Żydowska teologia chrześcijaństwa

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

 1. Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa: "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians" - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami" /3.XII.2015/, post (PRChiŻ)

 2. B.L. Sherwin, "A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa", ZNAK, październik 2013, nr 701 "Proponuję, aby Jezusa uważano za jednego z żydowskich Mesjaszy: za Mesjasza syna Józefa. Dałoby mu to miejsce w ramach żydowskich rozważań teologicznych i zakończyłoby ciągnącą się przez stulecia tradycję faktycznej ekskomuniki Jezusa ze wspólnoty wiary, do której należał". Wiecej:

 3. o. John T. Pawlikowski OSM, Odzyskiwanie Jezusa. Żydowskie spojrzenie w badaniach nad Jezusem wczoraj i dziś, ZNAK, X.2013. nr 701. "Jednym z najważniejszych efektów badań biblijnych kilku ostatnich dekad jest zupełnie nowe spojrzenie na relacje między chrześcijanami i Żydami w pierwszych wiekach naszej ery. Chrześcijaństwo bardzo długo utrzymywało, że Kościół został ustanowiony jako ciało religijne zupełnie niezależne od judaizmu już za życia Jezusa. Był to pogląd silnie obecny również wśród wyznawców judaizmu."

 4. Rabin Irving Greenberg profesor teologii, przewodniczący Jewish Life Network, były przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu. Od wzajemnej pogardy do dialogu Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.

 5. Rabin Irving Greenberg "Żydowska teologia chrześcijaństwa" -

 6. I. Greenberg, Nowy model żydowskiej afirmacji chrześcijaństwa, "ZNAK" 2003 nr 1, s. 17.

 7. I. Greenberg, Covenent Partners in Postmodern World w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.

 8. I. Greenberg, Pluralizm and Partershipw: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004

 9. Dabru emet - mówcie prawdę! Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone w USA przez ponad 120 uczonych, rabinów i nauczycieli żydowskich, 10 września 2000 r.) Więcej - komentarze WIĘZ 8 (514) 2001. Ponadto: David Novak: Dlaczego deklaracja „Dabru emet” jest potrzebna Żydom

 10. "A Jewish Theological Understanding of Christianity in Our Time" by David Novak. January 1991 First Things - America's most influential journal of religion and public life

 11. David H. Stern, Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu

 12. Znak nr 572. Chrześcijaństwo w oczach Żydów