowy, rabin Sacks powiedział: "Jesteśmy wyraźnie bardzo zaniepokojeni o duszę Europy. Europa została zbudowana na judeochrześcijańskich fundamentach. Dotyczy to również wolnego rynku. Uczonych zaskakuje, jak to się stało, że Chiny, które do XV wieku przewyższały Zachód, które odkryły wiele rzeczy na długo przed Zachodem, nie zdołały rozwinąć wolnego rynku ani demokratycznego społeczeństwa czy rewolucji przemysłowej. Większość uczonych uważa, że różnicą między Chinami i Zachodem było właśnie dziedzictwo judeochrześcijańskie".
  Tego samego dnia główny rabin Wielkiej Brytanii rozwinął obszernie ten temat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie zaprosił go z wykładem kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zarazem watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Wykład nosił tytuł: "Czy Europa straciła swą duszę?". Jego skrócona wersja ukazała się 12 grudnia na łamach londyńskiego dziennika The Times.
  Jonathan Sacks nawiązał do słów bliskich jego katolickim słuchaczom, choć nie precyzował, że wypowiedział je sam Pan Jezus ani że znane są z Ewangelii. Zaznaczył tylko, że parafrazuje "słynny chrześcijański tekst", mówiąc: "Cóż za pożytek będzie miała Europa, jeśli zyska cały świat, a straci swą duszę? (por. Mt 16, 26; Mk 8, 36; Łk 9, 25). Europie zagraża utrata duszy".
 • 4 grudnia o 17.00
  Na prośbe Haliny Bortnowskiej w najbliższą niedzielę w dolnym kościele u Jezuitów na Rakowieckiej, ks Grzegorz Michalczyk odprawi Mszę św. za duszę błogosławionej pamięci Antoniny Wyrzykowskiej, dzielnej kobiety, która uratowała kilku Żydow w Jedwabnem. Zmarła we wtorek.
 • 1 grudnia godzina 18.00
  Żydowski Instytut Historyczny i Grupa Wirydarz zapraszają na wieczór promocyjny książki Haliny Bortnowskiej, "Co to, to nie", połączony z dyskusją na temat "Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu stosunków polsko - żydowskich". W dyskusji udział wezmą: prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Marek Nowak, filozof, dominikanin, ks. Wojciech Lemański oraz oczywiście Halina Bortnowska. Dyskusję poprowadzi Magdalena Czyż, Wirydarz - grupa działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii.
 • 3 listopada 2011.
  Od Abrahama ... - Jan Paweł II w dialogu z Judaizmem
  Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na nadzwyczajny koncert "Jan Paweł II - człowiek dialogu" z okazji 33. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża: czwartek, godz.19.15 kościół Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski w Warszawie.
  • Maja Komorowska - słowo, Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce,
  • Izabella Kłosińska - spran, Izabela Rzeszowska - śpiew,
  • Emanuel Bączkowski - organy,
  • Jerzy Zelnik - słowo.
   Przed koncertem o godz. 18.00 w kościele Wszystkich Świętych odbędzie się uroczysta Masz Święta, odprawiana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego.
   W czasie koncertu prowadzona będzie zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Jana Pawła II.
   Na wieki Będę opiewał łaski Pana (Psalm 89) "Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można nawet powiedzieć starszymi Braćmi" (Jan Paweł II)
   "Jego miłość, wrażliwość i serce wobec nas nigdy nie zostaną zapomniane" (rabin Michael Schudrich)
 • Warszawa, 6 października 2011.
  Zostały opublikowane dwa dokumenty Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:
  "Apel o formowanie sumień" z 4 września 2011: "W przededniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej Podlasie stało się świadkiem szeregu kryminalnych incydentów skierowanych w mniejszości narodowe w Polsce.
