Z wypowiedzi wspólnych chrześcijan i Żydów

menora i krzyż jerozolimski
 1. 28 X 2020. Żydzi i chrześcijanie obchodzą 55-lecie Nostra aetate

 2. 4 VII 2017. Doroczna konferencja ICCJ Bonn 2017 - raport z warsztatów Komisjii Teologicznej "Recommitting and Refocusing: Seelisberg, Berlin, and Beyond".

 3. 12-14.11.2017. Joint Reflections on the Declaration “Between Jerusalem and Rome”. Bilateral Commission Meeting of the Delegations of the Chief Rabbinate of Israel and the Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews.

 4. 16/12/2016.Coroczna konferencja w Wielkiej Synagodze Europy w Brukseli. Temat - trzy ostatnie dokumenty dotyczące relacji chrześcijańsko - żydowskich.

 5. 02/11/2016.Oświęcim - Deklaracja Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu

 6. 4-7 IV 2016. Deklaracja Wspólna 23. Spotkania Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Więcej: Stanisław Krajewski - "Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne."

 7. 28 VI - 1 VII 2015. Celebrating and Deepening the New Christian-Jewish Relationship. A Statement from the International Council of Christians and Jews for the Golden Jubilee of the Second Vatican Council Declaration, Nostra Aetate 2015 ICCJ Annual Conference in Rome June 28 - July 1, 2015

 8. ICCJ, "As long as you believe in a living God, you must have hope". Shavuot/Pentacost - 2013/5773

 9. 40 Years of Dialogue: Reflections and Future Perspectives Statement of International Catholic-Jewish Committee International Catholic-Jewish Committee | 01.04.2011 A joint declaration of the International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC) and the Vatican's Commission for Religious Relations With the Jews. It was released at the end of its 21st meeting in Paris, March 2, 2011.

 10. "Let Us Have Mercy Upon Words," A Plea from the International Council of Christians and Jews to All Who Seek Interreligious Understending ICCJ, annual meeting from 20-24 June 2010 in Istanbl July 26, 2010.

 11. "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" - "12 punktów z Berlina" dokument podpisany 8 lipca 2009 w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów. (A Time for Recommitment: Building the New Relationship between Jews and Christians, July 5, 2009)

 12. "No to Mission to the Jews - Yes to Dialogue Between Jews and Christians" Written by Discussion Group "Jews and Christians", Central Committee of German Catholics, March 09, 2009 This declaration was adopted on 11 February 2009 by the discussion group "Jews and Christians" of the Central Committee of German Catholics (ZdK), and on 9 March 2009 was approved for publication by the Executive Committee (Praesidium) of the ZdK. Primary translation from the German courtesy of William Hiscott of Berlin.

 13. Communique of the 6th Academic Meeting between Judaism and Orthodox Christianity Jerusalem, March 14-15, 2007.

 14. The Delegation of the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jews and the Chief Rabbinate of Israel's Delegation for Relations with the Catholic Church, Bilateral Commission Meeting, Jerusalem, March 11-13, 2007; Adar 21-23, 5767

 15. Joint Statement on Antisemitism by the Presidents of the Council of Christians and Jews 27th January 2004

 16. Declaration of Joint Commission of the Chief Rabbinate of Israel's Delegation for Relations with the Catholic Church and the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jews. The Chief Rabbinate of Israel's Delegation for Relations with the Catholic Church and the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jews held a Joint Commission meeting in Jerusalem, December 1-3, 2003 (6-8 Kislev 5764) and issued a joint Declaration (see below). The Chief Rabbis of Israel, Rabbi Shlomo Amar and Rabbi Yona Metzger, received the delegations at their offices at the completion of their deliberations and warmly endorsed the Declaration. They stated that they were deeply moved by this historic meeting and Declaration, which serves, they said, as a testimony of the Divine power of reconciliation, peace and mutual respect that can and will overcome the violence and hatred that abounds in so many places in the world today.

 17. "Deklaracja Europejska Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów" - 29 maja 2003 r. w Krakowie odbyło się spotkanie z Emilem Shoufanim i arabsko-żydowskš grupš jego współpracowników. Podczas spotkania ogłoszona została "Deklaracja Europejska" Polskiej Rady Chrzeœcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

 18. The Sanctity of Human Life and Family ValuesJoint Statement of Pontifical Commission for Religious Relations with the Jews and Chief Rabbinate of Israel's Commission for the Jewish-Catholic Dialogue Rome, February 27, 2003

 19. Alexandria Declaration of the Religious Leaders of the Holy Land January 21, 2002

 20. Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology. 17th International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City, May 4, 2001

 21. Konferencja ICCJ w Seelisbergu (1947) - Raport i rekomendacje:

 22. The 10 Points of Seelisburg, 1947 The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa.