Tempus Paschale i Sfirat ha-omer: od Paschy/Pesach do Pięćdziesiątnicy, do Szawuot 2023

kłosy przenicy

Okres Paschalny 2023, Tempus Paschale: U katolików i protestantów - (9 IV - 28 V 2023), w Kościołach obrządków wschodnich - (16 IV - 4 VI 2023) i liczenie Omeru, sfirat ha-omer u Żydów - (wieczór 5 IV - wieczór 25 V 2023). Od Paschy/Pesach do Pięćdziesiątnicy, do Szawuot.

U Żydów

W drugi dzień Pesach rozpoczyna się liczenie Omeru, które trwa 49 dni. 50 dnia, w dzień Pęćdziesiątnicy, a więc po upływie siedmiu tygodni (stąd nazwa "Święto Tygodni") obchodzony jest Szawuot. Te 49 dni wędrówki po wyjściu z Egiptu to czas, który był potrzebny, aby Żydzi mogli przygotować się do przyjęcia Tory i zaakceptowania jej przykazań.

Liczenie Omeru – codzienne odliczanie niecodzienności.

Obejrzyj nagranie ze spotkania z Maharat Miriam Gonczarską, która opowiada o liczeniu omeru w synagodze od Pesach do Szawuot.

Lag ba-Omer

Święto Lag ba-Omer, czyli Trzydziesty Trzeci Dzień Liczenia Omeru, rozpoczyna się o zachodzie słońca 18 dnia miesiąca ijar i trwa do zmierzchu dnia następnego. W kalendarzu gregoriańskim 2023 r. jego początek przypada wieczorem 8 maja.

Z Jerozolimy: Introduction to the Counting of the Omer.

U chrześcijan

Od Świąt Paschalnych, od Wielkanocy do "Zielonych Świątek", do święta Zesłania Ducha Świętego, do Niedzieli Trójcy uroczyście wspomina się Wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie podczas żydowskiego święta Szawuot.

Wydarzenie zostało opisane przez Łukasza w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy [apostołowie] razem na tym samym miejscu… I zostali napełnieni Duchem Świętym…” (Dz 2,1.4) W Ewangelii Łukasz zapisał, że Wydarzenie zostało zapowiedziane przez Jezusa po Zmartwychwstaniu: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24,49).

W ten sposób rozpoczyna się nowy czas. Ludzkość została ożywiona darami z Nieba. Uczniowie Jezusa Chrystusa we wspólnocie z Trójjedynym Bogiem głoszą Dobrą Nowinę całemu światu.