  Na synagodze w Białymstoku ktoś umieścił napisy o treści faszystowskiej. Zniszczono mienie w Centrum Muzułmańskim w Białymstoku i zamalowano napisy w języku litewskim w gminie Puńsk. Podpalono drzwi mieszkania małżeństwa polsko-pakistańskiego, a wreszcie sprofanowano obelżywymi faszystowskimi napisami oraz swastyką pomnik Żydów spalonych żywcem przez ich polskich sąsiadów w Jedwabnem, w czasie ostatniej wojny." [....] "Tymczasem w społeczeństwie słychać dziś przede wszystkim niepokojącą ciszę." Oraz apel: "O przyzwoitość w życiu publicznym" z 4 października 2011:
  "Elementarnym wymogiem pokojowego współżycia społecznego w pluralistycznym społeczeństwie jest wzajemne poszanowanie różnych grup społecznych. To, co jest dla jednych święte lub przejawia najwyższą wartość, powinno być wolne od aktów agresji, pogardy i nienawiści ze strony innych." [...] "Uważamy, że dla głosicieli ideologii nienawiści o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym nie powinno być miejsca w polskim życiu publicznym. Apelujemy do mediów, świata kultury i nauki oraz środowisk opiniotwórczych, aby nie czyniły swymi bohaterami osób, które świadomie łamią elementarne zasady przyzwoitości i współżycia społecznego."
 • 23 X 2011 Wspólna Radość Tory 2011:
  W niedzielę, 23 X br., odbędzie się w Warszawie spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów "Wspólna Radość Tory" organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie o godz. 17.00 w dolnym kościele księży jezuitów, ul. Rakowiecka 61.
  Po modlitwie w sąsiedniej auli PWT Collegium Bobolanum odbędzie się sympozjum. Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty? Nawiążemy tym razem do wydarzeń w Warszawie z roku 1861. 27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi.
  Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii. Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, student jesziwy, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego.
  W październiku żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. W proteście zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów "za buntownicze kazania". Co mówi nam dzisiaj - po 150 latach - ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii? Program sympozjum:
  Więcej: Wspólna Radość Tory - spotkania począwszy od 2001
 • 22 września 2011, Berlin.
  Przemówienie Benedykta XVI do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej: "Z uznaniem chciałbym też zwrócić uwagę na pogłębiony dialog między Kościołem katolickim z judaizmem. Kościół odczuwa wielką bliskość względem narodu żydowskiego. Wraz z deklaracją "Nostra aetate" Soboru Watykańskiego II rozpoczęło się "kroczenie nieodwracalną drogą dialogu, braterstwa i przyjaźni" (por. Przemówienie w synagodze w Rzymie, 17 stycznia 2010). "
  Oprócz tych godnych pochwały konkretnych inicjatyw wydaje mi się, że my, chrześcijanie powinniśmy również coraz bardziej zdawać sobie sprawę z naszego wewnętrznego pokrewieństwa z judaizmem. Dla chrześcijan nie może istnieć przerwa w wydarzeniu zbawczym. "Zbawienie bierze początek od Żydów" (J 4,22).
  Tam gdzie konflikt między Jezusem a judaizmem Jego czasów postrzegany jest w sposób powierzchowny, jako odłączenie się od Starego Przymierza, pojawia się także sprowadzenie go do idei wyzwolenia, uważającej Torę jedynie jako niewolnicze przestrzeganie rytuałów i obrzędów zewnętrznych. Faktycznie jednak
  Kazanie na Górze nie znosi prawa mojżeszowego, lecz ujawnia jego ukryte możliwości i ujawnia nowe wymagania; odnosi nas do najgłębszego fundamentu ludzkiego działania, do serca, gdzie człowiek wybiera między czystym a nieczystym, gdzie rozwija się wiara, nadzieja i miłość.
  Orędzie nadziei, jakie przekazują księgi Biblii hebrajskiej i chrześcijańskiego Starego Testamentu zostało przyjęte i rozwinięte w różny sposób przez chrześcijan i Żydów. "Po wiekach konfrontacji za nasze zadanie uważamy przyczynienie się do tego, żeby te dwa sposoby nowej lektury pism biblijnych - chrześcijański i żydowski - zaczęły prowadzić ze sobą dialog, dopomagający do poprawnego rozumienia woli Boga i Jego słowa" ("Jezus z Nazaretu", cz. II, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, wyd. Jedność, Kielce, 2011, s. 44).
  Dialog ten w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie powinien umocnić wspólną nadzieję w Bogu. Bez tej nadziei społeczeństwo traci swój humanizm."
 • 19 sierpnia 2011 (piątek), Otwock
  godz. 19.00 Marsz pamięci i modlitwy w 69. rocznicę zagłady otwockich Żydów. Po marszu, ok. godz. 20.15, w Klubie O.C.K. "Smok", ul. Warszawska 11/13: wernisaż wystawy fotografii Mariana Domańskiego "Rzeźbione wodą i wiatrem" oraz spotkanie dyskusyjne "Zagłada otwockich Żydów - w Spowiedzi Calka Perechodnika" z udziałem Zbigniewa Gluzy i ks. Wojciecha Lemańskiego.
  "Ośrodek KARTA opublikował w tym roku kolejne, trzecie już wydanie niezwykłego świadectwa Calka Perechodnika - mieszkańca Otwocka, policjanta żydowskiego w tutejszym getcie, wybitnego kronikarza Zagłady. Tekst pełen jest goryczy, ale i bardzo wnikliwych obserwacji. Perechodnik oskarża wszystkich: Niemców, Polaków i Żydów, a także siebie samego.
  "Spowiedź" została spisana w roku 1943, a jej autor nie doczekał wyzwolenia. Zmarł pod koniec roku 1944, prawdopodobnie na tyfus bądź z rąk szabrowników. Zapis jego wspomnień stał się tekstem klasycznym, cytowanym niemal we wszystkich poważniejszych opracowaniach na temat Holokaustu." /Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich Kontakt: tel. 600-872.173 E-mail: zydzi.otwoccy@op.pl Facebook: Żydzi otwoccy / The Jews of Otwock/
 • 31 lipca 2011 godzina 14 - Wspolna modlitwa członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w miejscu dawnego obozu zagłady w Treblince. Uczciliśmy prawie 900 000 ofiar, przede wszystkim Żydow z Warszawy. 22 lipca 1942 r Niemcy rozpoczęli Wielką Akcje w warszawskim getcie, w wywniku której ponad 300 000 Żydów zostało wywiezionych do Treblinki i tam zamordowanych.
 • 10 lipca 2011. Władze państwowe, gminy żydowskie i Kościół katolicki 10 lipca w 70. rocznicę zbrodni w Jedwabnem oddadzą się wspólnej refleksji nad tragedią zamordowanych Żydów - powiedział PAP Władysław Bartoszewski. "O ile 10 lat temu Kościół nie brał udziału w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar tej tragedii na miejscu w Jedwabnem, o tyle w tym roku będzie tam reprezentowany przez jego biskupów - powiedział, podkreślając wagę tego wydarzenia dla stosunków polsko-żydowskich." /Gazeta Wiadomości, PAP/
 • 3 - 6 lipca 2011
  "Religie i ideologie, perspektywy Polskie i nie tylko" - doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) zorganizowana we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków.
 • 1 lipca 2011
  Instytut Francuski w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu UJ i Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają na panel dyskusyjny w ramach 21 Festiwalu Kultury Żydowskiej "Jak uczyć o Holokauście kolejne pokolenia?"
  1 lipca 2011 w godz. 10:00 - 13:30 w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24.
  Paneliści :
  • dr Alicja Bartuś, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (Oświęcim)
  • Bogdan Białek, Redaktor Naczelny Miesięcznika "Charaktery" (Kielce)
  • prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ (Kraków)
  • Jakub Nowakowski, Dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja.
  • dr Piotr Trojański, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków)
  • Iannis Roder, profesor historii, Mémorial de la Shoah (Paryż)
  • Robert Szuchta, historyk, pedagog, wychowawca (Warszawa)
  • Joanna Zętar, historyk sztuki, dziennikarz, Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" (Lublin)
   Prowadzenie dyskusji:
  • dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ (Kraków)
  • Jean-Yves Potel, politolog, Mémorial de la Shoah (Paryż)
   Celem panelu jest refleksja nad pamięcią i edukacją o Holokauście oraz nad wyzwaniami stojącymi przed nauczaniem młodych ludzi o Zagładzie, z uwzględnieniem doświadczeń w społeczeństwach lokalnych w: Paryżu, Oświęcimiu, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Kielcach.
 • 12 i 7 czerwca 2011 Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki.
  U chrześcijan - dwunastego, 7 tygodni po Wielkiej Nocy - pamiątka Zesłania Ducha Świętego, u Żydów - siódmego - święto Szawuot - pamiątka ofiarowania Tory Mojżeszowi na górze Synaj, 50 dni po Pesach.
  W tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań obchodzili pamiątkę Zesłania Ducha Świętego w tym samym terminie odległym o kilka dni od tegorocznego terminu żydowskiego święta Szawuot Tego właśnie święta, które obchodzili Apostołowie w chwili zesłania Ducha Świętego.
