Debata: Wobec zjawiska "Żydów na szczęście" w Polsce

Debata: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce

Źródło: Monika Stępień, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od kilku lat toczą się w Krakowie dyskusje na temat obecności wśród pamiątek figurek Żydów z monetami i innymi atrybutami zamożności. Coraz więcej osób zauważa powielanie przez nie stereotypów i ich negatywny wpływ na obraz naszego miasta, a także szerzej – Polski. W Krakowie podjęte zostały działania, aby to zmienić.

22 kwietnia 2021 odbyła się druga debata w formie okrągłego stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”. W dyskusji organizowanej przez Instytut Kultury Willa Decjusza uczestniczyli przedstawiciele urzędów miejskich, muzeów, instytucji akademickich, organizacji przewodnickich, handlowych i kulturalnych. Instytut Judaistyki reprezentowała dr Edyta Gawron. W ramach spotkania dyskutowano możliwe rozwiązania w przestrzeni i społeczności miasta. Jako instytucja zadeklarowaliśmy współpracę nad przygotowaniem skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

Czytaj więcej: