I - bibliografia dialogu

I

ICCJ

Ignatowski Grzegorz (ks.)

 • Nasi starsi bracia. Na marginesie pewnej rozmowy, "Więź", 2002, nr 1 "Po tym, jak przypomniałem, że w rzymskiej synagodze, 13 kwietnia 1986 r., biskup Rzymu mówił o Żydach jako naszych starszych braciach, jeden z uczestników spotkania zarzucił mi, że przekręcam słowa Papieża, ponieważ, jak wyjaśnił, nie miał on wówczas na myśli przedstawicieli narodu żydowskiego zgromadzonych w tamtejszej synagodze, lecz tylko Abrahama, Izaaka, Jakuba – ogólnie patriarchów. Papieskie słowa odnosiły się więc, według mojego oponenta, jedynie do biblijnych postaci Starego Testamentu. Tłumaczyłem, że Papież przemawiał do żywych ludzi, uczestników spotkania, a nie do postaci z biblijnej historii. Nie pomogło…"
 • Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją. Przedmowa ks. Michał Czajkowski. Autor wprowadza czytelnika w trudne i bolesne problemy w relacjach między Kościołem a Synagogą: Jak możliwy jest dialog między chrześcijanami i Żydami? Czy chrześcijanie powinni prowadzić misje wśród Żydów? Czy chrześcijan obciąża grzech antysemityzmu? Czy Księgi święte muszą dzielić Żydów i chrześcijan? Czy Kościół powinien dekanonizować tych świętych, którzy otwarcie okazywali wrogość wobec Żydów? ISBN 83-88032-24-0 Warszawa 2000, s. 168
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce pod redakcją Grzegorza Ignatowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2008.
 • Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódż 1999.
 • Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności - historia, porażki i sukcesy, Studia i Dokumenty Ekumeniczne.
 • Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec Nostra Aetate
 • Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2005, t. 38, z. 1, s. 81–89.
 • Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI, ISBN 978-83 -60071, © Copyright by G. Ignatowski, Katowice 2007.
 • Refleksja teologiczna po Szoah, Tekst wygłoszony na konferencji "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje", "W języku religijnym coraz częściej mówi się o "teologii po Auschwitz" lub "teologii postoświęcimskiej". Żaden teolog w swoich badaniach nie może pominąć Zagłady, stanowiącej część dziedzictwa chrześcijańskiego
 • Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30
 • Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności - historia, porażki i sukcesy. 2000.

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)

IMMANUEL

A Journal of Religious Thought and Research in Israel

 • Orthodox Christians and Jews on Continuity and Renewal
 • The New Testament and Christian-Jewish Dialogue
 • People, Land and State of Israel. Jewish and Christian Perspectives

Indrzejczyk Roman (ks.)

Instytut Pamięci Narodowej

 • „Wokół Jedwabnego”
  Wokół Jedwabnego, pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka, t.1 Studia, s. 525, t. 2 Dokumenty, s. 1034, Warszawa 2002.
  Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

International Council of Christians and Jews

International Jewish Committee on Interreligious Consultations

International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City

 • Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology. 17th International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City, May 4, 2001

Isaac J.

 • Jesus and Israel. A call for necessary correction of Christian teaching on the Jews, New York 1971.

Iser Alon

ИВАНОВ ВЯЧ.И.