 • 4.X.2010 - 13.VI.2011
  A B C relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich - Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza na wykład monograficzny "A-B-C relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich".
  Propozycję kierujemy do wszystkich studentów i doktorantów UPJPII oraz z innych uczelni krakowskich, pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat relacji między chrześcijaństwem i judaizmem, teologii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego czy stosunków polsko-izraelskich.
  Wśród wykładowców znajdą się wybitni znawcy problematyki, m.in.:
  • Nili Amit, ks. dr Manfred Deselaers,
  • red. Konstanty Gebert,
  • ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski,
  • ks. prof. dr hab. Jan Kracik,
  • dr Maciej Kozłowski, dr Stanisław Krajewski,
  • ks. dr hab. Grzegorz Ryś. Wykład zakończony egzaminem (3 pkt. ECTS) będzie się odbywał w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w poniedziałki o godz. 15.00.
 • 19 - 24 kwietnia 2011, Pascha
  - w tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań obchodzili Wielkanoc w tym samym terminie 25 kwietnia odległym zaledwie o kilka dni od tegorocznego terminu 19 kwietnia głównego święta Żydów - Pesach. Wielkopiątkowa modlitwa za Żydów w Mszale Rzymskim (/prchiz); Philip A. Cunningham, The 1962 Roman Missal and Catholic-Jewish Relations. (International Council of Christians and Jews: Documentation, news, commentary, and analyses of current issues and events in Jewish-Christian relations. August 8, 2007) ; Nowe sformułowanie modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według przedsoborowego Mszału Rzymskiego Watykan/ Warszawa, 05.02.2008 (BP KEP). Więcej: Dialog a liturgia
 • 6 kwietnia 2011
  godz.18.00, "Wirydarz" - grupa działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii zaprasza na dyskusję "Postawy obserwatorów ludobójstwa". W spotkaniu udział wezmą prof. Barbara Engelking-Boni i Konstanty Gebert, prowadzi Halina Bortnowska. Siedziba Helsińskiej Fundacji Praw Czlowieka (ul. Zgoda 11, VI piętro)
 • 5-7 kwietnia 2011 r.
  Zamość. Konferencja: Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie oraz 5 kwietnia 2011 r. otwartcie Centrum "Synagoga". "W mieście przez kilka dziesięcioleci istniała największa (obok Lwowa) społeczność sefardyjska w Rzeczypospolitej. Pod koniec XVIII w. Zamość stał się jednym z najsilniejszych w regionie ośrodków Haskali. To właśnie z Zamościa pochodził Ezriel Halewi Horowitz, wielki przeciwnik chasydyzmu."
 • 13 marca 2011
  Najnowsza książka Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu. Cz. II". Tygodnik Powszechny: "Odpowiedź Benedykta XVI na pytanie: "Kto zabił Jezusa?", dana w najnowszej książce "Jezus z Nazaretu. Cz. II", wywołała duże poruszenie w środowiskach żydowskich.
  Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu.
  Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków.
  Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla.
  Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI.
  Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne." ASk/KAI, PAP,
 • 13 marca 2011
  Nagroda im. ks. Stanisława Musiała.
  Tygodnik Powszechny: "Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała otrzymali w tym roku profesorowie Bożena i Jerzy Wyrozumscy - za wybitny wkład w rozwój badań nad historią Żydów w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, oraz pomysłodawca i dyrektor lubelskiego ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" Tomasz Pietrasiewicz - za konsekwentną realizację działań edukacyjnych, artystycznych i animacyjnych, mających na celu odtworzenie i uzdrowienie pamięci polsko-żydowskiej.
  Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" dla uhonorowania zasług na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Przyznaje się ją w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.
  Decyzją kapituły uhonorowano również (poprzez odczytanie specjalnego oświadczenia) zmarłego jesienią 2010 roku Tadeusza Markiela, świadka Zagłady Żydów w Gniewczynie niedaleko Przeworska, który ostatnie lata życia poświęcił próbie poinformowania opinii publicznej o tym, co wówczas zobaczył.
  Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 4 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim, a udział w niej wzięli m.in. kardynałowie Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski, członkowie krakowskiego korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele władz miasta i gminy żydowskiej.
