Dziedzictwo

Czytelnia POLIN online: Jakie jest dziedzictwo polskich Żydów?

Dziedzictwo Żydów polskich

Źródło: POLIN

Dyskusja z autorami katalogu dotyczącego nowo otwartej galerii "Dziedzictwo". Dyskusję z udziałem dr Karoliny Szymaniak, dr Michała Trębacza i prof. Stanisława Krajewskiego poprowadzi dr Tamara Sztyma.

Więcej z trwającego od 17. stycznia 2021 programu "Dziedzictwo": Otwarcie :

  • 20 stycznia (środa), 18.00
  • transmisja na stronie Muzeum POLIN na Facebook>>
  • dyskusja w języku polskim bez tłumaczenia
  • Katalog do galerii "Dziedzictwo" można zamówić tutaj >>

W rozmowie weźmie udział czterech z jedenastu autorów książki "Dziedzictwo polskich Żydów", która towarzyszy nowo otwartej w Muzeum POLIN Galerii Dziedzictwo i ma na celu poszerzenie dyskusji na temat udziału polskich Żydów w wielu dziedzinach życia i twórczości w sposób, który w samej galerii nie jest możliwy.

W trakcie dyskusji zastanowimy się, jakie były środowiskowe i tożsamościowe czynniki, które kształtowały drogi polskich Żydów oraz ich osiągnięcia. Jakie bariery i jakie możliwości napotykali Żydzi w dziedzinach, w których się wyróżniali? Czy do dziedzin, którymi się zajmowali, wnieśli jakieś wartości wyniesione z żydowskiej lub z polsko-żydowskiej kultury? Czy możliwe jest w ogóle jednoznaczne zdefiniowanie dziedzictwa polskich Żydów? A jeśli nie – według jakich kluczy można próbować je definiować? W jaki sposób tworzone są kanony sławnych osób, jaki jest mechanizm przechodzenia do historii lub bycia przez nią zapomnianym?

Publikacja towarzysząca wystawie „Dziedzictwo” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN będzie dostępna jako e-book od 17 stycznia na platformach: ebookpoint.pl, www.inbook.pl, www.gandalf.com.pl, www.ravelo.pl, www.bezokladki.pl, www.ksiegarniapwn.pl, www.pzwl.pl i ibuk.pl.

Od 20 stycznia wersję drukowaną można będzie zamówić na stronie polin.pl. Wysyłka będzie realizowana po 29 stycznia.

Karolina Szymaniak - jest adiunktką na Wydziale Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczką naukową Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci, teorie modernizmu i awangardy.

Michał Trębacz - adiunkt naukowy w Centrum Badań Żydowskich oraz kierownik Działu Naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów oraz biografistyki.

Stanisław Krajewski - filozof, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Były przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW. Członek zespołu opracowującego wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tamara Sztyma – dr historii sztuki, kuratorka galerii "Dziedzictwo", była współkuratorką galerii międzywojennej wystawy stałej, obecnie kuratorka w Dziale Wystaw Muzeum POLIN.