Bella Szwarcman-Czarnota - komentarze do Tory

Równierz na portalu Areopag XXI, miejscu rozmów o Bogu, wierze i religii

Księga Rodzaju
 • Bereiszit 1,1 - 6,8.
 • Noach 6,9 - 11,32
 • Lech Lecha 12,1 - 17,27
 • Wajera 18,1 - 22,24
 • Chaje Sara 23,1 - 25,18
 • Toldot 25,19 - 28,9
 • Wajece 28,10 - 32,3
 • Waiszlach 32,4 - 36,43
 • Wajeszew 37,1 - 40,23
 • Mikec 41,1 - 44,17
 • Wajigasz 44,18 - 47,27
 • Wajechi 47,28 - 50,26
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
 • Wajikra 1,1 - 5,26
 • Caw 6,1 - 8,36
 • Szemini 9,1 - 11,47
 • Tazrija 12,1 - 13, 59
 • Mecora 14,1 - 15, 33
 • Achare Mot 16,1 - 18, 30
 • Kedoszim 19,1 - 20,27
 • Emor 21,1 - 24,33
 • Behar 25,1 - 26,2
 • Bechukotai 26,3 - 27,34
Księga Liczb
 • Bamidbar 1:1 - 4:20
 • Naso 4,21 - 7,89
 • Behaalotcha 8,1 - 12,16
 • Szelach 13,1 - 15, 41
 • Korach 16,1 - 18,32
 • Chukat 19,1 - 22, 1
 • Balak 22,2 - 25,9
 • Pinchas 25,10 - 30,1
 • Matot 30,2 - 32,42
 • Mase 33,1 - 36,13
Deuteronomium (Powtórzonego Prawa)
 • Dewarim 1,1 - 3,22
 • Waetchanan 3,23 - 7,11
 • Ekew 7,12 - 11,25
 • Ree 11,26 - 16,17
 • Szoftim 16,18 - 21,9
 • Ki Tece 21,10 - 25,19
 • Ki Tawo 26,1 - 29,8
 • Nicawim 29,9 - 30,20
 • Wajelech 31,1 - 31,30
 • Haazinu 32 - 1,52
 • Wezot Habracha 33,1 - 34,13