  Kard. Dziwisz wyraził radość z istnienia Nagrody im. ks. Musiała, przypomina ona bowiem, że "pogłębianie wzajemnych relacji jest naszym obowiązkiem i przywilejem".
  Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Kai i Justyny Danczowskich. Ceremonię w Auli Collegium Novum UJ poprzedziła sesja naukowa poświęcona obecności Żydów w Krakowie. Jeden z referatów wygłosił prof. Antony Polonsky (Brandeis University, USA), światowej sławy autorytet w dziedzinie historii Żydów w Polsce i wschodniej Europie.
  Dzień wcześniej w bazylice jezuitów kard. Franciszek Macharski przewodniczył Mszy św. w intencji ks. Stanisława Musiała (zm. 5 marca 2004 r.), rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, wieloletniego redaktora "Tygodnika"."
 • 10-02-2011 Rzym, Arcybiskup Józef Życiński nie żyje.
  Metropolita lubelski zmarł nagle w Rzymie w wieku 62 lat. Był jednym z najbardziej cenionych polskich hierarchów./KAI/
  - Zapamiętam mądrość, aktywność i uśmiech arcybiskupa Życińskiego - powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich. "Umarł wielki człowiek" - podkreślił rabin./KAI/
  "To był człowiek, który patrząc ludziom w oczy, patrzył w serce..." (O. Wiesław Dawidowski OSA, "Dwa słowa)
 • 27 stycznia 2011.
  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Rzeszów - na obchody zaprasza Pracownia Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Program.
  Więcej:
 • 17-30 stycznia 2011
  Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie - Wiara-Hatikvah-Miłość.
  Zapraszają:
  • Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach Bogdan Białek - Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery", Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Andrzej Dąbrowski. Honorowy patronat: ks. bp Mieczysław Cisło - przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielc
  • Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery"
  • Partner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  • Współpraca: Muzeum Historii Kielc, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach
  • Patronat medialny: Polskie Radio Kielce, DEON.PL, Tezeusz.pl, Jewish.org
 • 15 stycznia 2011 godz. 17.00
  Nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6, po Hawdali - uroczystym zakończeniu szabatu. Wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana". Laudacja - Stanisław Krajewski.
 • 15/17 stycznia 2011
  XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Weź twego syna jedynego... i złóż go w ofierze... (Rdz 22,2) Centralne obchody w Przemyślu.
  Specjalne materiały duszpasterskie Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu zawierające słowo przewodniczącego Komitetu, bp. Mieczysława Cisło, teksty liturgiczne oraz homilię na XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i modlitwę Benedykta XVI z Jerozolimy.
  Czytania biblijne: Rdz 22,1-19; Ps 105; Rz 8,31b-39; Mt 20,20-28_
  • Obchody w Warszawie: 15-17 I 2011.
  • 16 stycznia, godz.12.30 Kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5 Msza święta "o uproszenie miłości" pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa
  • 16 stycznia, godz.10.30-15.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6Dzień otwarty: zwiedzanie synagogi i mykwy o godz. 10.30, 12.00 i 13.30.
  • 17 stycznia, godz.19.00 - kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2 Liturgia Słowa pod przewodnictwem o. Wiesława Dawidowskiego OSA, współprzewodniczącego PRChiŻ z komentarzem żydowskim (prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski) i chrześcijańskim (ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Bardski)
  • Program w Krakowie:
   • środa, 12 stycznia 2011, godz. 17.00: "Oto jestem!" - Abraham wobec próby. O "związaniu Izaaka" będą rozmawiać: Boaz Pasz - Naczelny Rabin Krakowa i red. Janusz Poniewierski. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, s.120, Ip.
   • sobota, 15 stycznia 2011, godz. 17.00: Hawdala - spotakanie modlitwne Żydów i Chrześcijan, synagoga Tempel, ul. Miodowa 24. Udział wezmą: ks. kard. Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski, Edgar Gluck - Naczelny Rabin Galicji, Boaz Pasz - Naczelny Rabin Krakowa, Tadeusz Jakubowicz - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Koncert Urszuli Makosz z Zespołem. Organizatorzy: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Miedzynarodowy Instytut Ekumenii i Dialogu
  • Ochody w Kielcach:
  • Program w Poznaniu /KAI/ , więcej/poznan.jewish.org.pl/.
  • Program w Sieradzu
  • Obchody w całej Polsce:
  • Więcej: Żydzi w Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym

Zobacz więcej w Kronice: