F - bibliografia dialogu

F

Faber R.

 • Walter Benjamin und die Tradition jüdisch-deutscher Merkprosa, [w:] Aber ein Sturm weht vom Paradise her. Texte zu Walter Benjamin. Red. M. Opitz, E. Wizisla. Leipzig 1992, s. 123-145).

Fackenheim E.L.

 • God's Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections, New York 1972.

Feiler Bruce

 • Abraham. Podróż do źródła trzech religii. tłum. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005

Feitler Bruno

 • O Catolicismo Como Ideal: Produçao Literária Antijudaica No Mundo Portugues Da Idade Moderna by Bruno Feitler Nos séculos XVII e XVIII difundiu-se em Portugal uma grande quantidade de obras de polemica antijudaica quando oficialmente já nao existiam judeus no país. Essas obras (tratados, diálogos, sermoes, panfletos) por vezes tinham o objetivo aparente de converter sinceramente os cristaos-novos, que continuavam a ser identificados aos judeus. De modo mais freqüente, visavam rebaixar os cristaos-novos e alertar a populaçao crista-velha sobre o perigo que eles representariam para a sociedade, sendo aqueles postos no tradicional papel de bodes expiatórios, desta vez do declínio do poderio portugues. Publisher: SciELO Brasil Publication Date: Jan 1, 2005 Publication Name: Novos estudos- CEBRAP

Feldman Jackie

Ferrer Héctor Acero

Fijałkowski Paweł

Filon Aleksandryjski

 • PISMA tom 2, wydanie pierwsze, WAM 2007.

Finkelstein Louis

 • Earliest Christian Attitude Toward the Torah, Review of J. Branscomb, Jesus and the Law of Moses, JQR 21, 1931, pp. 469-470. The Jewish Quarterly Review

Finkelstein Norman

 • Przedsiębiorstwo holokaust, tłum. M. Szymański, Warszawa 2001.

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Fitzgerald Michael L. (Abp)

Федотов Георгий Петрович

Flawiusz JÓzef, Wojna Żydowska, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016, 2019.

Flisiak Dominik

 • Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950, wydawnictwo TYGIEL 2020.
 • Polityczna działalność Włodzimierza Żabotyńskiego do lat dwudziestych XX wieku: ideologiczne podstawy syjonizmu rewizjonistycznego, „Almanach Historyczny”, t. 19 (2017), s. 109-120. ISSN 1642-4530.
 • Pogrom ludności żydowskiej w Kielcach z 11-12 listopada 1918 roku: przyczyny, przebieg, konsekwencje, „Facta Simonidis: zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, 2017, nr 1, s. 243-259. ISSN 1899-3109.
 • Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów w międzywojennej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, z. 96 (2016), s. 161-174. ISSN 0208-6050.
 • Ideologia religijnych syjonistów. Wybrane zagadnienia związane z działalnością partii Mizrachi w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, „Symbolae Europaeae: studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, 2017, nr 11, s. 47-59. ISSN 1896-8945.
 • Participation of Jews in the Kościuszko Uprising : the memory of Polish and Jewish brotherhood of arm, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 14 (2016), s. 15-28. ISSN 2081-2493.
 • Militarna współpraca władz polskich z syjonistami-rewizjonistami, „Rocznik Politologiczny” r 13, z. 2 (2017), s. 43-63. ISNN 1731-4526.
 • Działalność Meira Grossmana do 1939 r. Podstawy ideologiczne zwolenników Stronnictwa Państwa Żydowskiego, „Symbolae Europaeae: studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, 2017, nr 12, s. 21-34. ISSN 1896-8945.
 • Memorandum organizacji Irgun Cwai Leumi dotyczące stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Przyczynek do badań nad działalnością syjonistów- rewizjonistów w powojennej Polsce, „STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH”, 2018, nr 7-8, s. 143- 158. ISSN 2083- 5574.
 • Promowanie i popularyzacja programu ewangelizacji polskich Żydów na łamach "Dwóch Światów". Przyczynek do dziejów anglikańskiej Misji Barbikańskiej w II RP, „STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH”, 2083- 5574, 2018, nr 7-8, s. 75- 85. ISSN 2083- 5574.
 • Powstanie, rozwój i ideologia organizacji Haszomer Hacair działającej w II Rzeczypospolitej, „Almanach Historyczny”, t. 20 (2018), s. 189-207. ISSN 1642-4530.
 • Działalność członków paramilitarnej organizacji Irgun Cwai Leumi w Polsce w latach 1945–1948, „KWARTALNIK BELLONA”, nr 3 (2018), s. 41- 50. ISSN 1897-7065.
 • Dzienniczek Niny Fajans. Nieznane źródło do badań nad Misją Barbikańską i losem neofitów w trakcie II wojny światowej, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 17 (2017), s. 301-317. ISSN 2081-2493.
 • Jak być polskim Żydem i zwolennikiem syjonizmu rewizjonistycznego po 1939 r.? Rzecz o losach Jakuba Perelmana,„ŚWIAT IDEI I POLITYKI”, nr 16 (2017), s. 355- 372. ISSN 1643-8442.
 • Anglikańskie misje działające wśród Żydów na ziemiach polskich w latach 1821-1939, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 4 (2014), s. 124-134. ISSN 2080-6906.
 • Leon Rodal: syjonizm rewizjonistyczny, „Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne”, t. 17 (2016), s. 117-122. ISSN 1731-7932.
 • Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5 (2016), s. 161-173. ISSN 2353-1223.
 • Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Wizerunek miasta" w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 18 grudnia 2015 roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2353-1223, t. 5 (2016), s. 455-458. ISSN 2353-1223.
 • Wydarzenia rewolucyjne w Kielcach w latach 1905-1907 na łamach "Gazety Kieleckiej", „Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne”, t. 18 (2017), s. 31-56. ISSN 1731-7932.
 • Propagandowa działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w Kielcach w latach 1918-1922 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej: z dziejów regionu i miasta”, r. 8 (2017), s. 61-72. ISSN 2084-3771.

