J - bibliografia dialogu

J

Janion Maria

JAN PAWEŁ II,

 • Dlaczego dialog z judaizmem, Kraków 1999.
 • Crossing the Threshold of Hope**** (NY: Alfred A. Knopf, 1994)

Jankowski Józef (przekład)

Jasch Hans-Christian & Lehnstaedt Stephan

Jaspers Karl

 • Myth and religion, w: K. Jaspers and R. Bultmann, Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, 3-56 (oryg. niem. 1953).

Jaspers K. and Bultmann R.

 • Myth and Christianity. An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

Jelonek Tomasz (ks.)

 • Księgi historyczne starego testamentu, WAM wydanie pierwsze, kwiecień 2006,

Jeremias Joachim

 • The Eucharistic Words of Jesus Paperback - April 30, 2012

Jockusch Laura

 • Historiography inTransit: Survivor HistoriansandtheWriting of Holocaust History in the late1940s
  ‘‘The blood of our martyrs, our relatives, is still fresh. It screams to us and calls uponus not to forget!’’ the Central Jewish Historical Commission inLodz exhorted the100,000-150,000 Holocaust survivors still in Poland in October 1946.Whether theyhad ‘‘spent the German occupation in ghettos, camps, on the Aryan side, hidden inthe woods, [or] ¢ghting in partisan units’’, every surviving Jewish woman or man10should provide the Historical Commission with a full account of their personalexperiences during these years. As ‘‘precious material on our bloody history’’, theseaccounts needed to be ‘‘carefully collected and immortalised’’. The Commissionalso sought ‘‘pictures, documents, community registers, diaries and otheritems[...].This is a duty for every single individual. We hope that everyone will15understand the importance of this and will ful¢l this duty towards theJewish past’’.

Jonas Hans

 • Idea Boga po Auschwitz, tłum. Grzegorz Sowinski, Kraków 2003, wydawnictwo Znak

Jones Adam (edit)

 • Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity Edited by Adam Jones University of British Columbia in Kelowna, Canada.

Journet Charles (kard.)

 • Destinées d'Israël, (jeden z pierwszych teologów katolickich, który zajął się "tajemnicą Izraela" i jej znaczeniem teologicznym /jego pierwszy artykuł na ten temat powstał już w roku 1935/.

Judycki Stanisław

Justyn Męczennik

 • Dialog z Żydem Tryfonem, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia.

Jóźwiak Ewa

 • Pod wspólnym niebem – cz. 2
 • Pod wspólnym niebem – cz. 1 Zagłada a przełom w relacjach chrześcijańsko-żydowskich.
  "Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, gdy mówimy o dialogu chrześcijańsko-żydowskim jest brak proporcji, bowiem chrześcijaństwo potrzebuje judaizmu, aby w sposób prawidłowy budować swoją tożsamość, a judaizm do określenia swojej tożsamości nie potrzebuje chrześcijaństwa. Istnieje również inna dysproporcja: dotycząca stosunku obu religii do siebie nawzajem, tworzenia teologii i wynikającej z niej praktyki. Kolejną dysproporcją, o której przypominają zawsze partnerzy żydowscy dialogu, jest dysproporcja winy (antyjudaizm i nauczanie pogardy w nauczaniu kościelnym). Auschwitz i to, co Auschwitz symbolizuje – dokonana na Żydach nazistowska Zagłada, zwana też Holokaustem lub Szoa – są argumentami rozstrzygającymi na rzecz kwestionowania antyżydowskiego nurtu chrześcijańskiej tradycji teologicznej."
 • Katolicka Agencja Informacyjna o dialogu katolicko-żydowskim, w: „Ja jestem Józef, brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego w 65. Rocznicę urodzin”, zebrał i opracował ks. W. Chrostowski, Warszawa 1998, s. 202–218.

Jóźwiak Ewa, Kuśmirek Anna

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964–1989, „Collectanea Theologica” 3 (1990), s. 113–118