Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu chrześcijańsko-żydowskiego - 2012

Kalendarium

Kalendarium

 • 17 listopada 2012 (sobota), godz. 17.00 Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich zaprasza do udziału w wernisażu połączonych wystaw fotograficznych. Menachem Kipnis - Yidishland. Fotografie z lat 1930-1939 Leszek Kasprzak - Tylko kamienie? Fotografie z cmentarzy żydowskich w Karczewie i Anielinie Informacje o autorach fotografii w załączeniu. Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej "STARA PLEBANIA" Karczew, ul. Żaboklickiego 12 Organizatorzy: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej "STARA PLEBANIA" Partnerzy: Wydawnictwo Austeria (Kraków), Fundacja Pogranicze (Sejny), Portal Swidermajer.info, Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Wystawa będzie czynna do końca roku 2012. E-mail: zydzi.otwoccy@op.pl Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich jest sekcją otwocką Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • 23 X 2012 W Warszawie zmarł ks. prof. Janusz Tarnowski, twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej, autor wielu prac naukowych i popularnych publikacji o wychowaniu, przyjaciel dzieci. Śp. ks. prof. Janusz Tarnowski urodził się w Warszawie w 1919 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 r. W 1950 r. zakończył studia psychologiczne na KUL, gdzie w 1962 r. obronił doktorat z zakresu psychologii. Od 1956 r. był wykładowcą pedagogiki w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-2001 wykładał pedagogikę na ATK, od 1990 był profesorem zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od 1985 r. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Przez ostatnie 54 lata był rektorem kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Żelaznej 97 w Warszawie, gdzie zorganizował znany ośrodek w unikalny sposób łącząc pedagogikę korczakowską z katolickim duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wśród jego najważniejszych publikacji książkowych należy wymienić: "Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludŸmi", "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej", "Próby dialogu z młodymi", "Rozmowy o wierze i życiu", "Janusz Korczak dzisiaj", "Dzieci i ryby głosu nie mają?", "Jak wychowywać".
 • 16-17 X 2012 "Dziecko żydowskie" - interdyscyplinarna konferencja naukowa. Patronat merytoryczny - Laboratorium "Więzi" i Polska Rada Chrześcijan i Żydów, patronat honorowy - Prezydent Miasta Zamość. Centrum "Synagoga" w Zamościu. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do udziału. Program:, Plakat:
  Fotorelacja:
  Publikacja:
  Materiały:
 • 16 X 2012 Wspólna Radość Tory - jak co roku wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory) oraz sympozjum naukowe: "Pół wieku od rozpoczęcia drugiego Soboru Watykańskiego: Wspólne troski chrześcijan i Żydów?" - Dolny kościół św. Andrzeja Boboli i aula PWT Collegium Bobolanum w Warszawie, ul. Rakowiecka 61 godz 17 00. Program spotkania modlitewnego, program sympozjum,, plakat: Lektura uzupełniająca: zwoje z Qumran; ks Henryk Paprocki: Dziedzictwo Starego Testamentu; Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej - dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) na temat relacji Biblii chrześcijańskiej do Świętych Pism narodu żydowskiego;
 • 14 X 2012 r., godz. 18.00 Towarzystwo Przyjaciół Otwocka serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone książce Sebastiana Rakowskiego. Aby ślad nie pozostał. Żydzi Otwoccy - zagłada i pamięć. O książce mówić będą: Jan Jagielski - Żydowski Instytut Historyczny oraz współautorzy: Lidia Dańko - autorka opracowania graficznego Sebastian Rakowski - pomysłodawca i redaktor Renata Senktas - tłumaczka relacji. Prowadzenie: Zbigniew Nosowski - przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Klub "Smok" Otwock, ul. Warszawska 11/13. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
 • 6.X.2012 - Obecność rabina Symchy Kellera podczas rozpoczęcia nabożeństwa jubileuszowego w łódzkim zborze. Łódzki rabin podzielił się swoją radością z powodu zaproszenia na uroczystości 80. rocznicy poświęcenia kościoła oraz 110-lecia istnienia parafii ewangelicko-reformowanej w tym mieście. Odśpiewał również po hebrajsku Psalm 23 "Pan jest pasterzem moim".
 • 2 X 2012 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, MSZ i krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" zapraszają na całoroczny cykl wykładów "ABC relacji chrześcijańsko i polsko-żydowskich". Projekt wykładu opracowali: bp Grzegorz Ryś, historyk Kościoła, ks. Łukasz Kamykowski, teolog fundamentalny, oraz Maciej Kozłowski, b. ambasador RP w Izraelu. Wśród wykładowców są też m.in.: Michał Galas, ks. Manfred Deselaers, Piotr Kowalik, Dariusz Stola, Piotr Trojański, Jolanta Żyndul. Zapraszamy w czwartki, g. 15-16.30, UPJPII, Franciszkańska 1, s. 124.
 • 9 sierpnia 2012 70-ta rocznica śmierci Edyty Stein w Auschwitz, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. Uroczystości religijne (program) - Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. DROGA MODLITEWNA WZDŁUŻ RAMPY W BIRKENAU - symboliczny udział w ostatniej drodze Edyty Stein, przygotowana wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów.
 • Tekst
 • Kim jest Edyta Stein?
 • Manfred Deselaers EDYTA STEIN WNOSI PAMIĘĆ O SZOAH W SERCE KOŚCIOŁA
 • Izabela Kozłowska MB (Nasz Dziennik) - 70. rocznica śmierci św. Edyty Stein
 • Uroczystości 70. rocznicy śmierci Edyty Stein(Dzieje.pl)
 • 22 lipca 2012 (niedziela) - 70 lat temu 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się wielka akcja likwidacji Żydów z Getta Warszawskiego. Ponad 300 000 Żydów Warszawy zostało zabitych w Treblince, a 600 000 Żydów z innych gett w Polsce. 6 sierpnia 1942 r. Janusz Korczak wraz ze swoim sierocińcem został wywieziony do Treblinki. Treblinka, 14.00 modlitwa organizowana przez ks. Wojciecha Lemańskiego i Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Wspólną modlitwą chcemy wyrazić pamięć o pomordowanych. Zapraszamy do uczestnictwa. Warszawa - Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma we współpracy z organizacjami żydowskimi, korczakowskimi, działającymi na rzecz zachowania pamięci o Żydach oraz ochrony praw dziecka zapraszają na Marsz Pamięci, który odbędzie się 22 lipca 2012 roku w Warszawie. Program Marszu: 17:00 Uroczyste rozpoczęcie Marszu Pamięci pod pomnikiem Umschlagplatz (ul. Stawki 5/7)
  • Treny Jeremiasza
  • rozdanie uczestnikom Marszu wstążek pamięci ok. 17:40 Dodatkowy punkt zborny na placu przed Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26) miejsce, w którym kolejni uczestnicy Marszu mogą dołączyć do reszty grupy ok. 19:00 Zakończenie Marszu przed Domem Dziecka im. Janusza Korczaka (ul. Jaktorowska 6)
  • wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
  • solowy występ Mikołaja Trzaski
  • zawieszanie przez uczestników Marszu wstążek pamięci przed Domem Dziecka Trasa Marszu przebiegać będzie następującymi ulicami: Stawki, Karmelicką, Dzielną, Smoczą, Nowolipie, Żelazną, Chłodną, Towarową, Jaktorowską. Kordegarda, 12.00: "Dziennik Getta - Rysunki. Z Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego" Otwarcie wystawy w Galerii Kordegarda (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Patronat Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Patronat medialny Polskie Radio oraz Gazeta Wyborcza. Wystawa czynna do 12 sierpnia 2012 r.
   17.00 w Kościół Środowisk Twórczych, pl. Teatralny w Warszawie: Msza święta w intencji żydowskich Sióstr i Braci wywiezionych ze swego miasta i okrutnie zamordowanych. Zapraszam do wspólnej za nich modlitwy. Oby Boskie Imię zrodziło Wielki Pokój i życie dla nas i wszystkich ludzi. I powiedzcie 'Tak'. Amen. Ten, który przynosi wszechświat pokoju, obdarza pokojem nas i wszystko, co jest Izraelem. I powiedzcie 'Tak'. Amen. ks. Grzegorz Michalczyk, rektor kościoła
 • 4 lipca 2012 Kielce, doroczny Marsz Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego, początek: pomnik Menora, IX Wieków Kielc, godz. 16.00.
 • 1 lipca 2012 Manchester, konferencja ICCJ "Nowi sąsiedzi, nowe szanse: wyzwania wielokulturowości i odpowiedzialność społeczna"Program, warsztaty, fotorelacja. Więcej: CCJ Manchester.
 • 25-28 czerwca 2012 o. dr Wiesław Dawidowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został wybrany nowym przełożonym prowincjalnym augustianów w Polsce.
 • 13 czerwca 2012 prof Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. "...w celu upamiętnienie zwycięstwa wolnego słowa, wolnej myśli jako cząstki zwycięstwa naszej polskiej wolności."
 • 8-10 czerwca 2012 - Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: "Edyta łączy". Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Poprzez swoją biografię wielorakiego szukania, swoją silną tożsamość przy jednocześnie dużym szacunku dla innych oraz swój udział w tragicznych dziejach Europy zeszłego stulecia Edyta Stein przemawia do wielu osób. Chcemy pokazać różne aspekty znaczenia jej życia oraz rosnącego jej kultu w wielu miejscach Europy. Pamięć o śmierci Edyty Stein w Oświęcimiu ma dla nas szczególne znaczenie. Została zamordowana w Auschwitz z powodu jej żydowskiego pochodzenia. Zginęła jako ofiara Szoah, ale także jako katolicka zakonnica. Nie może reprezentować dla chrześcijan wszystkich żydowskich ofiar, ale przypomina nam o nich. Wyrażając naszą chrześcijańską wiarę u progu Auschwitz z szacunkiem odnosimy się do tożsamości innych. "Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy, to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę." /Jan Paweł II, 1.10.1999. List Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy./
 • 7 czerwca 2012, przed bramą dawnego obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau: celebracja symfoniczno-katechetyczna "Cierpienie niewinnych" autorstwa Kiko Arguello, twórcy Drogi Neokatechumenalnej - przysłuchiwało się jej 50 biskupów katolickich z całego swiata oraz 40 rabinów.
 • 24 maja 2012 godz. 18.00 ŻIH - wykład korczakowski Anny Sobolewskiej - eseistka, krytyk i historyk literatury. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Rozprawę habilitacyjną poświęciła zapisom doświadczeń wewnętrznych w literaturze. Zajmuje się również literackimi opisami problemów osobowości, związkami form artystycznych ze świadomością religijną oraz różnymi przejawami religijności współczesnego człowieka.Jest członkinią Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • 22 maja 2012 11.30 wykład Mordechaja Roshfalda "Wiara w filozofii społecznej Martina Bubera", Instytut Filozofii KP 3, I piętro. Profesor Mordechaj Roshwald urodził się w 1921 r. w Drohobyczu, trzy lata później wraz z rodziną przeprowadził się do Lwowa, a następnie w 1934 r. wyemigrował do Palestyny. Filozof, socjolog kultury, etyk, politolog i historyk. Do połowy lat 50-tych zatrudniony w instytucjach badawczych w Izraelu (Izraelski Instytut Administracji Publicznej, Wydział Politologii Uniwersytetu Hebrajskiego), a następnie na uczelniach amerykańskich (obecnie profesor emerytowany w University of Minnesota). Wykładał również na uczelniach kanadyjskich, brytyjskich oraz na Tajwanie. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie filozofii, socjologii, historii i politologii. Znany pisarz literatury science-fiction. Autor przetłumaczonej na 14 języków powieści futurystycznej Level Seven.
 • 20 maja 2012 Marsz Pamięci Rembertów-Falenica. Zbiórka 20 maja 2012 roku w niedzielę, o godzinie 10.00 przed stacją kolejową Warszawa – Rembertów przy ulicy Cyrulików. Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy Antoni Słonimski, "Elegia miasteczek żydowskich" 70 lat temu, w cieniu zagłady Żydów Warszawy, dokonała się tragedia żydowskich mieszkańców pasa osiedli położonych na wschód od stolicy. 20 sierpnia 1942 r., w dzień po likwidacji getta w Otwocku, inicjującej kolejną fazę zbrodniczej akcji "Reinhardt", hitlerowcy uczynili to samo z gettem w Falenicy. Sześć i pół tysiąca jego mieszkańców załadowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, co nie nadążali. Dzień później w podobny sposób zlikwidowano getto w Mińsku Mazowieckim. 26 sierpnia hitlerowcy przystąpili do mordowania żydowskich więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja dobijania resztek Żydów linii otwockiej trwała aż do wiosny. W maju 1943 r. wysadzono w powietrze barak w tartaku Najwera, z uwięzionymi w nim ostatnimi Żydami falenickimi. Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska, lokalna społeczność obywateli Rzeczypospolitej. 20 maja, w rocznicę ostatecznego dokonania zbrodni, rozpoczętej latem 1942 roku a zakończonej wiosną roku następnego, trasą śmierci z Rembertowa do Falenicy przejdzie trzeci w historii Marsz Pamięci. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać hołd ofiarom tamtych wydarzeń. Organizatorzy: Komitet Upamiętnienia Zagłady Getta w Falenicy, Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 • 16 maja 2012 godz. 17.00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się wręczenie tytułu "Człowiek Pojednania" dla prof. Josepha H.H. Weilera. Josef Halevi Horowitz Weiler jest autorem słynnej książki "Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?”" (1998), przetłumaczonej na wiele języków europejskich. W Polsce wydało ją w 2003 r. wydawnictwo dominikanów "W Drodze". Josef Weiler rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie we Florencji, gdzie był dziekanem wydziału prawa. W tym samym czasie założył Akademię Prawa Europejskiego. Później pracował jako profesor na Uniwersytecie Harvarda w USA. Od 2001 roku jest dyrektorem Global Law School na uniwersytecie w Nowym Jorku i wykładowcą Kolegium Europejskiego Brugia-Natolin. Był członkiem komisji prawnej Parlamentu Europejskiego, która przygotowała traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Pracował także jako doradca w trakcie obrad Konwentu przygotowującego europejski Traktat Konstytucyjny. Uroczystość uhonorowania prof. Weilera i jego wykład "Religious Freedom, National Identity and Human Rights: Europe's Sonderweg" będzie można obejrzeć i wysłuchać za pośrednictwem oficjalnej strony Trybunału.
  Prof Weiler: chcą, by religia była sprawą prywatną, rozmowa z ks. Ireneuszem Wołoszczukiem (KAI Strasburg)
 • 11-18 maja 2012 Festiwal Świdermajer. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i portal Świdermajer.info organizują "Festiwal Świdermajer". Pierwszego dnia festiwalu, w piątek, 11 maja, o godz. 18.00, w Klubie "Smok", ul. Warszawska 11/13, odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim, przewodniczącym Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, poświęcone żydowskim mieszkańcom Otwocka. W ramach tego spotkania Sebastian Rakowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, przedstawi fotografie z publikacji, jaką przygotowuje z okazji zbliżającej się 70. rocznicy zagłady otwockich Żydów. Będą to archiwalne fotografie z otwockiego getta oraz zdjęcia wykonane współcześnie w tych samych miejscach.
 • 22 kwietnia 2012 (niedziela) doroczny Marsz Modlitwy Szlakiem Pomnikow Getta Warszawskiego. Rozpoczęcie o godzinie 16 przy Pomniku Bohaterow Getta.
  Relacja:
  Fotorelacja:
 • 19 kwietnia 2012 19 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów, którzy podjęli walkę w powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło 69 lat temu. Wieńce przy pomniku Mordechaja Anielewicza złożyli przedstawiciele premiera, prezydenta, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ambasadorzy oraz przedstawiciele organizacji żydowskich, w tym członkowie zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • 19 kwietnia 2012 18.30 debata pt. "Jedno miasto - dwa powstania. Wspólna pamięć?", w której udział wezmą: Piotr Kadlčik - szef Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Anna Ciałowicz - etnolożka, redaktorka Biuletynu GWŻ i portalu Jewish.org.pl oraz Dariusz Gawin - zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz członek kolegium Teologii Politycznej. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak trzeba wspominać i mówić o Powstaniu w Getcie i Powstaniu Warszawskim.
 • 18 kwietnia 2012Jom HaSzoa Ponad 10 tysięcy Żydów z oraz Polaków uczci wspólnie Jom HaSzoa - dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. Po raz 21. przeszli "drogą śmierci" z byłego niemieckiego obozu Auschwitz do byłego Auschwitz II-Birkenau w Marszu Żywych. Towarzyszyli im amerykańscy wyzwoliciele obozów. Uczestnicy przeszli trzykilometrowym szlakiem spod bramy z napisem "Arbeit macht frei" na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz przed pomnik ofiar obozu w byłym KL Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbyły się główne uroczystości.
  XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - Marsz Żywych
 • 18 kwietnia 2012 "Żydzi i chrześcijanie w dialogu wobec wyzwań współczesnego świata"” - wykład prof. Jana Grosfelda w ramach cyklu spotkań "Człowiek współczesny i religia" comiesięcznego seminarium ks.prof. Wierzbickiego w Instytucie Jana Pawła II na KUL.
 • 16-18 marca 2012 – IX Zjazd Gnieźnieński. Tym razem Zjazd obraduje pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan", a poświęcony jest znaczeniu religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Będzie to ekumeniczne międzynarodowe zgromadzenie chrześcijan przekonanych, że współczesna demokracja potrzebuje religii - jako źródła kapitału społecznego i nauczyciela wartości, które są fundamentem wolnego społeczeństwa. Zjazd ma charakter ekumeniczny i międzyreligijny. Uczestnicy Zjazdu będą mieli szansę spotkania m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim, s. Małgorzatą Chmielewską, ks. prof. Tomásem Halíkiem, kard. Kazimierzem Nyczem, Janiną Ochojską, Jerzym Owsiakiem, ks. Jackiem Stryczkiem, o. Ludwikiem Wiśniewskim. Będzie też można wziąć udział w ekumenicznych modlitwach, w Warsztatach Obywatelskich praktycznie uczących, jak być dobrym chrześcijaninem i dobrym obywatelem oraz w niezwykłym koncercie Stanisława Sojki i Zespołu Piosenki Naiwnej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) "Aby żyć - siebie samego trzeba dać". program, rekrutacja uczestników.
 • czwartek 1 marca 2012 o godz. 10.00 uroczystość wręczenia nagrody im. Ks. Stanisława Musiała księdzu Manfredowi Deselaersowi za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i prace na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz. Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Zaproszenie.
 • 23 lutego 2012 zmarł w wieku 56 lat ks. Lech Tranda, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pastor zboru w Kleszczowie, proboszcz zboru warszawskiego, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, nasz serdeczny Przyjaciel. Pogrzeb ks. Lecha Trandy w poniedziałek 27 lutego o godz. 13.00 na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42.
 • 19 lutego 2012 90. urodziny prof. Władysława Bartoszewskiego również członka honorowego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • 2 lutego 2012 Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu", Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zwróciły się do prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o zgłoszenie do sejmu inicjatywy ustawy o ustanowieniu "Dnia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce". Polki i Polacy, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom w okresie Zagłady, powinni znaleźć właściwe miejsce w polskiej pamięci i debacie historycznej - argumentują przedstawiciele tych instytucji. Na co dzień podejmują one działania edukacyjne dla przybliżenia społeczeństwu osób, które Instytut Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata"./PAP/
 • 1-7 lutego 2012 Warszawa. Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii, 5 lutego godz. 17 Muzeum Ikon w Warszawie - spotkanie zorganizowane wspólnie przez Polską Fundację Sufi we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego w intencji pokoju, miłości i harmonii./eKAI.pl/
 • 29 stycznia 2012 Kielce "Pod hasłem "Harmonia religii świata" nieformalnie spotkali się 29 stycznia br. w Kielcach przedstawiciele wspólnot muzułmańskich, żydowskich i chrześcijańskich. Spotkanie połączone z obchodami Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce odbyło się w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich Tikkun-Naprawa. Gościny użyczył w swoim domu Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Wśród wielu zaproszonych osób byli m.in.: szajch Andrzej Ahmed Saramowicz, założyciel koordynator i nauczyciel medytacji w Szkole Nauk Sufich w Polsce, duchowny katolicki ks. Wojciech Drążek i ks. Janusz Daszuta, pastor z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Spotkanie nie miało charakteru dyskusji i polemik religijnych. Jego organizator Bogdan Białek dbał o to, by zebrani opowiadali szczerze o sobie i prezentowali swoje świadectwa. Czuwał także nad tym, by nie było wzajemnego się przekonywania lub krytykowania z pozycji religijnych. - Proszę abyśmy się nie bili w cudze piersi. Starajmy się, jeśli jest taka konieczność, raczej uderzać się ewentualnie tylko własne - prosił zebranych inicjator Bogdan Białek. - Celem naszego spotkania jest wyrażenie osobistych opinii i świadectw dotyczących wiary w Boga. Nie będzie ono miało żadnych końcowych wniosków i ustaleń - podkreślił gospodarz. " /eKAI.pl/
 • 27 stycznia 2012 VII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 • Warszawa: uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz rozpoczną się o godzinie 14:30 przy Pomniku Umschlagplatz w Warszawie.
  Jarosław: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - prof. nadzw.dr hab. Wacław Wierzbieniec oraz Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia i ks. Marek Pieńkowski - Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke uroczyście zapraszają do udziału w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jarosławiu.
  Plakat:
  Relacja:
  komunikat.
 • 26 stycznia 2012 XII Dzień Islamu W Kościele Katolickim W Polsce."Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka". Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP i Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zapraszają na godz. 17:00 do Domu Parafialnego przy parafii pw. św. Floriana na Pradze, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. Program.
  Wykorzystano przygotowanemMateriały służące pomocą przy organizacji lokalnych spotkań lub do wykorzystania w osobistej refleksji. Zaproszenie.
 • 18 stycznia 2012 "Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza?" Wykład otwarty rabina Sachy Pecarica, KUL - Wydział Nauk Humanistycznych, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej. Więcej.
 • 15 i 17 stycznia 2012. Rzeszów, XV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael ... (Rdz 32,29) Centralne obchody rozpoczną się 17 stycznia o godz. 9.30 w rzeszowskim Ratuszu gdzie nastąpi wręczenie medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznanych pośmiertnie przez jerozolimski Instytut Yad Vashem mieszkańcom Podkarpacia: Katarzynie Sikorze, Stanisławowi Grocholskiemu i Józefowi Kulpie. Oficjalna inauguracja Dnia Judaizmu nastąpi w tym samy miejscu o godz. 11.00. Podczas uroczystej sesji głos zabiorą: biskup rzeszowski Kazimierz Górny, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce - Piotr Kadlčik, prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc oraz prof. Wacław Wierzbieniec, który wygłosi referat pt. "Dziedzictwo kulturowe i religijne Żydów w Rzeszowie".
  Obchody w Warszawie:
  15 I niedziela, godz. 10.30-15.00 Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 dzień otwarty w synagodze godziny zwiedzania: 10.30, 12.00, 13.30 17 I wtorek, godz. 19.00 kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta Liturgia Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael...(Rdz 32,29) - Słowo Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu
  Sieradzkie obchody Dnia Judaizmu 2012
 • Od 15 stycznia do 12 lutego odbędą się II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Tikkun - Naprawa inaugurowane uroczystym koncertem, podczas którego zostanie po raz pierwszy wykonany utwór Jerzego Maksymiuka "Pewnego dnia... Żydom kieleckim" napisany specjalnie na tę okazję i ofiarowany przez Mistrza Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego. Mistrz osobiście poprowadzi orkietrę symfoniczną. 12 lutego międzyreligijne - jedyne w swoim rodzaju - bo nie będzie to konferencja jakich wiele, ale spotkanie modlitewno-medytacyjne. Każdy z uczestników ma osobiste doświadczenie medytacyjne. Gościem specjalnym będzie o. Laurenece Freeman, benedyktyn, dyrektor Światowej wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. Po raz pierwszy w historii Kielc odbędzie się wręczenie tytułów Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata - 26 stycznia, o godz. 16.00. Bardzo ciekawa konferencja dla nauczycieli na temat nauczania o Zagładzie połączonego z wychowanie ku dobru. Wiele warsztatów w szkołach, odczyty, projekcje i spektakle. Odczyt prof. Gadacza na temat kryzysu człowieczeństwa europejskiego, wygłoszony przez niego na szczycie NATO. Panel na temat ludobójstwa - Konstanty Gebert i Wojciech Tochman. Uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza fundowanych przez Stowarzyszenie i pana Yaacowa Kotlickiego.
 • W niedzielę 8 stycznia po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady. Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński , emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla. KAI
 • 02.01.2012 The Shared Testament: Sara and Hagar Dalia Marx and Ursula Rudnick Two feminist scholars, Dalia Marx, a liberal rabbi and an ordained Lutheran minister, Ursula Rudnick, in dialogue about the Hebrew Bible. Więcej ...
 • 2 stycznia 2012 w wieku 90 lat zmarł Jerzy Kluger laureat tytułu Człowiek Pojednania, który Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadaje osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. (Laudacja)