Nowy Zarząd Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wybrali nowy Zarząd

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się w poniższej konfiguracji:

Naszymi współprzewodniczącymi pozostają nadal Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski.

2021-06-22-krajewski-nosowski.jpg

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz.

  • 2021-06-22-michalczyk-wojciechowicz-2.jpg

Sekretarz generalna - Marta Titaniec (prezes Fundacji św. Józefa KEP, członkini Presydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, zaangażowana w działalność humanitarną) - jako sekretarz generalna funkcję tę pełni poprzez kolejne kadencje od 2000 r.

Skarbnik - Paweł Sawicki - członek zarządu Fundacji Pamięć Treblinki

oraz członkowie Zarządu:

Jerzy Sojka - prof. ChAT, luteranin, teolog ewangelicki, wykładowca akademicki.

ks. Andrzej Perzyński - prof. dr hab., na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie pełni funkcje profesora zwyczajnego w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu, współinicjator powstania Klubów "Tygodnika Powszechnego"

Dawid Gospodarek - redaktor, publicysta. Pochodzi z Bytowa, żyje w Warszawie. Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej i redaktor „Magnificat Polska”.