25. Dzień Judaizmu w Krakowie

25. Dzień Judaizmu w Krakowie - plakat

Źródło: Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej i Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"

Link do spotkania:
Meeting ID: 869 6779 0600
Hasło: Szalom

Z zaproszenia Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej:

XXV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przypada w poniedziałek 17 stycznia i tego dnia o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom. Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu brzmi: „Myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55,8).

ks. prof. Łukasz Kamykowski

Czytaj więcej:

????????????????????????????

SŁOWO I MODLITWA

 • rabin Avi Baumol
 • s. Anna Bodzińska NDS
 • bp Robert Chrząszcz
 • bp Damian Muskus

PANEL „Jak spotkać Innego / innego?”

Prowadzenie: Jakub Drath

 • Adamowska
 • Joanna Barcik
 • rabin Boaz Pash
 • ks. Łukasz Kamykowski

PSALM 117

 • przedstawiciele wspólnot

Bardzo prosimy o przygotowanie Biblii oraz świecy, by nasz udział – choć on-line – dopełnić czynnym uczestnictwem.

Przemówienie rabina Aviego Baumola wygłoszone podczas 25. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce – 17 stycznia 2022.

Dostępne na kanale YouTube Rady Dialogu.

BP DAMIAN MUSKUS: KAŻDY AKT ANTYSEMITYZMU JEST ZARAZEM AKTEM ANTYCHRZEŚCIJAŃSTWA

Źródło: Archidieceja Krakowska

– Przemoc, czy to fizyczna, czy słowna, nie jest językiem dzieci Bożych. Każdy akt antysemityzmu jest zarazem aktem antychrześcijaństwa, bo podcina święte korzenie, z których wyrastamy – mówił bp Damian Muskus OFM podczas odbywającego się online spotkania z okazji Dnia Judaizmu.

W spotkaniu, które odbyło się na platformie Zoom, uczestniczyli m.in. Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, rabini Boaz Pash i Avi Baumol, Olga Adamowska oraz bp Robert Chrząszcz, ks. prof. Łukasz Kamykowski, przewodniczącego Rady Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, a także dr Joanna Barcik, filozof.

Rozpoczynając spotkanie, bp Muskus nawiązał do historii Dnia Judaizmu w Kościele katolickim i przypomniał, że od początku uczestniczył w nich kard. Franciszek Macharski, który położył wielkie zasługi dla dialogu między żydami a chrześcijanami.

– Wiele dobra wydarzyło się od tamtego dnia. Jesteśmy świadkami odradzania się życia żydowskiego w Krakowie, powstawania kolejnych inicjatyw, które są owocem namysłu nad wspólnym dziedzictwem żydów i chrześcijan żyjących pod Wawelem od wieków – mówił bp Muskus. Jak dodał, warto wspomnieć w tym kontekście o „wielu ludziach dobrej woli, którzy często z potrzeby serca, z własnej inicjatywy podejmują się niełatwego dzieła ocalenia pamięci, burzenia murów i tworzenia klimatu wzajemnego szacunku”.

Krakowski biskup pomocniczy zauważył, że pomimo „wspaniałych ludzi, którzy wytrwale budują dzieło dialogu po obu stronach, pomimo refleksji naukowej, spotkań modlitewnych i inicjatyw społecznych, jest jeszcze wiele do zrobienia”.

– Zdarzające się wciąż publiczne akty antysemityzmu, nieprzyjazne słowa i gesty, nie powinny mieć miejsca w świecie, w którym jest miejsce dla każdego, bez względu na wyznawaną religię czy narodowość. Boli nie tylko to, że wciąż dochodzi do bulwersujących incydentów, ale również fakt, że nie zawsze spotykają się one ze zdecydowaną, jednoznaczną i solidarną reakcją opinii publicznej, osób wierzących i niewierzących – ubolewał hierarcha.

– Przemoc – czy to fizyczna, czy słowna – nie jest językiem dzieci Bożych. Jest językiem niehumanitarnym, prędzej czy później prowadzącym do tragedii. Tego uczy nas historia. Trzeba powiedzieć jasno: każdy akt antysemityzmu jest zarazem aktem antychrześcijaństwa, bo podcina święte korzenie, z których wyrastamy – podkreślił.

Biskup nawiązał do hasła tegorocznych obchodów, czyli słów „Myśli moje nie są myślami waszymi”. – Logika Boża jest inna od ludzkiego rozumu, nieskończenie go przekraczająca, a nierzadko burząca myślowe schematy i stereotypy, którymi obrasta nasze życie. Dlatego podstawą każdego spotkania – między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem – jest pokora – mówił. Zaznaczył, że „nikt z nas nie może powiedzieć, że zna zamiary Pana, choć wielu jest takich, którzy własne koncepcje i rozumienie świata próbują nazywać myślami Boga”.

– Najważniejsze jest patrzeć na świat i na drugiego oczami Pana, a nie ludzkim spojrzeniem. Stwórca patrzy z miłością, bez której niemożliwe jest prawdziwe spotkanie – mówił.

Bp Muskus podkreślał, że tym, co zamyka przed drugim człowiekiem, jest lęk, ale tym, co na drugiego otwiera, jest silna wiara i świadomość własnych korzeni. – Inny nie jest zagrożeniem, jeśli potrafię go słuchać, jeśli chcę się od niego uczyć, jeśli pragnę dotknąć tajemnicy świętości jego duszy – przekonywał.

– Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest okazją, by pozbywać się uprzedzeń, niekiedy podświadomych, narosłych od pokoleń, i szukać wspólnego języka. I choćby dlatego warto kontynuować dzieło Dnia Judaizmu, dzięki któremu możemy poznawać się wzajemnie. Nie po to, by przekonywać się do własnych myśli i przekonań, ale po to, by zdumiewać się drogami, po których Wszechmogący prowadzi swoje dzieci – podsumował.

Tegorocznym obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim towarzyszą słowa z Księgi Proroka Izajasza „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8).

Źródło: KAI

Więcej o organizatorach:

Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej

Cele i sposoby działalności

 1. Rada Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, umocowana przy Arcybiskupie Metropolicie Krakowskim, działa na rzecz jedności między chrześcijanami oraz zbliżenia między wyznawcami różnych religii.
 2. Rada doradza Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu w szczególności rozeznając aktualny stan relacji ekumenicznych i międzyreligijnych w Archidiecezji Krakowskiej, wskazując i analizując problemy religijne i moralne wynikające z relacji katolików z innymi chrześcijanami, wyznawcami innych religii i osobami niewierzącymi.
 3. Rada wspiera, inicjuje i realizuje wydarzenia ekumeniczne i międzyreligijne oraz opracowuje ich roczny harmonogram i budżet.

2022-01-12-czas-na-dialog-1.jpg

2022-01-12-czas-na-dialog-2.jpg

Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i współdziałania liderów krakowskich instytucji i środowisk zaangażowanych w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie.

Zgromadzeni w Klubie „Przymierze” staramy się przezwyciężać stereotypy, łagodzić istniejące napięcia, popularyzować wzory współpracy i przyjaźni ludzi różnej wiary i pochodzenia, których ojczyzną jest Polska.

Inspiruje nas bogata, krakowska tradycja dialogu, symbolizowana przez Jana Pawła II i patrona naszego Klubu, ks. Stanisława Musiała SJ. Ustanowiona przez Klub „Przymierze” Nagroda im. ks. Stanisława Musiała, jest zaproszeniem do kontynuacji tej tradycji i do czerpania z tego ducha przełomu w relacjach chrześcijańsko-żydowskich, jaki się dokonał nie bez polskiego udziału.