Trzecia pielgrzymka autokarowa “Śladami cadyków"

Kozienice, cmentrz żydowski, ohel.

Ohel na cmentarzu żydowskim w Kozienicach

Źródło: PAP

Synagoga z 1777 roku, grób Wielkiego Magida Isruela Hopsteina w Kozienicach, oraz dom i synagoga Cadyków Gur - przed II wojną najliczniejszej grupy chasydzkiej w Polsce - odwiedzą uczestnicy trzeciej pielgrzymki autokarowej "Śladami cadyków", która odbędzie się 27 czerwca.

Pielgrzymka odbywa się pod honorowym patronatem przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp. Rafała Markowskiego - poinformował PAP ks. Andrzej Tulej, delegat Archidiecezji Warszawskiej do spraw dialogu z judaizmem, ekumenizmu i kontaktów religijnych.

W programie pielgrzymki zaplanowane jest zwiedzanie synagogi w Przysusze w województwie mazowieckim wzniesionej w latach 1764–1777. Na pobliskim cmentarzu został pochowany cadyk Jehudi HaKojdesz (1766-1813), uczeń "Widzącego" z Lublina, który odłączył się od niego, szukając własnej drogi. Pątnicy wysłuchają opowieści o cadyku Symsze Binemie (1765-1827), który dał początek takim ośrodkom jak Kock, Gur, Warka, Aleksandrów.

Planowane jest także nawiedzenie cmentarza w Kozienicach, gdzie spoczywa Wielki Magid Isruel Hopstein - mistyk, kaznodzieja, doradca m.in. księcia Adama Czartoryskiego.

W Górze Kalwarii pielgrzymi zobaczą dom i synagogę Cadyków Gur. Ich dynastia przed II wojną była najliczniejszą grupą chasydzką w Polsce. Byli oni m.in. posłami na sejm, działaczami społecznymi, przemysłowcami, rabinami miast, prezesami gmin.

W tajniki duchowości chasydzkiej i nauk cadyków wprowadzi pielgrzymów Symcha Keller, były rabin Łodzi, chasydzki nauczyciel duchowy, kantor i muzyk.

Więcej: