Żydzi na Bałkanach. Kultura, język, pamięć - spotkanie

Żydzi na Bałkanach. Kultura, język, pamięć - spotkanie

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie online w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem. Prof. Jolanta Sujecka, dr Katarzyna Taczyńska i dr Agnieszka August-Zarębska porozmawiają o kulturze, języku i losach Żydów na Bałkanach. Początek wydarzenia 10 lutego o 18:00.

Link do rejestracji:
Zobacz wydarzenie na Facebooku


Kim są Żydzi bałkańscy? Kim są Sefardyjczycy? Czym jest język ladino? Jak wygląda dyskusja o odpowiedzialności za Zagładę Żydów na Bałkanach? Jak dziś traktowane jest dziedzictwo żydowskie w regionie?

W dyskusji poświęconej pamięci i tożsamości, zorganizowanej z okazji wydania 7. tomu serii „Colloquia Balkanica”, The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe, na te i inne pytania odpowiedzą:

prof. dr hab. Jolanta Sujecka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) – historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka. Kierownik Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” Wydziału „Artes Liberales” UW, edytorka tomu The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe

dr Katarzyna Taczyńska(Polish Commission of Balkan Culture and History – AIESEE) – literaturoznawca, badaczka historiografii i twórczości literackiej kobiet, a także pamięci zbiorowej po komunizmie na Bałkanach. Autorka książki Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku

dr Agnieszka August-Zarębska (Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego) – literaturoznawca, badaczka współczesnej literatury sefardyjskiej, czyli tworzonej przez Żydów pochodzących z Hiszpanii. Autorka książki Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza. Dyskusję poprowadzi Franciszek Bojańczyk (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma). Wydarzenie online rozpocznie się 10 lutego 2022 r. o godz. 18:00. Zapraszamy!

Spotkanie w ramach cyklu „Czwartki na Tłomackiem” organizuje Żydowski Instytut Historyczny wraz z Wydziałem „Artes Liberales” UW i Polską Komisją Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)).


Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.