ZIEMIA ŚWIĘTA (lub JEROZOLMA) - NASZA WSPÓLNA OJCZYZNA

Trzy religie abrahamiczne

ZIEMIA ŚWIĘTA (lub JEROZOLMA) - NASZA WSPÓLNA OJCZYZNA

Nic na to nie poradzimy - jesteśmy z tą ziemią związani. Dla wyznawców trzech religii jest to ziemia szczególna - nie da się od niej uciec, nie da się o niej zapomnieć. Dla wszystkich z nas jest to Ojczyzna, choć nie w ten sam sposób. Nie możemy nie czuć się za nią odpowiedzialni. Nie możemy zapomnieć, że jest to także źródło konfliktów, które mają znaczenie dla całego świata.

Zatem miejsce błogosławione i złowrogie. Aby codziennie było miejscem błogosławionym potrzeba dużego wysiłku. Dokonania niemal przewrotu kopernikańskiego - nasze religie powinny być źródłem współodpowiedzialności i współpracy, a nie gorszących konfliktów. To się już dzieje w różnych miejscach i w różny sposób, ale mało się wie o ludziach i środowiskach, które się w ten ruch angażują.

Żyjemy pod ciśnieniem telewizji, która nam stale pokazuje wrogie manifestacje i krwawe walki. Tracimy wiarę w dobro, nieraz wydaje się nam, że jesteśmy bezsilni wobec histerycznej nienawiści. Tak się też może wydawać milczącej większości w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, która czuje się sterroryzowana przez fanatyków i polityków, a która chce pokoju i jakiegoś normalnego życia. Proponujemy wiec wspólną refleksję nad wspólną Ojczyzną. Mogłyby to być na przykład dwa równoległe spotkania - w Jerozolimie i w Polsce, skladające się z dwóch części:

1. Czym jest dla mnie Ziemia Święta - świadectwa wyznawców trzech religii, zamieszkałych w Ziemi Świętej i w Polsce 2. Jak organizować pielgrzymki aby przyczymiały się one do wzajemnego poznawania się i nawiązywania współpracy

Jeżeli spotkania te odbywałyby się w tym samym czasie, można by głosów słuchać przez Internet i wymieniać refleksje drogą elektroniczną. Jest to proste i nie wymaga żadnych kosztów. Na taką dyskusję należałoby zaprosić organizatorów pielgrzymek i wycieczek.

Stefan Wilkanowicz

powrót