Zagłada cmentarzy żydowskich

Krzysztof Bielawski w Czytelni POLIN online:

Krzysztof Bielawski  "Zagłada cmentarzy żydowskich" - z okładki

Źródłow: Muzeum POLIN

Nowy sezon znanego i lubianego cyklu Czytelnia POLIN - spotkanie wokół książki Krzysztofa Bielawskiego "Zagłada cmentarzy żydowskich". Rozmowę online na żywo prowadził dr Krzysztof Persak.

15 września, 19.30 transmisja na Facebooku Muzeum POLIN >>

Celem książki jest próba przedstawienia procesu destrukcji cmentarzy żydowskich w Polsce w wyniku działań dokonanych przez ludzi i wskazania jego sprawców. Cmentarze żydowskie w Polsce nigdy nie doczekały się kompleksowej dokumentacji. Były one w spektrum zainteresowania niektórych badaczy i naukowców już na początku XX w., jednak Zagłada przerwała ten proces. W latach PRL badania dziedzictwa żydowskiego były ograniczone.

Zagłada cmentarzy żydowskich Krzysztofa Bielawskiego dotyczy cmentarzy położonych w Polsce, w jej obecnych granicach oraz dewastacji popełnionych od 1933 r.

Jedną z luk w historiografii jest kwestia destrukcji cmentarzy. Proces na szeroką skalę rozpoczął się podczas drugiej wojny światowej i trwa do dziś. Żydowskie cmentarze to często obiekty bez nagrobków lub z ich szczątkową liczbą, bez ogrodzeń, oznakowania i czytelnych granic, nierzadko zabudowane i praktycznie nieczytelne w przestrzeni.

Z autorem książki, Krzysztofem Bielawskim, rozmawiać będzie dr Krzysztof Persak.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa WIĘŹ.

Krzysztof Bielawski - absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Badacz cmentarzy żydowskich. Specjalista do spraw dziedzictwa żydowskiego w Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor artykułów publikowanych na łamach m.in. "Kwartalnika historii Żydów", "Miasteczka Poznań", "Spotkań z zabytkami".

Krzysztof Persak - historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i historią zagłady Żydów. Autor m.in. Sprawa Henryka Hollanda, Wokół Jedwabnego (wraz z Pawłem Machcewiczem), A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944–1989 (wraz z Łukaszem Kamińskim).