Flusser D.

 • Chrześcijaństwo religią żydowską, tłum. M. Wodnar, Warszawa 2003.

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Forecki Piotr

Forum Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie

Franciszek (papież)

Frankl Michal

 • Refugees and Citizens. New Nation States as Places of Asylum, 1914–1941 Introduction in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Fredriksen P.

 • From Jesus to Christ. The Origins of the New Testament Images of Jesus, New Haven 1988 ( wyd. 2 2000),
 • Jesus of Nazareth. The King of the Jews. A Jewish Life and the Emergence of Christianity, New York 1999.

Free Dictionary

Friszke Andrzej

 • "Prozachodnia liberalizacja czy prosowiecki nacjonalizm. Wokół genezy Marca '68"/Więź, wiosna 2018/
 • "W tym, co się dzieje, mamy dużą inspirację z Moskwy" - rozmowa z Justyną Koc /wiadomo.co/
 • "Marzec 1968: dwie rewolucje" /Więź, wiosna 2018 i nr 2-3/2008./ Antysemityzm miał być lepiszczem pozwalającym zlepić partię i zbudować porozumienie między władzą a społeczeństwem – w 40. rocznice Marca dyskutowali historycy: Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Piotr Osęka i Marcin Zaremba oraz Tomasz Wiścicki („Więź”). Wykład prof. Andrzeja Friszke "1968 - koniec i początek" - 20 III 2018. aula dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Genezy wydarzeń marcowych możemy szukać sięgając do 1956 roku. /dzieje.pl/
 • Pokolenie Marca '68 po konfrontacji z władzą było już zawsze przeciw niej /dzieje.pl/
 • "Marzec '68 - Pół wieku po". Marzec 1968 roku to miesiąc, który odcisnął piętno nie tylko na PRL, ale i na tym, co się dzieje w Polsce dzisiaj. W pięćdziesiątą rocznicę tych wydarzeń gośćmi Andrzeja Stankiewicza w specjalnej debacie byli m.in.: Jan Lityński, prof. Andrzej Friszke i prof. Antoni Dudek./onet.pl/
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

Frojimovics Kinga

 • Jewish Refugees from Austria in the Hospitals of the Jewish Community of Pest after the ‘Anschluß’ in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Fry Helen P.

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski, antologia tekstów. przekład Ewa Dargiewicz i Anna Kuśmierek,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.

