Kościół i pandemia

Jednota 30.06.2020 - pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii

Żrodło: Jednota, 30.06.2020

Pandemia COVID-19 zmieniła życie społeczne na całym świecie. Konieczność izolacji spowodowana zagrożeniem zdrowia publicznego zmusiła miliony ludzi do przeorganizowania swojego życia. Również życie religijne musiało się zmienić. W JEDNOCIE nr 2/2020 piszemy o sytuacji pandemii w bardzo różnych kontekstach. Zachęcamy do lektury!

Ewa Jóźwiak: Covid-19 Kronika życia Kościoła w pandemii

ks. bp Marek Izdebski: Abyśmy przynieśli ulgę światu Kazanie na Wielki Piątek 2020 r.

ks. Semko Koroza: Kościół i syndrom odcięcia Pandemia może przynieść nam falę nowej świadomości wiary

ks. Piet van Veldhuizen: Kryzys i perspektywy
Kościół i pandemia – perspektywa holenderska

ks. Paweł Gajewski: Doświadczenia duszpasterza Kościół i pandemia – perspektywa włoska

ks. Michał Koktysz: Czas samoobserwacji Nie łudźmy się, że wszystko będzie jak dawniej

Sprawdzian dla naszego chrześcijaństwa Z siostrą Małgorzatą Chmielewską rozmawia Konrad Stanowicz

Ignacy Dudkiewicz: Epidemia bioetycznych dylematów Jakie są bioetyczne konsekwencje pandemii COVID-19?

Joanna Kluczyńska: Relacje w izolacji Jak stres i ograniczenia spowodowane pandemią wpływają na relacje w rodzinie?

W tym numerze JEDNOTY m.in.:

  • Kościół i pandemia
  • Epidemia bioetycznych dylematów
  • Tożsamość ewangelicko-reformowana
  • Ugoda sandomierska i relacje luterańsko-reformowane
  • Jan Paweł II z perspektywy ewangelickiej i ekumenicznej
  • Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce
  • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina

Numer jest dostępny w księgarni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (wydanie papierowe i pdf), a także na jednota.pl.

W obliczu kryzysu wywołanego COVID-19 szefowie organizacji ekumenicznych ze wszystkich regionów świata ogłosili wspólną deklarację „Czas na duszpasterskie, dalekowzroczne i praktyczne chrześcijaństwo”. Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów oraz Konferencji Kościołów Europejskich i innych regionalnych organizacji ekumenicznych napisali m.in.: „Fizyczny dystans nie oznacza duchowej izolacji. Kościoły na całym świecie mają teraz możliwość przedefiniowania swojej roli w społeczeństwie poprzez bezpieczne opiekowanie się ubogimi, chorymi, zmarginalizowanymi i starszymi – wszystkimi tymi, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko związane z COVID-19”.

Tekst Deklaracji