Frydel Tomasz

 • The Ongoing Challenge of Producing an Integrated Microhistory of the Holocaust in East Central Europe. Journal of Genocide Research, 20:4,624-631, DOI: 10.1080/14623528.2018.1527091. BOOK FORUM: OMER BARTOV,ANATOMY OF A GENOCIDE: THE LIFE AND DEATH OF A TOWNCALLED BUCZACZ(NEW YORK: SIMON AND SHUSTER, 2018. "In a review essay of major works in Holocaust studies written almost a decade ago, historianMark Mazower noted a tendency in recent historiography toward“encyclopedism, ”in which“as if in the face of extreme suffering, everything is equally worth recording.”
  1The frequentdanger, he observed, was“a sacrifice of analytic depth on the altar of detail,”while com-mending works that found“a fruitful way of rescuing the Holocaust from encyclopedism,on the one hand, and localism on the other. ”Given the sheer enormity of the Shoah, micro-history has often emerged as the preferred method of historical reconstruction. The puzzle ofhuman nature in relation to extreme violence, combined with the care required to honourthe uncanny individual and communal suffering produced by it, seems best addressed ina unit of analysis that reproduces the phenomena on a human scale. It is the“smallplace”that is said to help us“think big.”"
 • Odpowiedź na recenzję Tomasza Domańskiego pt. Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, t. 1–2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018. („Polish-Jewish Studies”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019)."Korekta obrazu autorstwa Tomasza Domańskiego, historyka zatrudnionego w kieleckim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, stanowi pewne novum w annałach recenzji akademickich. Ów tractatus liczy sobie ponad 70 stron druku, a jego deklarowanym wpodtytule celem jest „refleksja źródłoznawcza” nad użyciem (lub nadużywaniem) źródeł przez autorów dwutomowego studium Dalej jest noc. Zarzuty najcięższego kalibru miotane są w całym tekście: od manipulowania źródłami archiwalnymi, by wykazać z góry przyjętą tezę, przez bezkrytyczne powielanie tez propagandy nazistowskiej w rekonstrukcji wydarzeń historycznych, po zniekształcanie kontekstu historycznego."
 • A Reply to Tomasz Domański. “Correcting the Picture” by Dr. Tomasz Domański, a historian employed with the state-funded Kielce branch of the Institute of National Remembrance (IPN), stands assomething of a novelty in the annalsof academic reviews. Per its subtitle, Domański's extraordinary 72-page tractatus is a “reflection” on the uses (or abuses) of sources employed by the authorsofa two-volume study entitled Night Without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland(2018). Allegations of the most serious kindare flung across the pages of the reviewagainst the book and its nine contributors: among them, deliberate manipulation of archival sources to fit a preconceived thesis, uncritical reproduction of Nazi propaganda in the historical reconstruction, and failure to sufficiently integrate the historical context."
 • Ordinary Men? The Polish Police and the Holocaust in the Subcarpathian Region in Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019 "...the monument identifies ten of approximately 40 members of the Blue Police,2 who were also members of the Home Army (Armia Krajowa – AK) executed by the Gestapo for underground activity in 1943 and early 1944 and buried in the camp. Among them were Major Franciszek Erhardt, commandant of the Polish Police for the city of Kraków, and his deputy, Major Ludwik Drożański, shot for providing Jews with ‘Aryan papers’ and legalization documents to Poles. (...) In contrast, historian Jan Grabowski has characterized the involvement of the Blue Police vis-à-vis the Holocaust as driven primarily by antisemitic hatred of the Jews, with all other motivations as secondary:"
 • Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, Powiat Dębicki 2018.
 • 10 Judenjagd. Reassessing the role of ordinary Poles as perpetrators in the Holocaust in Perpetrators and Perpetration of Mass Violence Action, Motivations and Dynamics, page 20 of pdf Edited by Timothy Williams and Susanne Buckley-Zistel. First published 2018 by Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity Edited by Adam Jones University of British Columbia in Kelowna, Canada. "The framework of categories introduced by Raul Hilberg – perpetrators, victims, and bystanders – once conventionally employed in understanding the destruction of European Jewry (Hilberg 1992), has started to fall out of fashion among historians of the Holocaust. In the case of East Central Europe, particularly Poland, the people situated at the edges of the volcanic eruption of genocide have invariably begun their slide from “bystanders” to “perpetrators” in the recent turn in scholarship since the publication of Jan T. Gross’s Neighbors (Gross 2001). Apart from the national debate unleashed in Poland in 2001, the major contribution of the book to the historiography was to banish a view of ethnic Poles solely as victims of Nazi Germany and to substantiate a long-standing claim found in Jewish survivor testimonies that Poles sometimes acted as perpetrators of the Judeocide (Polonsky and Michlic 2004: 30–43). The Jedwabne pogrom of 11 July 1941 has become the cornerstone of discussions about collaboration and perpetrators at the grassroots level in East Central Europe. "
 • The Devil in Microhistory: The “Hunt for Jews” as a Social Process, 1942–1945 in MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann**. War and Genocide General Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Frymer-Kensky Tikva, Novak David, Ochs Peter, Sandmel David Fox, Signer Michael A.

 • Christianity in Jewish Terms Boulder, Colorado: Westview Press, 2000 "Description: Over the past few decades, there has been a dramatic and unprecedented shift in Jewish-Christian relations, including signs of a new, improved Christian attitude towards Jews. Christianity in Jewish Terms is a Jewish theological response to the profound changes that have taken place in Christian thought. The book is divided into ten chapters, each of which features a main essay, written by a Jewish scholar, that explores the meaning of a set of Christian beliefs. Following the essay is a response from a second Jewish scholar and a Christian scholar. Designed to generate new conversations within the American Jewish community and between the Jewish and Christian communities, Christianity in Jewish Terms lays the foundation for better understanding." "Biography: Tikva Frymer-Kensky is Professor of Hebrew Bible at the Divinity School at the University of Chicago. David Novak holds the J. Richard and Dorothy Shiff Chair of Jewish Studies at the University of Toronto. Peter Ochs is the Edgar Bronfman Professor of Modern Judaic Studies at the University of Virginia. David Sandmel is the Jewish Scholar at the Institute for Christian and Jewish Studies in Baltimore. Michael A. Signer is Abrams Professor of Jewish Thought and Culture in the Department of Theology at University of Notre Dame." (The Institute for Christian & Jewish Studies 1316 Park Avenue, Baltimore, MD 21217 410.523.7227 / fax: 410.523.0636 email: Info@icjs.org)

Fuchs Kreimer Nancy (rabbi)

Fuite Steven H.